Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ENCYKLIKA

  (gr. enkyklos okólnik, pismo wędrujące), urzędowe pismo -> papieża skierowane (przynajmniej intencjonalnie) do całego Kościoła w sprawach doniosłej wagi dla niego lub dla ludzkości; różni się od takich pism dyscyplinarnych i adm., jak konstytucja apostolska i bulla, wraz z którymi przynależy do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /5 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENDEMANN SAMUEL

  ur. 18 III 1727 w Carlsdorfie (Hesja), zm. 31 V 1789 w Hanau lub Marburgu, teolog ewangelicki.

  Był synem duchownego kalwińskiego; przyjąwszy ordynację, został 1750 kaznodzieją w Jesbergu, 1753 nauczycielem gimnazjalnym w Hanau, nast. radcą konsystorialnym i inspektorem kośc., a 1782 prof, teologii na uniw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENCYKLOPEDIA

  (gr. enkyklios tworzący krąg, całkowity, paideia wykształcenie), wydawnictwo zawierające całokształt wiadomości z zakresu różnych dziedzin wiedzy składających się na ogólne wykształcenie (e. powszechne albo ogólne), a także określonej dziedziny wiedzy, nauki, kultury, epoki czy terytorium (e...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENEASZ z GAZY

  ur. ok. 450, zm. ok. 518 lub 529, filozof chrzęść, i retor.

  Po studiach w Aleksandrii u neoplatonika Hieroklesa powrócił do Gazy, gdzie wykładał retorykę i prawdopodobnie filozofię oraz prawo; uważany jest za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli tej szkoły; sprawował ważne urzędy (m.in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /1 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENCYKLOPEDIA - E. SYSTEMATYCZNE

  Chociaż genezę e. upatruje się w dziele Speuzypa (zm. 339 prz.Chr. ucznia Platona), z którego zachowały się tylko fragmenty filoz.przyr., matematyczne oraz filoz., to za pierwsze e. okresu starożytności, obejmujące zakres ówczesnej wiedzy (wchodzącej później w skład artes liberales), uchodzą — Warrona...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /8 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENCYKLOPEDIA - E. OGÓLNE

  Zaczątkiem ogólnej e. alfabetycznej jest pochodzące z przełomu ery pogańskiej i ery chrześcijańskiej dzieło słownikowe Weriusza Flakkusa De verborum significata którego fragmenty w formie epitomy przekazał Sekstus Pompe-jusz Festus (2. poł. II w.), a jego wyjątki ok. 780 Paweł Diakon (Sexti Pompei Festi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /15 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENCYKLOPEDIA - E. SPECJALNE

  Poświęcone są określonym dziedzinom wiedzy (głównie teol., filoz., human, czy przyr.), a także różnym problemom o większym nauk. lub bist, znaczeniu.

  1. Za pierwsze teol. dzieło encyklopedyczne w układzie alfabetycznym uważa się J. Altenstaiga Vocabularius theologiae (Hagenau 1517) wydawane...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /27 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENCARNACIÓN

  Prałatura samodzielna w Paragwaju eryg. 21 I 1957 jako sufr. Asunción pod nazwą E. y Alto Paraná (1968 Alto Paraná została nową prałatura); została wydzielona z diec. Villarica oraz Concepción; zajmuje 16 528 km2 i liczy 266 410 mieszk., w tym 250 180 katolików, 22 parafie, 5 księży diec. i 41 zak., 47...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMSLANDER KARL OFMCap

  Imię zak. Wolfgang, ur. 4 XI 1884 w Kochel (Bawaria), zm. 21 VIII 1956 w San José de la Mariquina (Chile), działacz kościelny.

  Do zakonu wstąpił 1904 i po studiach filoz.-teol. w zak. seminarium prow, bawarskiej przyjął 1909 święcenia kapł.; 1912--22 redagował miesięcznik „Ewige Anbetung", szerzący...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENANISZO, Ananiszo, Enanjesu

  Zw. E. z Bet Abe, żył w VII w., mnich, nestoriański pisarz ascetyczny.

  Pochodził z Adiabene; studiował w Nisibis z przyjacielem i współziomkiem, przyszłym patriarchą nestoriańskim, Iszo Jahb III; przebywał w klasztorze na górze ízala; po odbyciu podróży do Jerozolimy i Egiptu oraz zapoznaniu się z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /1 750

  praca w formacie txt

Do góry