Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EPIFANIUSZ, E. Kowielin

  zm. 1 IV 1682 w Pustoziersku (u ujścia Peczory), jeden z przywódców ruchu staroobrzędowców (-» raskoł).

  Do klasztoru Sołowieckiego (na jednej z wysp M. Białego) wstąpił 1645 i 1652 złożył profesję zak.; 1657 osiadł w pustelni przy ujściu Suny do jeziora Onega; 1666 zwrócił się do cara z prośbą o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIFANIUSZ bp.

  Żył w 2. poł. V oraz w 1. poł. VI w., patriarcha Konstantynopola (520-535).

  Jako kapłan wyróżnił się znajomością Pisma iw., ascet. trybem życia oraz dążeniami do utrwalenia unii kośc. z Rzymem, wznowionej po schizmie akacjańskiej (-» Akacjusz); 520 listownie zawiadomi! pap. Hormizdasa o swym wyborze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPICHEREMAT

  (gr. epicheireo wnioskuję), wg Arystotelesa dialektyczny sylogizm (przeciwstawiający się apodyktycznemu), w którym przesłanki przeciwstawne prowadzą do tego samego wniosku.

  W późniejszej logice, zwł. u łac. retorów e. to złożony sylogizm normalny, w którym przynajmniej do jednej przesłanki dołączone...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPAKTY

  (gr. dni dodatkowe), zw. epactae minores lub lunares, adiectiones lunae, liczby podające różnicę dni między rokiem słonecznym i księżycowym w poszczególnych latach 19-letniego cyklu księżycowego (-> złota liczba), służące w komputystyce chrzęść, do ustalania daty obchodu -* Wielkanocy.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /2 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIDAUROS

  (obecnie Palaia Epidauros) miasto w pn.-wsch. części Peloponezu; w starożytności centralne sanktuarium Asklepiosa.

  Najpóźniej w V w. prz.Chr. do E. przeniesiono kult Asklepiosa prawdopodobnie z Trikke w Tesala (R. Herzog) i odtąd Asklepiosa zwano Epidaurios (Klemens Aleks., Protr. IV 52,4); o rozkwicie E. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /3 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPARCHIA

  (gr. prowincja) w Kościołach wschodnich terytorium podległe metropolicie (Sobór Nic. I c. 4), a później -»• biskupowi (IV): w cesarstwie rzym. termin e. oznaczał polit, prowincję wchodzącą w skład diec. cywilnej.

  E. jest od V w. terytorium bpa diec. z podległym mu ludem i miastem (odpowiednik ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIFANIA (1)

  (gr. epifaneia zjawienie się, objawienie), objawienie się -*• sacrum za pośrednictwem jakiejś rzeczywistości różnej od niego lub z nim się identyfikującej ; podstawowe formy e. (->• hierofanie i -* kratofanie) w religii jahwistycznej ST znalazły najpełniejszy wyraz w -* angelofaniach i teofaniach, a w NT...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /3 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ÉPÉE CHARLES MICHEL de l'

  ur. 25 XI 1712 w Wersalu, zm. 23 XII 1789 w Paryżu, pedagog, defektolog.

  Z powodu odmowy podpisania formuły molinistycznej, skierowanej przeciwko jansenizmowi, nie otrzymał po studiach teol. święceń kapł. i został pracownikiem adwokatury parlamentu; bp Troyes ofiarował mu kanonikat i udzielił święceń...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /2 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIFANIA (2)

  Wspólnoty zak. w -» anglikańskim Kościele, zakładane w końcu XIX w. w celach misyjno-charytatywnych.

  1. E. of Oxford, Oxford Mission Brotherhood of the E., męska wspólnota kapłanów i świeckich, zał. 1880 w Kalkucie; początkowo działała misyjnie wśród wykształconych niechrześcijan Indii; współpracuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPHEMERIDES

  Nazwa przyjęta w tytułach różnych czasopism kośc., m.in. w „E. carmeliticae" (-> duchowości religijnej czasopisma), „E. iuris canonici" (-* prawno-kościelne czasopisma), „E. liturgicae" (-> liturgiczne czasopisma), „E. ma-riologicae" (-» maryjne czasopisma) oraz w -> „Ephemerides theologicae...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /364

  praca w formacie txt

Do góry