Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EPIKLEZA

  (gr. epiklesis wzywanie), modlitwa do Boga Ojca o zesłanie Ducha Świętego na dary ofiarne w celu ich przeistoczenia (e. konsekracyjna) oraz na uczestników liturgii eucharystycznej celem ich zjednoczenia i uświęcenia (e. komunijna); w liturgiach -* wschodnich Kościołów stanowi część ana-fory; w znaczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /18 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIFENOMENIZM

  (gr. epifaino pokazuję, wykazuję), pogląd uważający zjawiska psychiczne (świadomość) za wywołane przez fizjologiczne (zwl. nerwowe) i przez in. zjawiska towarzyszące, choć nie mające wpływu na ich przebieg; nie łączą ich między sobą bezpośrednie związki przyczynowe.

  E. jest koncepcją filoz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIKTET z HIERAPOLIS

  ur. ok. 50 w Hïerapolis we Frygii, zm. ok. 130 w Nikopolis w Epirze, filozof stoicki (> stoicy).

  Wyzwolony z niewolnictwa, studiował filozofię w Rzymie, później założył i prowadził w Nikopolis własną szkołę filoz.; naukę swego mistrza spisał jego uczeń Arrian z Nikomedii w Diatrybach oraz w skróconym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /4 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIGENEZA

  (epi po, genesis pochodzenie), teoria wyjaśniająca kształtowanie się organizmu żywego różnicowaniem się substancji życiowej na narządy i tkanki; jej problematyka stała się w XIX w. domeną -*• embriologii.

  E. po raz pierwszy wystąpiła w filozofii Arystotelesa, wg któ-- rego w rozwoju zarodka pojawia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /2 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIKUR

  ur. 341 prz.Chr. na wyspie Samos, zm. 270 w Atenach, filozof; jeden z przedstawicieli filozofii hellenist. (obok Pirrona z Elidy i Zenona z Kition), inicjator szkoły filozoficznej, zw. -+ epikureizmem.

  Był synem obywatela ateńskiego; ok. 306 założył w Atenach szkolę, zw. „ogrodem E.", którą cechował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /3 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIGON

  Żył w końcu II lub na pocz. III w., zwolennik modalistycznego -» monarchianizmu.

  Wg Hipolita Rzym. był uczniem Noeta w Smyrnie (zdaniem P. Nautina nie był diakonem), skąd ok. 200 przybył do Rzymu i za pap. Zefiryna zorganizował wspólnotę kośc. (-» patrypasjanizm), pozyskując dla niej m.in. Kleomenesa i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIKUREIZM

  Nurt filozoficzny obejmujący poglądy -» Epikura, jego uczniów i zwolenników oraz zgodny z tymi poglądami sposób prowadzenia życia, zespolonego w nierozdzielną całość przez szkołę epikurejską, działającą od IV w. prz.Chr. do IV w. po Chr.

  Do bezpośrednich uczniów Epikura należeli m.in. Metrodor z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /3 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIGONATION

  (gr. epina, goni kolano), szata liturgiczna w kształcie rombu, noszona u pasa przez bpów i niektórych dostojników w Kościele prawosł. oraz orm.; symbolizuje moc i wytrwałość w głoszeniu słowa Bożego (Ef 6,17; Hbr 4,12) oraz ręcznik, którym Chrystus wytarł nogi apostołom; jest także oznaką władzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIMAK i ALEKSANDER

  Święci, męczennicy, zm. ok. 250 w Aleksandrii.

  Wg listu pap. Dionizego (259-268) do bpa Fabiusza z Antiochii (EuzebHist VI 41) byli podczas prześladowań za ces. Decjusza (249-251) więzieni i torturowani, a nast. uśmierceni rozżarzonym żelazem; zwłoki E. prawdopodobnie sprowadzono do Rzymu i razem z jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIGRAFIA CHRZEŚCIJAŃSKA

  (gr. epigrafein wyryć, napisać), nauka zajmująca się odczytywaniem i interpretacją wczesnochrześcijańskich -» inskrypcji ; wyodrębniła się w XIX w. z nauki o starożytności jako nauka pomocnicza -> archeologii chrześcijańskiej.

  Autorzy klasycznych ujęć podręcznikowych e.ch. (E. Le Blant, S...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /3 173

  praca w formacie txt

Do góry