Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EPISTEMICZNA LOGIKA

  (gr. episteme wiedza), dział -> logiki nieklasycznej (intensjonalnej, filoz.), powstały w wyniku zainteresowań logików zorientowanych filozoficznie ku problemom zastosowania narzędzi formalnych do semantycznej analizy języka wiedzy.

  Na I.e. składają się systemy, w których aksjomatycznie lub za pomocą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISCOPIUS

  Właśc. Bisschop, SIMON, ur. 8 I 1583 W Amsterdamie, zm. 4 IV 1643 tamże, teolog arminiański (-> armi-nianizm).

  Studiował pod kierunkiem J. Arminiusa i F. Gomarusa w Lejdzie, a nast. we Franeker; 1610 został kaznodzieją w Bleis-wijk, a 1612 prof, w Lejdzie; po -*• dordrechckim synodzie (1619) został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISTEMOLOGIA

  (gr. episteme wiedza, logos słowo), dyscyplina filozoficzna zajmująca się uwarunkowaniami i wartością wiedzy naukowej; termin stosowany także jako synonim -> teorii poznania oraz -»• naukoznawstwa (->- metanauka, -> metodologia nauk); wprowadził go 1854 J.F. Ferrier, który wyróżnił e. i -»• ontologie jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISCOPORUM POLONIAE COETUS

  Bulla normująca organizację kościelną na pol. ziemiach nadbałtyckich, wyd. 28 VI 1972 przez pap. Pawła VI dla Polski (AAS 64(1972) 657-659; pol. przekład ChS 5(1973) z. 2, 90-92).

  Po ustaleniu zach. i pn. granic PRL oraz zagwarantowaniu ich trwałości 1945 umową poczdamską i 1970 trójstronnymi układami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /3 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISTOLA TRACTORIA

  Antypelagiański list ogólny, skierowany 418 przez pap. Zozyma do bpów, aprobujący decyzje dogmatyczne synodu kartagińskiego o grzechu pierworodnym i łasce (-»• pelagianizm); nazwę nadał mu Mariusz Merka-tor (PL 48,90).

  Papież w E.t. akcentował, że w człowieku istnieje łaska wewn. w formie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISKOPALIZM

  (gr. episkopos biskup), tendencje przypisujące najwyższą władzę w Kościele -»• episkopatowi (->• biskupi zebrani na -» soborze powszechnym lub jako rządcy -*• lokalnych Kościołów), a nie -> papieżowi z -> Kurią rzymską.

  Podstawę dogm. czerpano z kolegialnej struktury Kościoła pierwotnego, w którym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /6 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIPHANIA in CELICIA

  (ruiny Erzinköy k. Osmaniye w pd. Turcji), bpstwo staroż. w metropolii Anazarbus w rzym. prowincji Cylicja II: znanych 8 bpów z IV-VI1 w.; od XV w. bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIMANIKA

  (gr. epi na, łac. manica rękaw, rękawica), słow. paruczi, ozdobne sztywne zarękawki, przytrzymujące rękawy -*• sticharionu; w Kościołach wsch. wchodzą w skład liturg. stroju bpa i kapłana oraz diakona (tylko w -> bizantyjskiej liturgii).

  E. wywodzą się prawdopodobnie od rękawic, które wkładał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIKIA

  (gr. epieikeia łagodność , słuszność), sposób roztropnego stosowania prawa pozytywnego w wyjątkowej sytuacji, dokonany w myśl przypuszczalnego zamiaru prawodawcy, a nie wg samej litery prawa, która w nadzwyczajnych okolicznościach, nie przewidzianych przez prawodawcę, byłaby szkodliwa dla dobra...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /6 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIFANIUSZ SCHOLASTYK

  Żył w VI w., współpracownik Kasjodora w Vivarium, tłumacz dzieł gr. na język łaciński.

  Uważany za autora kompilacyjnego dzieła Historia tripartita (PL 69; W. Jacob, CSEL 71, s. XIII-XV), zawierającego w łac. przekładzie fragmenty dzieł historyków gr. Teodoreta, Sozome-na i Sokratesa; są one...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /840

  praca w formacie txt

Do góry