Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ELIZEUSZ z UŚCIŁUGA OFMCap

  Legendarny misjonarz polski na Syberii w 2. poł. XVIII wieku.

  Wg przekazu S. Szantyra Wiadomość do dziejów Kościoła i religii w krajach panowaniu rosyjskiemu podległych (Pz 1843, I 95-96) E., pracujący na placówce duszpast. prowadzonej przez kapucynów szwajc. w Moskwie, umieścił w specjalnej skrzynce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /1 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELIOT GEORGE

  Właśc. Mary Anne Evans, ur. 22 XI 1819 w Arbury Farm (Warwickshire), zm. 22 XII ] 880 w Londynie, powieściopisarka.

  Wychowana w duchu surowego purytanizmu, głęboko religijna, początkowo hołdowała ideałom ascezy. Zamieszkawszy 1841 w Coventry, zetknęła się ze środowiskiem wolterianizującej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /4 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELIOT JOHN

  ur. 1604 w Widford (Hertfordshire, Anglia), zm. 21 V 1690 w Roxbury (stan Massachusetts), misjonarz.

  Po studiach teol. w Cambridge związał się z prezbiterianami i pod ich wpływem wyemigrował 1631 do -»• Ameryki Północnej (IV), gdzie został prob, w Roxbury; po opanowaniu języków tubylczych pracował w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /1 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELIOT THOMAS STEARNS

  ur. 26 IX 1888 w Saint Louis (stan Missouri), zm. 4 I 1965 w Londynie, poeta, dramaturg i eseista.

  Po studiach (zwł. filozofii) na Harwardzie, Sorbonie i w Oksfordzie osiedlił się 1915 w Londynie, gdzie 1917-19 był współred. pisma „The Egoist", nast. nauczycielem i urzędnikiem bankowym, a od 1925 dyr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /5 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELIS

  (ruiny w pn.-zach. części Peloponezu), bpstwo starożytne w metropolii Patras w rzym. prowincji Peloponez II, od 1922 prawosł. metropolia.

  E. (dawna stolica Elidy) uchodziło za jedno z najpiękniejszych i najbogatszych miast staroż., w którym 580-394 prz.Chr. odbywały się igrzyska gymniczne ku czci Zeusa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELIZALDE MIGUEL de SJ

  ur. 17 V 1617 w Echalar (Na-warra), zm. 18 XI 1678 w San Sebastian (Baskonia), teolog moralista.

  Do zakonu wstąpił 1636, gdzie 1638-46 odbył studia filoz.--teol.; wykładał filozofię, a 1649-59 teologię w Valladolid, Salamance i Rzymie; 1659 został rektorem kolegium św. Franciszka Ksawerego w Neapolu;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /1 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELIZEUSZ

  (hebr. 'elisza', 'eljasza', Bóg wybawił), prorok, syn Szafata z Abel Mechóla (Tell Abu Sifri) na równinie Ezdre-lon, sługa i następca -> Eliasza.

  1. Życie i działalność polit, i religijną E. przedstawiono tylko w zbiorze opowiadań bibl. 1 Kri (19,19-21) i 2 Kri (2,1--8,15; 9,1-10; 13,14-21 — tzw. cykl...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /8 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELIASZ III, Abu Halfan al - Haditbi bp.

  ur. w Maiferkat (obecnie Silvan w pd.-wsch. Turcji), zm. 12 IV 1190, nesto-riański metropolita Nisibis, od 1176 katolikos.

  Zebrał teksty liturg. w języku syr. (tzw. Księga Abu Halím), które włączono do nestoriańskiego oficjum godzin kan. (Brevia-rium chaldaicum I-IV, P 1886-87), a ponadto zebrał hymny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELIASZ WOJCIECH

  ur. 1814 w Cerekwi (k. Bochni) lub 1815 w Niepołomicach (wg materiałów ASP w Krakowie), zm. 19 XI 1904 w Zakrzówku (k. Krakowa), malarz religijny.

  Podczas studiów 1838-43 w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie uzyskał 1840 na Pubi. Wystawie Wolnego Miasta Krakowa nagrodę za obrazy Matka Boża oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /1 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELIASZ z BOURDEILLES bł. kard.

  ur. na pocz. XV w. w Bourdeilles (k. Périgueux), zm. 5 VII 1484 w Artannes-sur--Indre (k. Tours).

  Wstąpił do franciszkanów w Périgueux; studia teol. odbył w Tuluzie, gdzie uzyskał doktorat; nast. był prof, teologii u franciszkanów w Mirepoix i kaznodzieją lud.; 1437 został bpem Périgueux, 1468 abpem Tours...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /1 793

  praca w formacie txt

Do góry