Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ESCHATOLOGIZM

  Pogląd o bezwzględnym uwarunkowaniu całej historii -»• chrześcijaństwa, a także o mesjańskiej świadomości Jezusa i pierwotnego kerygmatu, apokaliptycznym oczekiwaniem -* paruzji i końca świata; powstał na przełomie XIX i XX w. i został nazwany konsekwentną -> eschatologią.

  Za twórcę e. uważa się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /4 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERZURUM, Erzerum, Teodozjopolis

  Staroorm. Karin i ja-kobickie Kalin kala, (wsch. Turcja), bpstwo staroż. powstałe w IV w. w metropolii Cezarea Kapadocka w rzym. prowincji Kapadocja I, od VI w. bpstwo orm. (w IX-XII w. było tu także bpstwo jakobickie); 632 odbył się w E. synod w sprawie unii między Kościołem orm. i bizant.; po zniszczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESCOBAR y MENDOZA ANTONIO de SJ

  ur. 1589 w Valladolid (Stara Kastylia), zm. 4 VII 1669 tamże, teolog moralista, pisarz.

  Do zakonu wstąpił 1604 i po studiach filoz.-teol., przyjął święcenia kapł.; był prof, przedmiotów human, w szkołach zak., rektorem w Valladolid, znanym i cenionym spowiednikiem, kaznodzieją i misjonarzem. W Examen de...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /2 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERYTRAJ, Erythrae

  (do 1923 gr. Lythri, obecnie Udir w zach. Turcji), jedno z 12 miast jońskich na półwyspie E., znane w starożytności z wyroczni -> Sybilli E.; dawne bpstwo w metropolii Efez w rzym. prowincji Azja I; pierwszy znany bp z poł. V w.;

  od końca XVIII w. jest tytuł, siedzibą bpów pomocniczych Efezu, a od poł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERYK z WINSEN OFM bp.

  zm. 8 IX 1391, organizator diecezji przemyskiej.

  Pochodził z Saksonii; 1377 mianowany 3 z kolei bpem przem., przy poparciu wik. kustodii ruskiej Mikołaja Melsaka OFM ze względu na licznych w diec. Niemców; do 1378 pełnił funkcję sufragana w Hildesheimie, a 1379 przybył do Przemyśla i osiadł prawdopodobnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /1 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EROTYZM

  (gr. eros miłość emocjonalna), postawa lub tendencja preferujące miłość emocjonalną w pragnieniach, dążeniach i działaniu człowieka; w przeciwieństwie do —> erotomanii mieści się w zakresie zdrowia psych, i bywa motywem wiodącym w sferze twórczości artyst. (np. naturalizm) albo intelektualnej (np...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /4 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERYNIE

  (gr. Erinyes), rzym. furie, boginie zemsty, zaliczane do -*• chtonicznych bóstw; z wprowadzeniem sądów ludzkich utraciły pierwotną funkcję, przekształcając się w opiekunki ziemi uprawnej i owocującej, i odtąd zwano je eumer.idami (łaskawymi).

  Powstały z krwi okaleczonego Uranosa spadłej na ziemię;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /2 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERRICO GAETANO

  ur. 20 X 1791 w Secondigliano (k. Neapolu), zm. 29 X 1860 tamże, działacz kościelny.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Neapolu przyjął 1815 święcenia kapł., po czym pracował wśród wiejskich dzieci; jako kaznodzieja występował przeciwko jansenizmowi oraz propagował kult Serca Jezusa; pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /1 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERYSTYKA

  (gr. eris spór), sztuka prowadzenia sporów słownych (> dyskusja) oraz przekonywania przeciwników i słuchaczy o prawdziwości głoszonych poglądów lub nakłaniania ich do określonego postępowania przez umiejętne wykorzystywanie tzw. chwytów erystycznych;

  są nimi zarówno techn. wskazówki i zalecenia doboru...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /1 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERVINE JOHN GREER

  ur. 28 XII 1883 w Belfaście, zm. 24 I 1971 w Fitzhall Iping (West Sussex), dramaturg, powie-ściopisarz i krytyk teatralny.

  Po studiach na uniw. w Saint Andrews (Szkocja) został 1915 kierownikiem teatru Abbey Theatre w Dublinie, a 1933-36 był prof, historii literatury dramatycznej na uniw. w Dublinie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /1 524

  praca w formacie txt

Do góry