Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EUCHARYSTIA - DZIEJE PROBLEMATYKI

  Do wyjaśnienia doktryny objawionej i przybliżenia misterium e. dążono przez konfrontację podstawowych tekstów bibl. z pojęciami filozoficznymi.

  A. OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI — Refleksje nad e. wiązali ojcowie Kościoła wsch. i zach. z problematyką chrystologiczną i przedstawiali je w homiliach oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /46 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTIA - DOKTRYNA KATOLICKA

  Ukształtowana została pełniej po Soborze Tryd. głównie pod wpływem polemiki z teologami > reformacji; pojęcie e. ograniczano wówczas do samej komunii, a ofiarniczy charakter -»• mszy uzasadniano za pomocą teorii teol. o jej istocie.

  W czasach najnowszych, równolegle do badań teologów (A.M. Voniera, O...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /20 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTIA - DOKTRYNA PRAWOSŁAWNA

  W Kościele prawosławnym e., pojmowana w perspektywie pneumatologicznej, eklezjalnej, eschat, i kosmicznej, stanowi ośrodek sakramentalnego kultu, duchowości i życia chrześcijańskiego.

  A. DZIEJE PROBLEMATYKI — Ojcowie gr., choć nie stworzyli odrębnego traktatu o e., to jednak określali ją jako misterium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /29 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTIA - DOKTRYNA PROTESTANCKA

  E., zwana -> wieczerzą Pańską, świętą wieczerzą, ucztą Pańską, posiłkiem Pańskim i pamiątką Ostatniej Wieczerzy, jest uznawana za sakrament, którego rozumienie kształtowało się w polemice z teologią i praktyką kultu w okresie późnego średniowiecza oraz w sporach wewnątrz obozu reformacji;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /19 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHAITAE, Euchaita, Theodoropolis

  (dziś Corum w pn. Turcji), bpstwo powstałe w V w. w metropolii Amasea, od poł. V w. abpstwo autokefaliczne, a od X w. metropolia w rzym. prowincji Hellespont, miejsce kultu jego założyciela św. Teodora męczennika; było jednym z najsławniejszych miejsc pielgrzymkowych na Wschodzie w starożytności i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA - DZIEJE

  Za prekursora e. uważa się Sokratesa, który jej przedmiot określił jako -> powinność moralną działania; do zrozumienia jej istoty doszedł na podstawie zdefiniowania poszczególnych typów tej powinności, czyli cnót (-> aretologia); zapoczątkował również metaetykę, czyli logikę e.; powinność tę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /23 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA - PROBLEMATYKA

  E., analogicznie jak każdą -> naukę, określa się przez wskazanie jej przedmiotu i celu (wyznaczonego głównie w zależności od badanego przedmiotu, ale także warunkami kulturowymi i zainteresowaniami badacza) oraz metody badań (czyli sposobu stawiania problemów oraz szukania i udzielania na nie racjonalnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /39 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ETYKA"

  Czasopismo poświęcone zagadnieniom -> laickiej etyki, zał. 1966 i wydawane w Warszawie przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN jako rocznik (od 1969 nieregularnie jako półrocznik).

  Początkowo publikowano w nim materiały z nauk. konferencji i spotkań poświęconych zagadnieniom etycznym; ostatecznie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUBEL KONRAD OFMConv

  ur. 19 I 1842 w Sinning (Bawaria), zm. 5 II 1923 w Würzburgu, historyk Kościoła.

  Do zakonu wstąpił 1864 i po studiach filoz.-teol. przyjął 1868 święcenia kapł.; specjalizację teol. odbył na uniw. w Würzburgu; 1887-1906 był spowiednikiem apost. w bazylice św. Piotra w Rzymie i prowadził badania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /2 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCARPIA

  (Emirhisar w zach. Turcji), bpstwo staroż. w metropolii Synnada Frygijska w rzym. prowincji Frygia Saluta-ryjska I; znanych 6 bpów z IV-IX w.; od XVIII w. bpstwo tytularne kat., w XIX w. także tytuł, bpstwo prawosławne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /230

  praca w formacie txt

Do góry