Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Chleb

  Wśród wszystkich środków spożywczych, które się przygotowuje, chleb (panis, agrcoę) jest artykułem najpowszechniejszym i najbardziej nieodzownym i o jako takim właśnie mówi też Pismo Święte (por. Syr 29,21; 39,31). Chleb ma krzepić serce ludzkie (por. Ps 104,15), ma wspierać jego siłę, dlatego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Odillo Dodano /01.06.2013 Znaków /5 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wędka

  Zdaniem Owidiusza wędka oznacza rybaka, tak jak miecz żołnierza. Również Plaut wymienia ją wśród atrybutów rybaka.

  Wówczas, gdy Chrystus mówi apostołom, iż staną się rybakami ludzi, czyni symboliczną aluzję do ich wcześniejszego zawodu — rybaków łowiących ryby siecią na Jeziorze Genezaret...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Odillo Dodano /01.06.2013 Znaków /3 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tron i katedra

  W odniesieniu do Chrystusa i jego najwyższych następców tron i katedra mają prawie takie samo znaczenie, a jednak trzeba omówić je oddzielnie mając ria uwadze ich pochodzenie, znaczenie, a także sposób użytkowania.

  Tron (i?póvoę), wysokie krzesło z prostopadłym oparciem i poręczami, wyłożone...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Odillo Dodano /01.06.2013 Znaków /9 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierścień

  Spośród wielu rodzajów pierścieni, którymi zwykli się ludzie przyozdabiać od najwcześniejszych czasów, tylko pierścienie wkładane na palce — niezależnie od symboliki właściwej wszystkim formom kulistym (por. rozdział II s. 57 n.) — mają znaczenie symboliczne. Wykonywano je z najrozmaitszego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /9 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Statek i kotwica

  Już tysiące lat przed Chrystusem starożytne ludy przedstawiały życie ludzkie pod obrazem żeglowania. Z przedstawieniami takimi spotykamy się w kulturze egipskiej, babilońskiej, greckiej i rzymskiej. Egipcjanie wyobrażali sobie, iż istnieje na zachodzie szczęśliwy przyszły świat, do którego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /8 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tłocznia

  W scenach winobrania, przedstawianych zarówno jako fragment starożytnego cyklu rocznego, jak i samodzielnie (np. mozaika na stropie kościoła S. Constanza w Rzymie), często można dostrzec tłocznię. Te starożytne urządzenia, używane jeszcze dzisiaj na Wschodzie, składają się z obmurowanej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /6 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koło

  Koło (rota) od najdawniejszych czasów było symbolem słońca i boga słońca. Było w kulturze starożytnej wielkim znakiem szczęścia, który wypalano koniom wyścigowym, bowiem bóg słońca był patronem zawodników biorących udział w wyścigach konnych. Jemu też w sposób szczególny poświęcony był cyrk...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /8 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drzwi

  Drzwi, brama i furta (janua, porta, ostium, &vga, 7ivXrf) miafy w starożytności dużo większe znaczenie niż obecnie. Ich obrazem, który unaoczniał pojęcie otwarcia albo zamknięcia, posługiwała się starożytność jako popularną metaforą i ważnym wyobrażeniem religijnym.

  Ponieważ każde miasto...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /11 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krosno tkackie i przyrządy do przędzenia

  Historia kultury starożytnych narodów zaświadcza, że przędzenie i tkanie wszędzie uchodziły za zajęcia typowo kobiece. Dlatego też wrzeciono i kądziel traktowano powszechnie jako symbole kobiecości, do których niekiedy dodawano także zwierciadło w sensie aluzji do kobiecego upodobania w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /6 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arka Noego

  Ponieważ sam Bóg przed potopem podał dokładnie wskazówki dotyczące budowy arki (por. Rdz 6,14—16), On był, jeśli tak można powiedzieć, jej architektem. Tę drewnianą budowlę można nazwać raczej pływającym domem niż statkiem. W XVII w. pewien holenderski kupiec podjął próbę zbudowania, w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /2 469

  praca w formacie txt

Do góry