Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ELŻBIETA I

  ur. 7 IX 1533 w Greenwich, zm. 24 III 1603 w Richmond, od 1558 królowa Anglii.

  Jako córka -* Henryka VIII i -»• Anny Boleyn odzyskała 1544 na podstawie testamentu ojca prawo dziedziczenia tronu; prześladowana przez przyrodnią siostrę królowę Marię I Tudor, objęła po jej śmierci tron; związana z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /2 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELŻBIETA WĘGIERSKA Św. - KULT

  Żywy bezpośrednio po śmierci E., przyjął się w Europie wkrótce po kanonizacji; jej ciało przeniesiono 1236 ze szpitalnej kaplicy św. Franciszka w Marburgu do kościoła pod jej wezw. (obecnie kościół protest.); szerzyli go franciszkanie i dominikanie, zakony rycerskie oraz cystersi, którzy 1236 wpisali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /3 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELŻBIETA ANNA SETON Św.

  ur. 28 VIII 1774 w Nowym Jorku, zm. 4 I 1821 w Baltimore, inicjatorka kat. szkolnictwa wyznaniowego i założycielka amerykańskich -> szarytek.

  Wykształcona w inteligenckiej rodzinie anglik., zawarła 1794 małżeństwo z W.M. Setonem i założyła Society for the Relief of Poor Widows and Small Children; po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /2 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELŻBIETA WĘGIERSKA Św. - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

  W XVII w. we Włoszech działały charytatywne bractwa E.; do bardziej znanych zalicza się bractwo przy kościele św. Kosmy i Damiana w Rzymie, a z kilku piemonckich — bractwo Consorelle dell'Umiltà sotto la Vocazione di Santa E. Regina d'Ungheria, przy kościele św. E. w Savigliano, zał. 1600 dla kobiet z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /4 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELŻBIETA PORTUGALSKA Św.

  ur. 1271 prawdopodobnie w Saragossie, zm. 4 VII 1336 w Estremoz (wsch. Portugalia), żona Dionizego, króla Portugalii, krewna -» Elżbiety Węgierskiej.

  1. Życie i działalność — Wdrożona do ascezy chrzęść, w domu rodzinnym, kontynuowała surowy tryb życia jako królowa (od 1283); oddana działalności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /3 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELŻBIETA RAKUSZANKA

  ur. 1436, zm. 30 VIII 1505 w Krakowie, królowa polska i litewska, żona króla -> Kazimierza IV Jagiellończyka, zw. matką Jagiellonów (m.in. św. Kazimierza i kard. Fryderyka).

  Spokrewniona z pol. dynastią Piastów, wcześnie osierocona, wychowywała się na dworze Fryderyka III i Hermana, hrabiego Cilli;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELŻBIETA z SCHÖNAU OSB Św.

  ur. 1129 prawdopodobnie w Bonn lub okolicy, zm. 18 VI 1164 w Schönau (Hesja), mistyczka, wizjonerka.

  Oddana w 12 roku życia na wychowanie do klasztoru w Schönau, złożyła 1152 śluby zak.; 1157-64 była przełożoną mniszek, podczas gdy urząd opata pełnił jej brat -+ Egbert z Schönau (opactwo Schönau...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /2 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELŻBIETA WĘGIERSKA Św.

  ur. 1207 prawdopodobnie w Bratysławie, zm. 17 XI 1231 w Marburgu, patronka dzieł miłosierdzia oraz bractw, stowarzyszeń i wielu zgrom, zakonnych.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELŻBIETA

  (hebr. 'eliszeba' mój Bóg jest pełnią), matka -*• Jana Chrzciciela wspomniana w Łukaszowej -* ewangelii dzieciństwa (Łk 1).

  Pochodziła z pokolenia Aarona (nosiła imię jego żony), była krewną Maryi Panny (Łk 1,36 nie określa stopnia tego pokrewieństwa — być może ciotką lub kuzynką); pomimo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /8 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELVENICH PETER JOSEF

  ur. 29 I 1796 w Embken (k. Bonn), zm. 16 VI 1886 we Wrocławiu, filozof i teolog.

  Studiował filozofię i teologię w Münster i Bonn; od 1823 wykładał filozofię w Bonn (od 1826 jako profesor), a nast. od 1829 we Wrocławiu, gdzie 1839 został bibliotekarzem; jako zwolennik i propagator doktryny G. -» Hermesa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /1 330

  praca w formacie txt

Do góry