Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EKSTRA WERSJA — INTROWERSJA

  (łac. extra na zewnątrz, intro do wewnątrz, verlo obracam), zespół cech psychicznych charakteryzujących typ osobowości (-*• charakter IV), występujący w psychologii CG. Junga i H.J. Eysencka.

  Jung, zakładając istnienie kontinuum od e. do i., na który™ można wyznaczyć punkty odpowiadające wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /4 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKUMENICZNE CZASOPISMA

  Periodyki poświęcone problematyce zjednoczenia chrześcijaństwa.

  W okresie preekumenizmu, zapowiadającego i przygotowującego -> ruch ekumeniczny w sensie ścisłym, pojawiły się czasopisma o profilu irenicznym — „Ireneon". Eine der evangelischen Kirchenvereinigung gewidmete Zeitschrift (B 1821-25)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /10 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKTENIA

  (gr. rozszerzenie), modlitwa liturgiczna w Kościołach wschodnich, złożona z kilku próśb za różne osoby lub wspólnoty oraz ich potrzeby i troski życia; wierni na każde wezwanie odpowiadają Kyrie elejson. Jej odpowiednikiem w -» rzymskiej liturgii jest -> modlitwa wiernych.

  E. była wspólną modlitwą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /3 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKUMENICZNE INSTYTUTY

  Ośrodki podejmujące badania nad problematyką ekumeniczną { ekumenizm); zajmują się szeroko rozumianą akcją ekum. (problemy mis., społ., rasowe, dialog z in. religiami) albo studiami nad interkonfesyjną czy -* ekumeniczną teologią lub specjalizują się w określonej dziedzinie (np. teologii prawosł.);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /12 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKTHESIS

  (gr. wykład), wczesnochrześcijańskie formuły wiary, wyjaśniające dogmat chrystologiczny, choć nie zawsze zgodnie z doktryną Kościoła.

  1. E. makrostyczna, pochodząca ze Wschodu i nawiązująca do synodu 341 w -> Antiochii (III), jest formułą wiary przedstawioną 345 synodowi w Mediolanie; w związku z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /1 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKUMENICZNE NABOŻEŃSTWA

  Wspólne modlitwy Kościołów chrześcijańskich w celu przyspieszenia zjednoczenia -> chrześcijaństwa (II, III).

  N.e., które polegają na modlitwie o jedność chrześcijaństwa lub w in. intencji, odbywają się z upoważnienia władz kośc. (oficjalne) lub za ich wiedzą i zgodą, nieraz bez, a nawet wbrew nim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /2 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKUMENICZNA RADA KOŚCIOŁÓW (ERK)

  Światowa Rada Kościołów, Conseil Oecuménique des Eglises, ökumenischer Rat der Kirchen, World Council of Churches, związek autonomicznych Kościołów chrześcijańskich, powołany 1948 w celu prowadzenia działalności ekumenicznej (-> ruch ekumeniczny), z siedzibą w ~> Genewie; nie jest nad-Kościołem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTENSJONALNOŚĆ

  (łac. extensio zakres), cecha przysługująca niektórym wyrażeniom, językom lub -> systemom logicznym.

  Wyrażenie złożone (W) nie zawierające zmiennych wolnych jest ekstensjonalne wtedy i tylko wtedy, gdy zastępując jeden z jego członów równoważnikiem, przekształca się je w wyrażenie równoważne (W');...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /1 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKUMENICZNY PATRIARCHAT PRAWOSŁAWNY

  Najwyższa honorowa instytucja -» prawosławnego Kościoła z siedzibą w -> Stambule; jego zwierzchnik ma tytuł abpa Konstantynopola oraz ekum. -» patriarchy i sprawuje władzę łącznie ze Świętym Synodem (12 metropolitów), który podejmuje uchwały we wszystkich ważniejszych sprawach kośc. w granicach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKUMENICZNA RADA KOŚCIOŁÓW (ERK) - INSTYTUCJA

  W wyniku wzrastających od pocz. XX w. tendencji ekum. dążono do ich scentralizowania.

  1. Geneza i dzieje — Myśl założenia ERK podjął 1919 N. —> Söderblom, protest, abp Upsali, co znalazło poparcie uczestników -> Sztokholmskiej Światowej Konferencji Praktycznego Chrześcijaństwa z 1925 oraz ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /8 656

  praca w formacie txt

Do góry