Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ETIMASIA - OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI

  W sztuce Kościoła zach. E. związana z symboliką apokalipt. od 2. poł. IV w. wykazuje ścisły związek z ces. tronem — na reliefie sarkofagu z Tuskulum (Villa Parisi w Frascati) przedstawiono tron bez oparcia (solium regale) z poduszką i chustą (sudarium) na siedzeniu, a ponad nim duży -> monogram Chrystusa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /3 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIMASIA - ŚREDNIOWIECZE

  Wczesnochrześcijański typ E. utrzymał się w monumentalnym malarstwie rzym. po XIV w.; prawdopodobnie od niego zależny jest obraz E. w apsydzie kaplicy S. Apollinare w katedrze w Trieście (XII-XIII w.) ; także E. z gołębicą na ambonie katedry w Sienie utrzymana jest w duchu tradycji wczesnochrześc; E. z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /4 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIMASIA - OKRES NOWOŻYTNY

  Jakkolwiek E. należała do ulubionych tematów, nie była nigdy przedmiotem indywidualnego kultu z racji swej wieloznaczności i skomplikowanej egzegezy teol.; po XIV w. zanikła też zupełnie w monumentalnym malarstwie bizant., w którym jej miejsce zajął Ojciec Przedwieczny (-*• Bóg Ojciec II 2) i mandylion (->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /5 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIMASIA - GENEZA

  Wczesnochrześcijańska symbolika tronu kształtowała się na wzór pogańskiego kultu cesarza jako boga; od II w. w orientalnym i śródziemnomorskim kręgu kulturowym uroczystości dworskie rozpoczynano od ceremonialnego wystawienia tronu ces., będącego zdobionym szlachetnymi kamieniami niskim stołkiem bez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /3 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETELREDA, Etheldreda, Ediltruda Św.

  Królowa Nortumbrii, opatka z Ely, ur. ok. 630 w Exing (Suffolk), zm. 23 VI 679 w Ely (wsch. Anglia).

  Wydana młodo wbrew swoim zamiarom za Tonberta, jednego z książąt lokalnych, który ofiarował jej w darze ślubnym -> Ely, zachowała dziewictwo w stanie małż., a po rychłej śmierci męża żyła w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /1 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTONIA, Eesti Nóukogude Sotsialistik Vabariik - DZIEJE CHRZEŚCIJAŃSTWA

  Na terytorium obecnej E., zamieszkałej przez ugrofiń. plemiona Estów, Jarosław Mądry po zdobyciu 1030 części tych ziem (wśród nich grodu —> Tartu, zw. od jego imienia Jurjewem, a później Dorpatem), zaczął wprowadzać chrześcijaństwo wsch.; z tego okresu pochodzą wzmianki o najstarszej cerkwi w Tallinie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /14 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETELWOLD, Aedelvald, Aethelweald Św. bp.

  Żył na przełomie VIII i IX w., zm. prawdopodobnie w Lichfield (k. Birmingham).

  Dla E., który 818-830 był bpem, sporządzono modlitewnik, zw. Book of Cerne, należący do czołowych zbiorów modlitw prywatnych; przejęło go później opactwo Cerne (hrabstwo Dorset), a ostatecznie Bibl. Uniw. w Cambridge (w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTONIA, Eesti Nóukogude Sotsialistik Vabariik - SZTUKA SAKRALNA

  Zapoczątkowana podbojem i chrystianizacją E. przez Niemców i Duńczyków w 1. poł. XIII w., jest przede wszystkim sztuką średniow., gdyż jej rozwój hamowały dzieje polit, (przejście pod panowanie Szwecji — częściowe po 1561, całkowite 1629 i przyłączenie do Rosji 1721) i rei. (przyjęcie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /4 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETER

  (gr. aither blask nieba), świetlista materia nieba, w gr. kosmologii piąty żywioł, wypełniający niebo i stanowiący jego naturę.

  E. często identyfikowano z najczystszym -> ogniem lub górnym powietrzem (np. Homer, Hezjod, Parmenides), piątym żywiołem (przez Arystotelesa zw. pempte usid), bądź też z ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /4 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTONIA, Eesti Nóukogude Sotsialistik Vabariik - LITERATURA

  Z racji kolonizacji i wprowadzenia chrześcijaństwa przez Niemców była E. od początku pod dominującym wpływem kultury niem., a piśmiennictwo o charakterze kośc. powstawało w języku łac. i niem. ; w języku estońskim występowały nazwy miejscowości, które przekazują kroniki Henryka Łotysza Origines...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /9 047

  praca w formacie txt

Do góry