Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ERESOS, Eressus

  (na wyspie Lesbos w Grecji), dawne bpstwo w metropolii Mityléna w prowincji rzym. Lesbos; znanych 2 bpów z XI i XIV w.; 1927 wśród staroż. ruin E. odkryto 2 bazyliki wczesnochrześc. ; od 1936 bpstwo tytularne.

   

  R. Janin, DHGE XV 699.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EREMICI

  (gr. eremia pustynia), osoby żyjące w samotności (stale lub okresowo, pojedynczo lub zbiorowo) i praktykujący ubóstwo (łącznie z postulatem pracy), pokutę i modlitwę w celu ściślejszego zjednoczenia się z Bogiem i osiągnięcia zbawienia (do V w. zwani też -» anachoretami) ; ponadto oficjalne lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EREXIM

  Diecezja w pd. Brazylii (stan Rio Grande do Sul) eryg. 27 V 1971 z terytorium diec. Passo Fundo, sufr. Porto Alegre; zajmuje 5585 km2 i liczy 197 180 mieszk., w tym 172 410 katolików, 25 parafii, 36 księży diec. i 10 zak., 27 zakonników, 178 sióstr.

   

  AAS 63(1971) 808-810; AnPont 1979.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EREMICI - PODSTAWY IDEOWE

  Eremityzm zrodził się w chrześcijaństwie z potrzeby życia w samotności w celu rei. doskonałości (III); nawiązywał do eksponowanych przez ojców Kościoła miejsc, związanych z wędrówką Izraelitów po wyjściu z Egiptu (->- pustynia), ze schronieniem proroków Eliasza i Elizeusza, jak i działalnością...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /3 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERBIL, Arbil

  Staroż. Arbela, archidiecezja katolicka obrządku chaldejskiego w Iraku, wznowiona 7 III 1968; zajmuje 40 000 km2 i liczy 450 000 mieszk., w tym 9250 katolików, 5 parafii, 5 księży diec. i 2 zak., 2 zakonników i 3 siostry.

   

  AnPont 1979.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERA CHRZEŚCIJAŃSKA

  Era dionizyjska, nasza era, sposób liczenia lat, którego początkiem jest rok narodzin Jezusa Chrystusa, wprowadzony przez -> Dionizego Małego.

  W VI w. Dionizy w ułożonej przez siebie paschalnej tablicy, będącej kontynuacją tablicy paschalnej Cyryla Aleks., zastąpił w kompucie erę Dioklecjana rachubą lat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /3 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ÉRANOS

  Stowarzyszenie mające na celu niesienie czasowej pomocy potrzebującym w Grecji; pierwotnie miało charakter społ., później zaś społ.-rel. (thiasos).

  Zwyczaj składania datków tego typu istniał za czasów Homera (Odyseja 1,227), początkowo jako jednorazowa składka bezprocentowa przez tzw. wierzycieli lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERAST, Erastus THOMAS

  Właśc. Lieber Thomas, ur. 7 LX 1524 w Baden (Szwajcaria), zm. 31 XII 1583 w Bazylei, lekarz i teolog protest., twórca -> erastianizmu.

  Podczas studiów teol. 1542-44 w Bazylei uległ wpływom O. Myconiusa; po studiach medycznych w Bolonii i Padwie został w Heidelbergu 1558 prof., a 1559 rektorem uczelni; jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /2 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERASTIANIZM

  Popularna nazwa religijno-politycznej teorii o zależności Kościoła od państwa ( -» Kościół a państwo) stworzonej przez T. -> Erasta.

  Przyjmuje, że Kościół otrzymuje swą władzę od państwa i dlatego nie ma prawa uzależniać od siebie władzy świeckiej; dopuszcza też apelację od władzy kośc. do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPOS

  Podstawowy gatunek epiki, obejmujący większe utwory (zazwyczaj wierszowane), ukazujące dzieje bohaterów legendarnych lub historycznych na tle wydarzeń przełomowych dla danej społeczności. Genetycznym źródłem e. były -* mity, podania i baśnie, ukazujące genezę powstawania więzi społ.--mor., zbiorowych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /16 058

  praca w formacie txt

Do góry