Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EPIFANIUSZ Św. bp.

  ur. ok. 315 w Bezanduka k. Eleu-theropolis (Palestyna), zm. 12 V 403 w drodze na Cypr. pisarz, doktor Kościoła.

  1. Zycie i działalność — E., którego rodzice byli prawdopodobnie chrześcijanami pochodzenia żyd. (C. Riggi), nauczył się w młodości języka gr., syr., hebr., koptyjskiego oraz nieco łaciny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /10 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „EPHEMERIDES THEOLOGICAE LOVANIENSES"

  Kwartalnik naukowy wydawany od 1924 przez Katolicki Uniwersytet w Lowanium pod redakcją profesorów wydziału teologii i prawa kanonicznego ; początkowo miał charakter apologijny.

  Założenia pisma (przeciwdziałanie prądom racjonalistycznym i ateizującym) rzutowały na jego zawartość i wpływały na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPHRATA SOCIETY, Ephrata Cloister

  Monastyczna wspólnota > baptystów, zał. 1732 w Lancaster (Pensylwania) przez niem. pietystę Johanna Conrada Beissela (1690-1768).

  Wspólnota, rekrutująca się z niem. emigrantów, zrzeszała w większości celibatariuszy, praktykujących życie monastyczne, oraz żonatych, którzy składali przyrzeczenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENWIRONMENTALIZM

  (ang. environment otoczenie, środowisko), tendencja do akcentowania w rozwoju i zachowaniu jednostki lub gatunku czynników środowiskowych (fiz., biol., psychol. lub kulturowych) w większym stopniu niż czynników wrodzonych (-> natywizm) lub aktywności własnej.

  Wg głównych przedstawicieli e. fizycznego i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /2 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EON de l' ÉTOILE, Eudo de la Stella

  zm. 1148 w Reims, twórca sekty rei. we Francji.

  Uznał siebie za syna Bożego, powołując się na liturgiczną formułę „per eum (Eon) qui venturas est cum gloria iudicare vivos et mortuos et seculum per ignem", w której, jak twierdził, znajdowało się jego imię; zwolenników rekrutował spośród ludności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EOS

  (gr. jutrzenka), starogr. bogini świtu, spokrewniona z wedyjską Uszas i łac. Aurorą; popularna w poezji i sztuce, nie odbierała rei. kultu.

  U Hezjoda jest siostrą Księżyca i Słońca, u Homera co rano wstaje z Oceanu, by nieść blask ludziom i bogom, wjeżdżając parokonnym rydwanem na niebo. Przejawia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPAGOGE

  (gr. sprowadzenie), niedyskursywny akt poznawczy (-» akt ludzki III), intelektualnie (intuicyjnie) ujmujący to, co istotne, najczęściej w danych doświadczenia.

  E. w arystotelesowskiej teorii nauki (jako systemu apodyk-tyczno-dedukcyjnego) służyła do wyprowadzania z materiału empirycznego oczywistych i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENUGU

  Diecezja w Nigerii eryg. 12 Xl 1962 z terytorium archidiec. Onitsha, jako jej sufragania; zajmuje 7900 km2 i liczy 2 min mieszk., w tym 180 830 katolików, 38 parafii i 35 kaplic, 47 księży diec. i 17 zak., 30 zakonników, 41 sióstr.

   

  AAS 55(1963) 935-936; AnPont 1979.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENUMA ELISZ

  (akadyjskie: kiedy w górze), akadyjski poemat o stworzeniu świata, powstały prawdopodobnie w okresie starobabil. (1. poł. II tysiąclecia prz.Chr.); w ciągu I tysiąclecia prz.Chr. stał się najpopularniejszym mitem kosmo-gonicznym; do koncepcji E.e. nawiązuje początek I relacji o stworzeniu świata w ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENTROPIA

  (gr. en w coś, trepo - zwracam, zmieniam), miara stopnia nieuporządkowania systemu; występuje w naukach przyr. — jako funkcja określająca stan układu termodynamicznego (w fizyce), jako miara nieokreśloności układu, tym większa, im jego stany są bardziej równoprawdopodobne, a tym mniejsza, im bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /15 388

  praca w formacie txt

Do góry