Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ETNARCHA

  (gr. ethnarches władca narodu, książę), tytuł niektórych autonomicznych władców nadawany przez najwyższą władzę zwierzchnią.

  W Palestynie i Syrii w okresie hellenist. i rzym. był tytułem pośrednim między godnością ->• tetrarchy i króla; jako pierwszy otrzymał go arcykapłan Szymon Machabeusz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPIA, Abisynia - MUZYKA SAKRALNA

  Jest w E. częścią składową tradycji kulturowej -> koptyjskiego Kościoła; jej źródła muz.--liturg. upatruje się w kulturze gr.-rzym., a nawet staroegip.; kształtowała się także pod wpływem syr. i żyd., a w niewielkim stopniu arab.; długotrwała izolacja Kościoła koptyjskiego od reszty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /4 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETNOCENTRYZM

  (gr. ethnos lud, łac. centrum środek), pogląd (lub postawa) preferujący wartości reprezentowane przez własną grupę społeczną jako podstawowe i uniwersalne, oraz oceniający wg nich pozostałe grupy (zwykle negatywnie); w e. wyróżnia się stereotypowe postrzegania, wyobrażenia i przekonania o innych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /5 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPIA, Abisynia - LITERATURA RELIGIJNA

  Głównym lit. językiem E. jest geez, zw. etiopskim lub etiopskim klasycznym (najstarsze inskrypcje z IV w. z Aksum); w VIII-X w. geez wyszedł z potocznego użycia, pozostając nadal językiem liturgii i literatury aż do czasów współcz., a do poł. XIX w. był prawie jedynym językiem piśmiennictwa E. ; język...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /21 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPSKI KOŚCIÓŁ

  Wspólnota chrześcijańska o charakterze eklezjalnym, należąca do grupy Kościołów przedchalce-dońskich, mająca od 1959 autonomię; uznaje honorowe zwierzchnictwo koptyjskiego patriarchy Aleksandrii.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPIA, Abisynia - KOŚCIÓŁ KATOLICKI

  Pierwsze kontakty między -> etiopskim Kościołem a Stolicą Apost. nawiązano na pocz. XVI w. za pośrednictwem Portugalii; wówczas pap. Leon X mianował 1517 F. Alvareza przedstawicielem Stolicy Apost. na dworze ces. Lybne Dyngyla (1508-40) i kapelanem portug. poselstwa w E.; 6-letni pobyt Alvareza przyczynił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /8 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPIA, Abisynia - WSPÓLNOTY PROTESTANCKIE

  Za początek misji protest, w E. przyjmuje się przybycie P. Heylinga z Lubeki, który 1634 przełożył NT na język amharski (dziś urzędowy); jego wczesna śmierć przerwała jednak kontakty z ewang. chrześcijaństwem; 1769 przybył do E. podróżnik J. Bruce z mnichem etiopskim Abu Ruchi, który przetłumaczył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /3 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPIA, Abisynia

  Od 1975 Ludowo-Demokratyczna Republika Etiopii, państwo w pn.-wsch. Afryce; graniczy na pn.--zach. i zach. z Sudanem, na pd. z Kenią, na pd.-wsch. z Somalią i Dżibuti, od pn.-wsch. oblewa je M. Czerwone (dł. ok. 800 km); zajmuje 1,22 min km2 i liczy 28,68 min mieszk. (1976); chrześcijaństwo wyznaje 55%...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /3 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPIA, Abisynia - RELIGIE POZACHRZEŚCIJAŃSKIE

  Dzielą się na rodzime, obejmujące głównie pd. terytoria E., i napływowe, do których należy judaizm, wyznawany przez Falaszów, oraz islam, zwł. na wsch. i pd. terytoriach kraju.

  1. Religie rodzime — Ludy kuszyckie, nilotyckie i należące do prenilotyckiej (paleonigryckiej) warstwy kulturowej E. — Ageu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /10 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPIA, Abisynia - DZIEJE CHRZEŚCIJAŃSTWA

  Początki chrześcijaństwa w E. datuje się, wg rodzimej tradycji, na poł. I w., przypisując je królowej Kandaki (Dz 8,27) oraz apostołom Bartłomiejowi i Mateuszowi;

  wg hist, świadectw Atanazego Wielkiego (Pros ton basilea Konst. ap.; PG 25,636) i Rufina z Akwilei (Hist. I 9 PL 21,478-480) wprowadził je w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /981

  praca w formacie txt

Do góry