Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Nieodpowiedni czas trwania eksperymentu i jego rozgłos

  Nieodpowiedni czas trwania eksperymentu ciąży niewątpliwie także na mało przekonujących wynikach końcowych. Szkodliwy w swych skutkach wydaje się zarówno zbyt krótki, jak i zbyt długi czas trwania eksperymentu. W pierwszym wypadku działania zmiennej niezależnej mogą wywrzeć jedynie minimalny wpływ na...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trafność testu osiągnięć szkolnych

  Trafność testu decyduje o tym, czy mierzy on rzeczywiście to, co zamierzamy przy jego pomocy zbadać. Cecha ta wydaje się na pozór nieistotna. Mało kto bowiem sądzi, że test może badać sferę zjawisk, której w konstrukcji jego nie przewidywano. Tymczasem wcale nie tak rzadko zdarza się, że dany test nie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka badań ąuasi-eksperymentalnych

  Istotna różnica między badaniami stricte eksperymentalnymi a badaniami ąuasi-eksperymentalnymi polega na tym, iż w pierwszych poddaje się ścisłej kontroli zarówno przynajmniej jedną zmienną niezależną, jak i jedną zależną, a w drugich jedynie co najmniej jedną zmiennązależnąz całkowitym...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /6 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzetelność testu osiągnięć szkolnych

  Rzetelność testu osiągnięć szkolnych, czyli inaczej jego dokładność, czy też —jak chce M. Kreutz (1958, s. 75 i n.) — wiarygodność, polega na tym, że uzyskane wyniki u tej samej osoby lub tej samej grupy osób podczas kolejnych badań, za pomocą danego testu, będą do siebie bardzo zbliżone. Chodzi tu...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzemplifikacja badań ąuasi-eksperymentalnych

  Przeprowadzone dotychczas badania quasi-eksperymentalne dotyczyły różnych problemów badawczych, w tym m.in. wpływu stylów kierowania wychowawczego nauczycieli na zachowanie się uczniów w klasie szkolnej (por. J. Kounin, 1970; J. Kounin, P. Doyle, 1975), struktury osobowości autorytarnej i jej uwarunkowań (Th...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /5 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normalizacja testu osiągnięć szkolnych

  Normalizacja testu polega na opracowaniu specjalnych norm, umożliwiających odpowiednią interpretację uzyskanych wyników testowych. Mają one z jednej strony ułatwić dokonanie klasyfikacji osób badanych według poprawnie rozwiązanych przez nich zadań testowych (normy empiryczne), z drugiej — porównanie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady i zalety badań ąuasi-eksperymentalnych

  Badania ąuasi-eksperymentalne posiadają na pewno mniejszą wartość poznawczą niż badania stricte eksperymentalne. Dzieje się tak zwłaszcza z tego powodu, iż w badaniach ąuasi-eksperymentalnych —jak wiemy — poddaje się ścisłej kontroli jedynie zmienne zależne. Zmienne niezależne natomiast pozbawione...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /5 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewłaściwy dobór grup eksperymentalnych i kontrolnych

  Innym często popełnianym błędem w badaniach eksperymentalnych jest niewłaściwy dobór grup eksperymentalnych i kontrolnych. Zresztą całkowita ich równoważność jest niemożliwa, zwłaszcza gdy eksperyment prowadzony jest w warunkach naturalnych. Eksperymentator skazany jest tutaj na funkcjonujące od dawna...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Standaryzacja testu osiągnięć szkolnych

  Standaryzacja testu oznacza jego wysoki poziom rzetelności i trafności, łącznie z opracowywanymi normami, a ponadto Jednolitość postępowania przy badaniu, mającą na celu zmniejszenie do minimum zależności wyników od osoby badającej i od zewnętrznych warunków badania” (M. Choynowski, 1959, s. 156). Tak...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedosyt weryfikacji wewnętrznej

  Często spotykanym błędem podczas przeprowadzania badań eksperymentalnych w pedagogice jest niedosyt ich weryfikacji wewnętrznej. Chodzi tu zwłaszcza o głębszą refleksję nad stopniem prawdopodobieństwa, z jakim ewentualnie zostaną potwierdzone wysunięte przez eksperymentatora hipotezy robocze. Jest to...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 738

  praca w formacie txt

Do góry