Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EKSPRESJONIZM - GENEZA

  E. powstał w opozycji do -+ impresjonizmu, naturalizmu, a także -» realizmu; jego estetyka oparta była głównie na założeniach przeciwstawnych mimetycznym funkcjom sztuki; wysuwano przekonanie, że jej zadaniem jest odtwarzanie świata wewn. i drążenie istoty rzeczywistości (antyimpresjonizm). Szczególne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /3 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPERYMENTALNA PEDAGOGIKA

  Dział pedagogiki badający eksperymentalnie (->• eksperyment) zjawiska biol., psychol., socjol. i kulturowe związane z procesami wychowania i nauczania oraz ustalający prawa przebiegu tych zjawisk i procesów przez uogólnianie uzyskanych wyników doświadczeń; zapoczątkowana w 2. poł. XIX w. na bazie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /6 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPRESJONIZM - W LITERATURZE

  E. nawiązywał do średniowiecza, baroku, romantyzmu, ' a także do kultury orientalnej (mistyka); kształtował się m.in. pod wpływem twórczości W. Blake'a, W. Whitmana, A. Rimbauda, Ch. Baudelaire'a, M. Maeter-lincka, E. Verhaerena, a w zakresie problematyki społ.-mor. także L.N. Tołstoja i F.M...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /7 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPERYMENTALNA PSYCHOLOGIA

  Dział psychologii posługujący się metodami eksperymentalnymi (-» eksperyment) jako najbardziej podstawowymi; zapoczątkowana 1879 przez W. Wundta zbliżyła psychologię do nomotetycznego modelu nauk przyrodniczych (nauka) oraz spowodowała jej podział na naukę teor. i stosowaną.

  W p.e., operującej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /7 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPRESJONIZM - W SZTUCE

  E. daje pierwszeństwo subiektywnym odczuciom artysty i przepojony jest jego osobowością, a rzeczywistość ukazuje poprzez jego temperament, a nawet światopogląd; jako wielokierunkowy ruch artyst. łączył w sobie doświadczenia współcz. kierunków — prymitywizm, symbolizm, kubizm, futuryzm, surrealizm i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /14 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPLIKACJA

  (łac. rozwijanie), operacja precyzowania treści lub sensu wyrażeń bez zmiany ich zakresu; w języku franc, niekiedy utożsamiana z -»• wyjaśnianiem (czyli eksplanacją).

  W logice tradycyjnej funkcję e. pełniły -»- definicje; odrębną procedurą badawczą stała się e. wówczas, kiedy zadanie definicji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /1 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSSEKRACJA

  Utrata sakralnego charakteru miejsc (-» kościół, -»• ołtarz, wyjątkowo cmentarz) i naczyń liturg. (->• kielich, ->• patena), przeznaczonych do sprawowania liturgii.

  E. kościoła (KPK kan. 1170) następuje wskutek zniszczenia lub zapadnięcia się większej części jego ścian (nieznaczna przebudowa lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /2 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPORTA

  (łac. exportare wyprowadzić), nazwa liturgicznego obrzędu wyprowadzenia ciała zmarłego z domu do kościoła oraz z kościoła lub kaplicy pogrzebowej na -»• cmentarz przez kapłana i wiernych, z towarzyszeniem modłów i śpiewów przepisanych rytuałem grzebalnym (-> pogrzeb); pochód ten symbolizuje przejście...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTAZA

  Stan psychiczny człowieka tracącego prawie całkowitą łączność z otoczeniem i doświadczającego zjawisk niedostępnych in. ludziom, a często zachwytu i cierpienia o najwyższym natężeniu; towarzyszą mu różnorodne zjawiska somatyczne; występuje niekiedy jako element doświadczenia religijnego, zwł. ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPOZYTURA

  (łac. oddział), duszpasterska jednostka terytorialna, wyłączona z macierzystej -> parafii, z zamieszkującą na niej ludnością, własnym kościołem i duszpasterzem; stosowana (od 2. poł. XIX w. głównie w zaborze austr.) w praktyce administracji kośc., choć nie występuje w Kodeksie prawa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /1 026

  praca w formacie txt

Do góry