Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EUCHARYSTYCZNY CHRYSTUS

  Późnośredniowieczne przedstawienia -> Jezusa Chrystusa jako eucharystycznego -t» Męża Boleści, żyjącego mimo śmiertelnych ran i przez nie uobecnionego w swej męce, a także — paralelnie do obrazu ->• Baranka (in 2,3) z motywem krwi wypływającej z przebitego boku do kielicha — uobecnionego i żyjącego w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /9 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTYCZNA MODLITWA

  Centralna część liturgii eucharystycznej (-*• msza) w Kościele zachodnim (od -> prefacji do -» doksologii), podczas której dokonuje się ofiara, polegająca na -* przeistoczeniu darów chleba i wina w Ciało i Krew Pańską; składają się na nią modlitwy i gesty celebransa oraz -> aklamacje wiernych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /14 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTYCZNY POST

  Powstrzymanie się od pokarmów i napojów na określony czas przed przyjęciem komunii dla okazania szacunku Chrystusowi obecnemu w eucharystii.

  Pierwsze wzmianki o p.e. pochodzą z III w. i zawarte są u Tertuliana i Hipolita Rzym. ; wprowadzono go obowiązkowo 318 w Afryce, a stopniowo w IV-V w. w całym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /8 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTYCZNE CZASOPISMA

  Periodyki mające na celu szerzenie kultu eucharystycznego (zwł. -»• adoracji Najświętszego Sakramentu I) oraz częstej -*> komunii, wydawane przede wszystkim przez zgromadzenia zakonne lub organizacje kościelne (-* adoracja Najświętszego Sakramentu II, -+ Najświętszy Sakrament III).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHERIUSZ Św. bp.

  zm. ok. 450 w Lyonie, pisarz ascetyczny i biblista, zwolennik życia monastycznego.

  Pochodził z chrzęść, rodziny senatorskiej, doszedł do wysokich godności i urzędów państw, (prawdopodobnie był senatorem); ok. 422 za zgodą żony oddał synów Saloniusza (późniejszego bpa Genewy) i Weraniusza (przyszłego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /3 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTIA - KULT

  E. stanowi centrum chrześcijańskiego kultu z uwagi na sakramentalną obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina.

  A. W KOŚCIELE ZACHODNIM — kult e. podczas jej sprawowania (-> msza) wyraża się w szczególnej czci okazywanej postaciom eucharyst. ze względu na ich realny związek z Chrystusem i obejmuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /8 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTIA - W DIALOGU EKUMENICZNYM

  Zakładając, że e. „oznacza i sprawia jedność Ludu Bożego" (KK 11) oraz że „wspólnota w święceniu e. jest istotnym znakiem jedności Kościoła" (Raport maltański z 1972), a jej brak zgorszeniem dla świata i niewiernością wobec słów ustanowienia e., Kościoły chrzęść, podjęły teol. -*• dialog...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /9 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTIA

  (gr. dziękczynienie), misterium -*• chrześcijaństwa (III), w którym dzięki wszechmocnym słowom -»• Jezusa Chrystusa dokonuje się -»• przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pańską; realizuje się jako eucharyst. ofiara i jako sakrament, zw. ->• mszą w Kościele kat., -> liturgią eucharystyczną w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTIA - W DUSZPASTERSTWIE

  E. jest zawsze uważana za największe dobro Kościoła jako najwyższy akt jego kultu oddawanego Bogu za pośrednictwem Chrystusa oraz jako „szczyt i źródło" jego działalności (por. KL 10); inicjacja do pełnego, świadomego i czynnego udziału w e. stanowi główne zadanie troski duszpasterskiej ; jednak pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /20 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTIA - PODSTAWY BIBLIJNE

  NT zawiera 4 relacje o ustanowieniu e. (Mt 26,26-29; Mk 14,22-25; Łk 22,15-20, 1 Kor 11,23-25), nadto reminiscencję słów eucharyst. w J 6,51 oraz kilka aluzji (np. Hbr 13,7-10). Wszystkie relacje wiążą ustanowienie e. z osobą Jezusa Chrystusa, który podczas wieczerzy paschalnej (->• Ostatnia Wieczerza) poza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /8 568

  praca w formacie txt

Do góry