Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ENTUZJAŚCI, entuzjastki

  Grupa radykalnych pisarzy i publicystów, w większości" spiskowców (1842-49), związanych z redakcją „Przeglądu Naukowego" (1842-44); nazwa pochodzi od G. Korbuta; obok red. pisma E. Dembowskiego i H. Skim-borowicza należeli do nich m.in. K. Baliński, H. Kamieński i J. Majorkiewicz.

  Częściej natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /2 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENTYMEMAT

  (gr. en w, thyme umysł), nazwa sylo-gizmu, w którym nie wypowiedziano wyraźnie wszystkich przesłanek; przesłanka bywa przemilczana ze względu na swą oczywistość lub na brak jej wyraźnego uświadomienia przez wnioskującego ; jeśli jest ona zdaniem fałszywym albo bezpodstawnie przyjętym, to przeciwko...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENNODIUSZ, Magnus Felix Ennodius Św. bp.

  ur. 473 lub 474 prawdopodobnie w Arles (pd. Francja), zm. 17 VII 521 w Pawii (Lombardia), retor i poeta.

  Po śmierci rodziców wychowywany był przez krewnych; złożony ciężką chorobą, zerwał zaręczyny, ślubując zmianę i poprawę życia; 493 przyjął święcenia diakonatu w Pawii; od 496 był pomocnikiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /2 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENSINGEN ULRICH von

  ur. ok. 1350 w Ulm, zm. 10 II 1419 w Strasburgu, architekt.

  Jako jeden z wybitnych przedstawicieli późnego gotyku w Niemczech kierował 1391-1417 budową katedry w Ulm (rozpoczętej 1377 przez Parlerów), 1394-95 pracował przy budowie katedry w Mediolanie, a 1399 pn. wieży katedry w Strasburgu; w Esslingen...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENGLISZ ADAM ks.

  ur. 16 X 1838 w Kielcach, zm. 28 X 1907 w Warszawie, teolog moralista, katecheta.

  Po studiach filoz.-teol. w Akademii Duch. w Warszawie przyjął 1861 święcenia kapł. w Kielcach i 1866 objął katedrę teologii mor., a 1867-87 wykładał teologię mor. w seminarium duch. (po zamknięciu Akademii); rozprawą o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENSZY, Enshi, Shihnan

  Diecezja w środk. Chinach (prow. Hupej) eryg. 11 IV 1946 jako sufr. Hankou z wikariatu apost. (powstałego 14 VI 1938); 1951 zajmowała 18 000 km2 i liczyła 2 min mieszk., w tym 7844 katolików, 81 parafii, 8 księży diec. i 5 zak., 3 zakonników, 22 siostry.

   

  AAS 38(1946) 301-313; A. Pucci, ECat XI 492; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENKOLPION

  (gr. en na, kolpos pierś), kapsułka zawierająca relikwie lub cytaty Pisma św. ; z powodu mocy pochodzącej od prawdziwego Boga noszona na piersi dla ochrony przed złem; pochodzenie jej związane jest ze zwyczajem noszenia w Izraelu filakterii (skórzanego paska z tekstami bibl.), a u Rzymian bulli (amulet...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /4 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENTELECHIA

  (gr. doskonałość), proces lub wynik realizowania się możliwości lub możności (-> akt i możność) złożonych w bycie; termin e. wprowadził do ontologii prawdopodobnie Arystoteles.

  E., utożsamiana z energeia i przeciwstawiana jej korelatowi dynamis, oznacza coś, co istnieje w stanie urzeczywistniania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /4 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENKRATYCI

  (gr. wstrzemięźliwi), zwolennicy skrajnej ascezy (IV A 1) we wczesnym chrześcijaństwie, opartej na tradycjach judeochrześcijaństwa, a jeszcze bardziej gnostycyzmu; przetrwali do IV wieku.

  Początkowo reprezentowali rygorystyczny kierunek wewnątrz Kościoła, a ok. 170 stworzyli sektę domagającą się od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /3 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENLIL

  (sumeryjskie pan wiatru), bóstwo babilońskie, przejęte od Sumerów, sprawujące najwyższą władzę w strefie między Niebem a Ziemią (-> Bóg I 3).

  W panteonie sumeryjskim występuje już w IV tysiącleciu prz.Chr. w triadzie obok -»• Anu i Enki (-*• Ea) z głównymi epitetami — wielka góra, pan wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 346

  praca w formacie txt

Do góry