Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EMPIRYZM - W PSYCHOLOGII

  Występuje e. w wersji epistemolo-gicznej, genetycznej i metodologicznej.

  Teorię e. epistemologiczno-genetycznego, uznającą doświadczenie za pierwotne źródło i podstawę poznania, najpełniej rozwinął J. Locke; sprowadzając idee do 2 źródeł (wrażeń i świadomości), zapoczątkował on psychologię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /8 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIREJSKIE NIEBO

  Ognisto-świetlista sfera znajdująca się poniżej nieba niematerialnego — siedziby -» Boga; oznacza -> raj oraz miejsce, w którym przebywają aniołowie i święci.

  Wyobrażenie n.e. wywodzi się z pogańskiej teologii neopla-tońskiej i astrologii chaldejskiej (Jamblich, De myst. 7,2; Prok-los, In Pol. Piat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /1 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRYZM - W ETYCE

  E. jest stanowiskiem odrzucającym możliwość pozaempirycznego poznania mor. i uznawania twierdzeń etycznych oraz postulującym konieczność jej oparcia na doświadczeniu dla zapewnienia statusu nauki realnej (empiryczno--indukcyjnej); zakłada doświadczenie (przeżycia wartościujące) jako instancję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /11 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRIOKRYTYCYZM

  Nurt filozoficzny zapoczątkowany w 2. poł. XIX w. przez R. -*• Avenariusa (autora nazwy e.) oraz (niezależnie od niego) E. -> Macha, zw. też epistemolo-gicznym -+• pozytywizmem, który opierając się na dokonanej przez D. Hume'a analizie -+ doświadczenia i krytycyzmie I. Kanta, badał genezę, funkcję i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /7 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRYZM - W ESTETYCE

  E. występuje w metateorii estetyki, w teoriach -> piękna, estetycznego -> przeżycia i -* sztuki, a w specyficznym rozumieniu także w programach artyst., zaleceniach i regułach tworzenia dzieł.

  1. E. jest postulatem metodologicznym, w myśl którego podstawowa (e. umiarkowany) bądź jedyna (e. radykalny)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /14 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMOTYWIZM

  Kierunek w metaetyce, odmawiający sądom wartościującym (ocenom) przysługiwania wartości logicznej i uznający wartościowanie za wyraz ludzkich doznań, życzeń, rozkazów, a nie za proces poznawczy (-> aksjologia I); niekiedy nazywany kierunkiem akognitywnym w przeciwieństwie do kognitywnych teorii -»•...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /4 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMIGRACYJNE DUSZPASTERSTWO

  Działalność Kościoła mająca na celu zaspokojenie religijnych (częściowo także pozarel.) potrzeb emigrantów, z uwzględnieniem ich szczególnych warunków życia (wykorzenienie społ.), cech etnicznych, tradycji kulturowej, a niekiedy odmiennego obrządku ; obejmuje grupy emigrantów (osadników, uchodźców...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /13 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMOCJONALIZM

  Pogląd przyjmujący sferę uczuciową (-* uczucia), czyli intuicję irracjonalną za podstawowe lub jedyne źródło -*> poznania; w religii ponadto postawa (-> akt ludzki V B 2) oparta na przemożnej roli czynnika emocjonalnego (-* religijność); odróżnia się od -*• sentymentalizmu, redukującego -»• przeżycie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /5 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMMAUS, Mouvement Emmaus

  Ruch charytatywny dla zapobiegania skutkom nędzy w aglomeracjach wielkomiejskich, zainicjowany i 1949-54 zorganizowany w Paryżu przez ks. H.A. Grouèsa, zw. Abbé Pierre (ur. 1912); wywodzą się z niego konkretne wspólnoty lokalne lub nar. Fraternités d'E., powstające od 1954 na wszystkich kontynentach.

  Mało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /3 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMILIA de RODAT Św.

  ur. 6 IX 1787 w Druelle (k. Rodez), zm. 19 IX 1852 w Villefranche-de-Rouergue (dep. Avey-ron), założycielka zgromadzenia sióstr -» Świętej Rodziny (IV).

  Pochodziła ze szlacheckiego rodu Rouergue; wychowywana u babki w Ginals przez byłą wizytkę (przebywającą w jej rodzinie po kasacie zakonu przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /2 705

  praca w formacie txt

Do góry