Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kolumna

  Kolumny mogą służyć podwójnemu celowi: albo są nośnymi elementami budowli, albo wznosi się je jako pomniki (por. 1 Mch 13,29; 14,26) bądź symbole. W obydwóch przypadkach są wyrazem siły i stałości, trwałości.

  Wolno stojące pale (aszery) i kolumny słoneczne wznoszono w kultach pogańskich na...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /6 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Namiot

  Namiot albo szałas (tenlorium, tabernaculura) można szybko zbudować i równie szybko rozebrać, a elementy, z których się składa: skóry zwierzęce albo tkaniny, zawieszone na palikach, łatwo przenosić z miejsca na miejsce. Namioty służą za schronienie tym, którzy nocują pod gołym niebem czy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /6 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Personifikacje

  Fantazja poetycka od najdawniejszych czasów skłaniała się do perso-niflicowania nie tylko istot duchowych, ale również zjawisk świata kosmicznego (por. rozdział trzeci) oraz pojęć abstrakcyjnych i etycznych. Chrześcijańscy pisarze i artyści przejęli te symboliczne postacie ze staro-żytności...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dom

  Dom (domus, oinoę) w porównaniu z namiotem jest mocną, trwałą budowlą, mieszkaniem albo miejscem gromadzenia się ludzi osiadłych. Pojęcia domu używa się także w sensie przenośnym na określenie wszystkiego, co się w domu znajduje, jego mieszkańców, rodziny i pokolenia (por. 2 Sm 7,25 nn.; Ps 135,19...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /3 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Personifikacje dobrych i złych duchów

  Anioły, jako czyste duchy, nie mają ciała. Gdy jednak ukazują się ludziom, o czym wielokrotnie mówi Pismo Święte, ogląda się je w postaci ludzkiej, bądź to dzięki temu, że Bóg w ten właśnie sposób działa na zmysły ludzkie, bądź to dzięki temu, że duchy niebieskie przejściowo przyjmują...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /2 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świątynia i kościół

  U wszystkich cywilizowanych narodów starożytności świątynie stanowią szczyt rozwoju ich sztuki budowlanej. W Egipcie człowiek staje pełen zdumienia przed tego rodzaju dziełami i czuje się przytłoczony ich wielkością. Świątynie te, które przetrwały kilka tysięcy lat, głoszą potomnym, jakie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /13 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oranci

  Oranci (od orare — modlić się) byli ulubionym motywem sztuki starochrześcijańskiej. Są to postacie przyjmujące postawę modlitewną, podobną do tej którą zgodnie z przepisami rubrycystycznymi przyjmuje jeszcze dzisiaj kapłan podczas niektórych części Mszy św. Stoją oni z rozpostartymi ramionami, ku...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /5 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ołtarz

  Ołtarz (ara, altare &voiaoir]Qiov) jest budową mającą kształt stołu i służącą do składania ofiar bóstwu. Jego podwyższenie symbolizuje wznoszenie darów do Najwyższego. Od najdawniejszych czasów wznoszono ołtarze z trwałego materiału, jakiego dostarczała natura; w lasach czy w górach gromadzono...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /10 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ecciesia i Synagoga

  Słowo ecciesia (łxx?.:joia, dosłownie — wywołana) oznacza, pierwotnie zarówno Kościół Starego, jak i Nowego Przymierza. W zasadzie stanowią przecież jedno, gdyż Chrystus i Jego Kościół wywodzą się z Izraela i w Starym Testamencie zostali typicznie zapowiedziani. Dopiero śmierć i zmartwychwstanie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /7 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczta błogosławionych

  Wśród fresków katakumbowych spotyka się niekiedy, i to w miejscach rzucających się w oczy, grupy symbolicznych postaci, które według starożytnego zwyczaju leżą w półkolu (śigmafor) jak w czasie uczty. Niekiedy można też dostrzec wśród nich dwie służebne, których imiona „Agape” i „Irena”...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /4 700

  praca w formacie txt

Do góry