Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ESCRIVA de BALAGUER JOSEMARIA

  ur. 9 I 1902 w Bar-bastro (prow. Huesca), zm. 26 VI 1975 w Rzymie, działacz kośc, założyciel -> Opus Dei.

  Podczas studiów na pap. wydziale teol. w Saragossie studiował także prawo na tamt. uniwersytecie oraz w Madrycie, gdzie uzyskał doktorat; przyjąwszy 1925 święcenia kapł., pracował w parafiach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /2 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESCHATOLOGIA

  (gr. eschatos ostateczny, logos słowo), doktryna religijna dotycząca kresu istnienia świata (kosmos) oraz -> człowieka (-> ciało ludzkie, -> dusza ludzka, sens życia); jej prehistorię upatruje się w powsz. wierzeniach dot. życia pozagrobowego, mor. sankcji za czyny dokonane na ziemi, -> przebóstwieniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESCUINTLA

  Prałatura niezależna w pd. Gwatemali eryg. 9 V 1969, sufr. Gwatemali; zajmuje 4384 km2 i liczy 310 000 mieszk., w tym 215 000 katolików, 9 parafii, 1 księdza diec. i 13 zak., 13 zakonników, 19 sióstr.

   

  AAS 61(1969) 594,764-766; AnPont 1979.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESCHATOLOGIA - W RELIGIACH POZACHRZEŚCIJAŃSKICH

  E. jest związana z koncepcją człowieka, pojęciem czasu i rozumieniem historii, które mają wpływ na obrzędowość pogrzebową i kult zmarłych; rozwój idei eschat, następuje szczególnie w czasach katastrof i kryzysów (np. nowe ruchy społ.rel. o zabarwieniu millenarystycznym w Afryce, Ameryce Pn. i Pd. oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /7 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESEJ

  (frane, essai szkic, próba), prozaiczny szkic filozoficzny, naukowy, publicystyczny, krytyczno-literacki lub medytacyjno--religijny. Do zasadniczych cech e. należą — subiektywny, podmiotowy punkt widzenia, rejestrujący kontemplatywną postawę autora, asocjacyjny tryb dowodzenia, szkicowość i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /6 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESCHATOLOGIA - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

  E. jest wieloaspektowym ukierunkowaniem myśli bibl., wyrażającym się w oczekiwaniu radykalnej przemiany ewentualnego końca dotychczasowego biegu historii, jej pewnej epoki lub całej doczesności.

  A. W STARYM TESTAMENCIE — Bibliści współcz. używają terminu e. w różnym znaczeniu, mówiąc bądź o historii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /20 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESHOWE

  Diecezja w Republice Pd. Afryki eryg. 11 11951, sufr. Durbanu; 1921 utworzono tu apost. prefekturę Zululand, przemianowaną 1923 na wikariat apost., powierzony benedyktynom; zajmuje 26 364 km2 i liczy 790 000 mieszk., w tym 54 600 katolików, 23 parafie, 6 księży diec. i 35 zak., 64 zakonników, 208...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESCHATOLOGIA - W TEOLOGII

  Doktryna o ziemskim kresie dwuwymiarowej (-»• dwuwymiarowość) rzeczywistości człowieka i świata, zapoczątkowanej przez -> stworzenie świata oraz kontynuowanej przez -*• wcielenie Syna Bożego, śmierć i -* zmartwychwstanie Chrystusa, a mającej się definitywnie zrealizować w związku z jego ponownym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /43 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERYTREA

  Prowincja w pn. Etiopii, prężny ośrodek życia religijnego, mający wpływ na chrystianizację terytoriów ościennych, zwł. -<• Etiopii.

  E. była 1889-96 kolonią wl., a 1936 włączono ją do Wł. Afryki Wsch.; 1941-52 pozostawała pod wojskowym zarządem ang., nast. przyłączono ją do Etiopii jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESKAPIZM

  (ang. escape unikać czegoś), skłonność do ucieczki od rzeczywistości (zwł. od własnego -> ja), polegająca na zwróceniu myślenia w kierunku marzeń oraz uzależnianiu swych -*• decyzji od in. autorytetów; zapewnia poczucie -*• bezpieczeństwa i zwalnia od -» odpowiedzialności, lecz pozbawia człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /2 794

  praca w formacie txt

Do góry