Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ERFURT

  Miasto w pd. części NRD, ośrodek kat. życia kośc., stolica bpstwa i siedziba wydz. teologicznego.

  1. Miasto — zał. w VI w., zaczęło się dynamicznie rozwijać od XIII w. po wstąpieniu do Hanzy. Ok. 1300 miał E. ponad 20 kościołów par. i zak. ; z zak. żeńskich były tu m.in. benedyktynki (VIII w.-...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /8 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EREMICI - W KOŚCIELE WSCHODNIM

  Wykrystalizowanie się form życia pustelniczego (e., anachoreci) wiąże się z zapoczątkowanym w III w. ruchem „pielgrzymowania na pustynię" i szerokim oddziaływaniem ojców pustyni, m.in. Pawła z Teb (zm. 341), zw. przez Hieronima pierwszym eremitą (PL 23,18-28), Antoniego Pustelnika (zm. 356) i in., którzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /15 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERGIETOWSKI STANISŁAW ks.

  ur. 11 XII 1908 w Korczynie, zm. 9 VIII 1965 w Hyżnem (k. Rzeszowa), duszpasterz i kompozytor.

  Jako dyrygent i kompozytor łączył pracę duszpast. w parafiach z organizowaniem chórów i orkiestr, zwł. w Dobrzecho-wie (1934-36), Brzyskach (1939-47), Brzozie Król. (1947-58) i Hyżnem (1958-65); był też dobrym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EREMICI - W KOŚCIELE ZACHODNIM

  Ideał eremicki przeniknął do Kościoła zach. w IV w. dzięki rozpowszechnieniu żywota -+ Antoniego Pustelnika, napisanego przez Atanazego Wielkiego; wówczas pojawili się e. we Włoszech i na sąsiednich wyspach; ok. 360 Marcin z Tours zorganizował wioskę Mar-moutier (Galia) z kościołem i chatą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /22 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERDMANN JOHANN EDUARD

  ur. 13 VI 1805 w Wolmarze, zm. 12 VI 1892 w Halle, filozof.

  Po studiach teol. na uniw. w Dorpacie i filoz. pod kierunkiem G.W.F. Hegla oraz I.H. Fichtego w Berlinie został 1829 pastorem w Wolmarze, a 1836 prof, na uniw. w Halle; reprezentował nurt heglowski — logikę interpretował za pomocą pojęć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERGONOMIA

  (gr. ergon praca, nomos prawo, zasada), nauka zajmująca się zasadami i metodami dostosowania pracy i jej warunków do fizjologicznych i psychicznych cech i możliwości człowieka, zwł. przez odpowiednie konstruowanie urządzeń technicznych, organizowanie środowiska materialnego i kształtowanie pozytywnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /3 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EREMICI - WSPÓLNOTY

  Nazwę e. przyjęły liczne męskie i niektóre żeńskie wspólnoty-zakony (A), zgromadzenia zak. (B), a także kongr. bez statusu zak. (C) oraz stowarzyszenia (D), które mają charakter zespołów nieformalnych.

  A. ZAKONY —

  ° e. z Camaldoli i z Monte Corona (-> ka-meduli);

  ° e. z Chartreuse (-*• kartuzi);

  ° e...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /19 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERECHTEUSZ

  (gr. „prze- ziemny"), wężokształtny duch pałacu królewskiego z ateńskiego Akropolu (Ateny), czczony wraz z Posejdonem (czasem z nim utożsamiany) i Ateną w Erechtejonie, głównej świątyni Aten (zawierającej m.in. „morze E." jako dar Posejdona);

  w micie świątynnym jest synem Ziemi, wychowanym w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EREMICI - W IKONOGRAFII

  E. przedstawiano o obliczach surowych i wyniszczonych ciałach, w sztuce wsch. jako starców z długimi włosami i brodą, w zach. zaś młodo i bez brody; wyobrażano ich półnagich w zapaskach z liści (np. Onufry w ikonie z ok. 1500, MN w Nowogrodzie) lub słomy (np. Paweł z Teb w obrazie z XVII w. J. de Ribery...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /5 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EREKCJA

  (łac. erigere wznosić), akt prawny kompetentnego przełożonego kościelnego, powołującego do istnienia urząd kościelny, -> beneficjum, instytucję kościelną oraz stowarzyszenie kościelne; należy do różnych podmiotów władzy kośc. w zależności od przedmiotu, którego dotyczy; dzięki e. nowo powstała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /7 365

  praca w formacie txt

Do góry