Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EMIGRACJA - EMIGRACJA POLSKA

  Miała początkowo charakter personalno-kulturowy, a nast. polityczny, rei. i zarobkowy; Polacy tworzyli na e. zwarte środowiska nar., z których z czasem rozwinęły się silne ośrodki polonijne (-> Polonia) wraz z organizacjami broniącymi nar. i rei. interesów oraz przeciwstawiającymi się ich całkowitej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /9 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMBRIOLOGIA

  (gr. embryon zarodek, płód, logos słowo), dział -> biologii zajmujący się badaniem rozwoju zarodkowego roślin, zwierząt i człowieka oraz budową organizmu do momentu narodzenia (-> embriogeneza); w znaczeniu szerszym — badanie procesów sterowanych przez układ nerwowy i wew-nątrzwydzielniczy, które...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /3 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMERYCI

  W prawie kanonicznym duchowni wysłużeni lub niezdolni do pracy (-> duchowieństwo); są oni uprawnieni do pobierania -> pensji kościelnej z dochodów -» beneficjum oddanego in. duchownemu lub z sum przyznawanych przez państwo tytułem odszkodowania za przejęte mienie kość, a także z kasy stow, wzajemnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /6 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMBRUN

  Abpstwo hist, w pd.-wsch. Francji; bpstwo w E. powstało w IV w. (pierwszym bpem był św. Marcelin), a w VII w. wystąpiło jako metropolia, której do 1789 podlegały diec. Digne, Glandèves, Nizza, Vence, Senez oraz Antibes (od 1050) i Grasse (od 1224); od 1790 było przez 3 lata sufr. AixenProvence; konkordatem z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMERYK Św.

  ur. ok. 1007, zm. 2 IX 1031, książę węg. z dynastii Arpadów, jedyny syn króla -> Stefana I (po śmierci najstarszego Ottona) ; jego wychowaniu ojciec poświęcił traktat Institutiones morum ad E. ducerti.

  Wychowawcą E. był 1015-23 św. Geliert (-+ Gerard), pod którego wpływem prowadził on życie pobożne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /1 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMERENCJA Św.

  Czczona w zakonie karmelitów; wg legend średniow., powołujących się na wizję mnicha Archosa z góry Karmel, była małżonką Stolana i matką św. Anny.

  Przedstawienia E. pojawiły się u schyłku XV w. w sztuce niderl., a nast. krajów będących w zasięgu jej oddziaływania; ukazują ją bez indywidualnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /3 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMFITEUZA

  (gr. wieczysta dzierżawa), umowa polegająca na przekazaniu dzierżawcy nieruchomości w wieczyste lub długotrwałe użytkowanie (-» dzierżawa) w zamian za coroczne świadczenie właścicielowi niewielkiego czynszu na znak uznania jego prawa własności.

  E., znaną w prawie babil, i gr., do prawa rzym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /1 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMERENCJANA Św.

  Męczenniczka rzym., prawdopodobnie z czasu prześladowań ces. Dioklecjana (299-305); kult jej rozwijał się od VI w. wraz z kultem św. -> Agnieszki (I 1).

  1. Kult — w źródłach archeol. występuje E. w grupie męczenników (Wiktor, Feliks, Aleksander, Papiasz) z Coemete-rium Maius przy via Nomentana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /3 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMIGRACJA

  (łac. emigrare wywędrować), wychodźstwo, opuszczenie własnego społeczeństwa, terytorium i państwa, a także ogół wychodźców zamieszkujących w obranym kraju.

  Istnieje e. polityczna, rei., zarobkowa i personalno-kulturowa (zależnie od przyczyn), sezonowa, czasowa i stała, ochotnicza i przymusowa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /2 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMERGENTYZM

  (łac. emergo wynurzam się), teoria wyjaśniająca kosmiczne i biologiczne procesy -»- ewolucji oraz sposoby pojawiania się nowych przedmiotów i ich właściwości przez bliżej nie określoną moc (zwaną emergencją), działającą irracjonalnie (w odniesieniu do praw przyr.) i skokowo tworzącą hierarchiczny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /9 600

  praca w formacie txt

Do góry