Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ERAZM Św. bp.

  zm. w III lub na pocz. IV w. w Formii (prow. Latina), męczennik, jeden z czternastu wspomożycieli.

  Wg legendarnej Passio z VI w. miał pochodzić z Antiochii i był prawdopodobnie bpem w Formii, gdzie jego grób stał się centrum kultu; w Rzymie na Monte Celio i w okolicy Neapolu wzniesiono benedyktyńskie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /3 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPSTEIN JACOB

  ur. 10 X 1880 w Nowym Jorku, zm. 19 VIII 1959 w Londynie, rzeźbiarz, malarz i grafik pol. pochodzenia.

  Po studiach w Nowym Jorku przybył do Paryża, gdzie kształcił się w Académie Julian (1902-05) i Ecole de Beaux-Arts (1902--06); interesował się sztuką afryk. i rzeźbą prymitywną; przez pewien czas był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /1 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERAZM z ROTTERDAMU, Desiderius Erasmus CRSA

  ur. 28 X 1469 w Rotterdamie, zm. 11 VII 1536 w Bazylei, filolog, literat, pedagog, teolog, zw. księciem humanistów epoki odrodzenia.

  I. ŻYCIE i DZIEŁA — W szkole prowadzonej przez -*• braci wspólnego życia otrzymał E. formację duchową (prostota liturgii i medytacje Pisma św.) oraz intelektualną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /22 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EQUILIUM

  (lesolo k. Wenecji), bpstwo w metropolii Grado w rzym. prowincji Wenecja; pierwszy znany bp z 864; z powodu ciągłych sporów jurysdykcyjnych i zniszczenia miasta pap. Paweł II przyłączył E. 1466 do patriarchatu weneckiego; obecnie bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERBEN KAREL JAROMÍR

  ur. 7 XI 1811 W Miletinie k. Jičína, zm. 21 XI 1870 w Pradze, poeta, folklorysta i historyk.

  Podczas studiów filoz. 1831-37 w Pradze uczestniczył w patriotycznym ruchu młodego pokolenia, będącego pod wpływem eur. wstrząsów rewolucyjnych; jego zainteresowania folklorem i historią umocniła współpraca z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /2 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPITRACHELION

  (gr. epi na, trachelos szyja), szata liturgiczna w Kościołach wsch. noszona z przodu na ramionach i sięgająca stóp, z otworem na przełożenie przez głowę ; symbolizuje charyzmatyczną treść hierarchicznego stopnia prezbitera, co uwydatnia tekst modlitwy (Ps 132,2) przy jej zakładaniu; odpowiednikiem e. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /2 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPOCHE

  (gr. powstrzymanie się od sądu), metoda postępowania w filozofii, polegająca na powstrzymaniu się od uznawania tez, których przyjęcie bez uprzedniego dowodu prowadziłoby w dowodzeniu do -> błędnego koła lub ciągu w nieskończoność (-> petitio principu).

  U staroż. sceptyków rezultatem e. było powsz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /2 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPONIM

  (gr. epony mos dający nazwę), bóstwo albo bohater kulturowy, od których imienia nazywano kraj, miasto lub naród, np. Asur, Atena, a w Biblii Henoch (Rdz 4,17; por. też Rdz 25,13-16); e. byli także, przede wszystkim w Asyrii i w staroż. Grecji, dostojnicy państwowi, których imionami nazywano poszczególne lata;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPITAFTÜM

  (łac. pogrzebowy), ozdobna tablica poświęcona pamięci zmarłego (niezależnie od nagrobka), zawieszona lub wmurowana w zewn. lub wewn. ściany i filary kościołów, zwykle w sąsiedztwie grobu zmarłego.

  E. wykształciło się z połączenia obrazu kultowego i napisu upamiętniającego imię, nazwisko i datę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /4 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPITOMA

  (gr. epitemnein dokonać nacięcia, przerwać), skrót jednego lub kilku dzieł pisarzy starożytnych, także wczesnochrześcijańskich.

  Zwyczaj i metodę sporządzania e. przejęli autorzy chrzęść, z piśmiennictwa przedchrześc. ; stosowano je od IV w. prz.Chr. w Grecji (pierwszą, nie zachowaną, e. dzieła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /3 519

  praca w formacie txt

Do góry