Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ETNOLOGIA

  (gr. ethnos lud, logos słowo), nauka ogólna o kulturze, problemach jej genezy, rozwoju i zróżnicowaniu ; ma na celu odkrycie ogólnych zasad rozwoju, praw czy struktur ukrytych pod zewnętrznymi przejawami kultury w postaci ludzkich wytworów i zachowań; zajmuje się opisem zewnętrznych przejawów działalności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /14 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETNOPSYCHOLOGIA

  (gr. ethnos lud, psyche duch, logos słowo), dział -*• społecznej psychologii obejmujący charakterystykę różnych grup etnicznych, zwł. żyjących w izolacji cywilizacyjnej, pokrewny z kulturową -* antropologią (II) i -»• etnologią.

  E. zapoczątkowali w 2. poł. XIX w. w Niemczech (jako psychologię ludów)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /2 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETOLOGIA

  (gr. ethos obyczaj, logos słowo), nauka o genezie (-> filogeneza, -> ontogeneza), strukturze i funkcjach obyczajów zwierząt i ludzi.

  1. W aspekcie przyrodniczym — e. powiązana jest z -»• fizjologią, zoopsychologią, psychologią porównawczą i ekologią; nazwy e. użył po raz pierwszy franc, zoolog E...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /11 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETOS

  (gr. obyczaj), konkretna postać moralności stanowiąca system obyczajów określonej grupy społecznej, wyrażający się w stylu życia. Jest realizacją przyjętego konwencjonalnie układu -f norm moralnych oraz próbą interpretacji moralnego -> prawa naturalnego, a konsekwencją przyjętej w grupie społecznej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /4 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETNOGRAFIA

  (gr. ethnos lud, grafein pisać), nauka opisująca kulturę pojedynczych ludów lub grup etnicznych (zwł. społeczeństw pierwotnych kontynentów pozaeur. i ludu wiejskiego w Europie) i analizująca jej wytwory kulturowe oraz zachowania poszczególnych ludów na podstawie badań terenowych i studiów różnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /2 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPSKI KOŚCIÓŁ - DZIEJE

  Przyjęcie chrześcijaństwa za pośrednictwem Aleksandrii uzależniło od niej K.e. na długie wieki i spowodowało wyodrębnienie cywilizacji Etiopii spośród in. kultur Afryki. Asymilację -*• monofizytyzmu (V w.) umożliwił proces imigracji monofizyckich mnichów z Egiptu i Syrii po -*• Chalce-dońskim Soborze;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /13 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPSKI KOŚCIÓŁ - DOKTRYNA i DUCHOWOŚĆ

  Zasady doktrynalne (zwł. -* monofizytyzm), organizację Kościoła, liturgię (-»• etiopski ryt) i duchowość (rola monastycyzmu) przejął K.e. od Kościoła macierzystego (->• koptyjski Kościół) ; jednak wiele z nich rozwinął i wzbogacił elementami judaistycznymi i rodzimymi afryk., które nadają mu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /7 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPIA, Abisynia - STATYSTYKA

  W 1911 E. (bez -* Erytrei) liczyła 4,5 min ludności, z czego 1500 katolików i 300 katechumenów; mieli oni 1 wikariat apost., 7 stacji mis., 17 księży (w tym 12 tubylczych), 15 sióstr.

  W 1972 na 25,5 min ludności było 162 000 katolików (z tego 75 000 obrządku łac, 87 000 obrządku etiopskiego), 13,5 min...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /1 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPSKI RYT

  Obrzędy liturgiczne -»- etiopskiego Kościoła, ukształtowane w wyniku akomodacji aleksandryjskiej liturgii (także częściowo syr., palest, i bizant.) do rodzimej kultury afrykańskiej, pozostającej pod wpływem judaizmu; ma charakter wybitnie maryjny.

  Ze względu na brak świadectw staroż. nie można...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /8 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPIA, Abisynia - SZTUKA SAKRALNA

  Relikty sztuki etiopskiej w postaci malowideł i rytów skalnych (w Erytrei — Dine, Hager. Kerora, Tokonda) oraz -> dolmenów, kurhanów i -> menhirów pochodzą w większości z okresu neolitu. Właściwa sztuka E. rozwinęła się pod wpływem ekspansji kulturalnej Arabii Pd. w okresie istnienia państwa Aksum (ze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /19 180

  praca w formacie txt

Do góry