Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EKONOMII ZASADA

  Ekonomia eklezjalna, jedna z 2 podstawowych norm (obok akribeia) stosowania środków zbawienia w -»• prawosławnym Kościele; w znaczeniu szerszym — proces włączania człowieka w zbawcze dzieło Chrystusa; w sensie węższym — podstawa podejmowania wyjątkowych decyzji w konkretnych potrzebach Kościoła i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /15 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKLEZJOLOGIA - W TEOLOGII PROTESTANCKIEJ

  E., z uwagi na ciągłą ewolucję pojęcia Kościoła, jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów międzywyznaniowego -* dialogu (III).

  A. GENEZA — Punktem wyjścia całej protestanckiej e. są poglądy M. Lutra w 2 zasadniczych etapach rozwojowych — początkowo podkreślał on niewidzialny i czysto...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /26 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPANSJA WSZECHŚWIATA

  Własność wszechświata polegająca na wzroście jego promienia w miarę upływu -> czasu; związana jest z oddalaniem się galaktyk w kierunkach radialnych od obserwatora, znajdującego się w dowolnym punkcie kosmosu.

  Idea e.w. przeniknęła do kosmologii w związku z konstrukcją modeli kosmologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /10 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKRON, Akkaron

  (hebr. 'Ekron, Vg Accarori), jedno z miast filistyńskiej Pentapolis (~> Filistyni) na wybrzeżu M. Śródziemnego (na zach. od -*• Judei), znane przede wszystkim jako ośrodek kultu -*• Beelzebuba.

  Wprawdzie wg Sdz (1,18) i 1 Sm (7,14; 17,52) E. został zdobyty przez Izraelitów już w epoce -»• Sędziów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKLEZJOLOGIA - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

  E., oparta na założeniach właściwych wsch. tradycji teol., rozwijała się zwł. od XIX w. w formie systematycznej refleksji nad tajemnicą Kościoła, chociaż nie ujęto jej jako odrębnego traktatu ; w XX w. wyodrębniło się w niej kilka nurtów o znaczeniu ekum. (-» ekumenizm III B).

  A. GENEZA i ROZWÓJ —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /39 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKKLESIA - W IKONOGRAFII

  E. wyraża symboliczne i personifikują-ce przedstawienia Kościoła, odzwierciedlające w hist, rozwoju jego teologię, prawo, mistykę, literaturę i poezję, a także uwarunkowania polityczne.

  1. Przedstawienia symboliczne — Najdawniejszym i wciąż aktualnym znakiem Kościoła jest łódź (Piotrowa) — na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /13.09.2012 Znaków /10 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKIPY NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

  Wspólnoty złożone z grup zrzeszających po kilka małżeństw chrześcijańskich pod kierunkiem kapłana; należą do typu -> zespołów nieformalnych.

  Powstały 1938 z inicjatywy ks. Henri Caffarela w celu pogłębienia życia rei., kontynuacji -> apostolatu (IV C 3) rozpoczętego w organizacjach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /13.09.2012 Znaków /2 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKLEKTYZM

  (gr. eklegein wybierać), łączenie teorii, koncepcji, tez i pojęć z różnych systemów filoz. w jedną (niezupełnie spójną) całość, a także elementów formalnych i treściowych zapożyczonych z różnych prądów i epok; potocznie — brak samodzielnej, oryginalnej twórczości.

  Termin e. wprowadzony został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /13.09.2012 Znaków /3 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKIPY ŚWIĘTEGO DOMINIKA, Equipes Saint - Dominique

  Wspólnoty katolików świeckich dążących do doskonałości ewangelicznej wg duchowości -> Dominika (Guzmana) poprzez wspólną modlitwę i czytanie Pisma św. oraz miłość wzajemną członków, tworzących małe -» zespoły nieformalne, zobowiązane do apostolatu (IV) przez świadectwo życia i ewangelizację...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /13.09.2012 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKLEZJOLOGIA

  (gr. ekklesia Kościół, logos słowo), nauka o -> Kościele, nazywana również teologią Kościoła, a niekiedy—w aspekcie dynamicznym i diachronicznym—eklezjogene-zą (L. Boff) i występująca głównie w -> chrześcijaństwie; termin wprowadził 1677 Angelus Silesius i w ujęciu przed nauk. oznacza potoczną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /13.09.2012 Znaków /875

  praca w formacie txt

Do góry