Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EKSTERMINACJA

  (łac. wyniszczenie), działanie podejmowane w celu wytępienia określonej grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej; jest zbrodnią przeciw ludzkości.

  E. biologiczną podjęto już w XIII w. prz.Chr. w Egipcie wobec Żydów (Wj 1,15-17); planował ją także Aman w państwie pers., głównie w celach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /2 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKUMENICZNA RADA KOŚCIOŁÓW (ERK) - KOŚCIOŁY

  Przynależne do ERK dzielą się na członkowskie i stowarzyszone, a w łączności z nią pozostają również Krajowe Rady Ekumeniczne.

  A. KOŚCIOŁY CZŁONKOWSKIE — Spośród chrzęść. Kościołów i wspólnot status pełnego członka w ERK mają:

  z regionu Afryki Centralnej — Church of the Province of Central...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /19 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTRAPOLACJA

  Hipotetyczne rozszerzenie zakresu zdań jednostkowych, praw i teorii poza obszar doświadczenia, na podstawie którego zostały ustalone; jest szczególnym przypadkiem -> indukcji niezupełnej.

  E. danej funkcji f(x) jest wyznaczeniem wartości tej funkcji na zewnątrz przedziału wartości, w którym jest ona...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /2 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKUMENICZNA TEOLOGIA

  Syntetyczne i krytyczne przedstawienie interkonfesyjnej problematyki teologicznej, a także wszelkich zagadnień teologicznych, przy zachowaniu teologicznego i wyznaniowego -> pluralizmu (II-III) zgodnie z zasadami -* ekumenizmu.

  1. Tendencje do usamodzielnienia — Ekumeniści współcz. postulują...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /10 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTAZA - W TEOLOGII i DUCHOWOŚCI

  Termin e. oznacza partycypację człowieka przeżywającego w formie zachwytu specyficzny „wgląd" w nadprzyr. rzeczywistość; e. wystąpiła w ST u niektórych proroków, m.in. u Mojżesza (Wj 3,4-5), Jeremiasza (Jr 1,4-10), Ezechiela (Ez 3,12-15; 4,4-8) i Daniela (Dn 10,8-17) podczas ich prorockiego powołania, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /10 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPEKTATYWA

  (łac. exspectare oczekiwać, wyglądać), akt łaski dający -»• duchownemu (I) nadzieję i prawo do otrzymania określonego -*• beneficjum, gdy ono zawakuje.

  Za pierwszego z papieży, który 1156 udzielił e., uważano Hadriana IV, chociaż skierował on jedynie prośbę do bpa Paryża o przydzielenie kanclerzowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /2 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTAZA - STRUKTURA

  E. właściwa jest specyficznym stanem świadomości, kontaktem lub sposobem komunikowania się, a także procesem poznawczym, w którym zasadniczą rolę odgrywa głębokie uczucie -> miłości; występują w niej wizje intelektualne, zjednoczenie się z siłą i doskonałością -*• kosmosu lub z -> Bogiem, co...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /5 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPRESJONIZM

  (łac. expressio wyraz), kierunek kulturowy w literaturze, sztuce, -> filmie i muzyce, którego główną kategorię estetyczną stanowi wyraz (ekspresja); rozwijał się w 30-leciu XX w. w Niemczech, skąd oddziaływał na inne kraje.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPERYMENT

  (łac. próba, doświadczenie), dowolnie powtarzalne wywoływanie zdarzenia i wpływanie na jego przebieg w warunkach możliwie ściśle określonych i kontrolowanych, lecz modyfikowalnych, w celu przeprowadzenia jego systematycznej obserwacji; na określenie e. używa się nieraz terminu doświadczenie.

  I. DZIEJE...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /11 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTAZA - W RELIGIACH POZACHRZEŚCIJAŃSKICH

  E., w zależności od uwarunkowań kulturowych, przybiera różne formy—e. o charakterze intelektualno-kontemplacyjnym (np. w fiioz.-rel. mistyce w staroż. Grecji, w islamie u tzw. Beszarów czy w religiach Dalekiego Wsch.) lub o irracjonalnym (zwł. w kulturach rodo-wo-plemiennych).

  E. najczęściej występuje w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /6 175

  praca w formacie txt

Do góry