Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EUDOXIAS

  (ruiny, prawdopodobnie w pobliżu Yiirme w środk. Turcji), bpstwo staroż. w metropolii Pessinus w rzym. prowincji Galacja II; znanych 3 bpów z VI w.; w XIX w. tytularne bpstwo prawosł., od 1879 także katolickie.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTYCZNE CZASOPISMA - DZIEJE

  Za pierwsze cz.e., będące jedną z form kształtowania pobożności eucharyst., uważa się zał. 1869 w Hiszpanii „La lámpara del Santuario".

  Apostolatem cz.e. początkowo zajmowali się -* ejmardyści, którzy dla Stow. Kapłanów Ać.-.atorów (kapłańskie bractwa i stowarzyszenia) krajów języków rom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /5 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHOLOGION

  Podstawowa księga w -»- bizantyjskiej liturgii, zawierająca w swej klasycznej formie (e. kompletny albo wielki) modlitwy celebransa (diakona, kapłana, bpa) na wszystkie liturg. obrzędy i nabożeństwa; mieszczą się w niej nadto modlitwy okolicznościowe, a niekiedy także czytania liturg. (teksty lub ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /3 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTYCZNE CZASOPISMA - W POLSCE

  Problematykę eucharyst. zasadniczo poruszano w różnych czasopismach w związku z uroczystościami -»• Bożego Ciała (rzadziej Wielkiego Tygodnia), a w 20-leciu międzywojennym również z okazji międzynar. kongresów eucharyst. ; preferowało ją -> Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, które 1872-1972 na 3163...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /4 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUDAJMONIZM

  (gr. eudaimon szczęśliwy), pogląd etyczny podkreślający, że osiągnięcie szczęścia jest najwyższym moralnym dobrem (II) oraz ostatecznym ideałem i celem życia człowieka (-> cel II).

  E. przyjmowała większość staroż. filozofów gr. i rzym., którzy pojmowali go w sposób odmienny — Arystoteles jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /3 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTYCZNE CZASOPISMA - PROBLEMATYKA

  W tytułach cz.e. wskazywano na przedmioty kultu (nazywano je wprost — np. „Eucharystia", „Hostia" bądź metaforycznie — np. „Skarb Wierzących"), jego formy („Adoracja", „Święta Godzina") i postawy wiernych („Chwała i Dziękczynienie").

  Ponieważ w Polsce adresat cz.e. nie był wyraźnie określony, odbijało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /4 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUDEM z RODOS

  Żył ok. IV w. prz.Chr., filozof, uczeń Arystotelesa. Wraz z Teofrastem systematyzował dzieła mistrza; był współautorem dzieła z historii gr., którego zachowane fragmenty są głównym źródłem wiedzy o wczesnej nauce gr.; jego Fizyka wykazuje znaczne podobieństwa do Fizyki Arystotelesa.

  Niektórzy badacze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTYCZNE KONGRESY

  Zgromadzenia katolików (o charakterze wybitnie masowym), organizowane w skali międzynar., krajowej i regionalnej; mają na celu umocnienie i zdynamizowanie więzi osobowej z Chrystusem dzięki pogłębianiu tajemnicy eucharystii, głównie w jej aspekcie egzystencjalnym (związek z życiem ludzkim), przez wykłady...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /6 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTKI

  Popularna nazwa żeńskich zgromadzeń zak., związanych z kultem -> eucharystii.

  1. Eucharystki, soeurs de l'eucharistie, zgromadzenie zak. na prawie pap., zał. 1856 w Brukseli przez Annę de Meeûs (18231904) i Jeana Battiste Boone'a SJ (17941871); 1863 uzyskały dekret pochwalny, a 1872 zatwierdzenie Stolicy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /2 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUDOCIA

  (niezident. miejscowość w pobliżu Fethiye w pd.-zach. Turcji), bpstwo staroż. w metropolii Myra w rzym. prowincji Licja; znany 1 bp z VI w.; bpem tytularnym E. jest od 1958 sufragan gnieźn. Jan Czerniak.

   

  R. Janin, DHGE XV 1335; AnPont 1979.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /254

  praca w formacie txt

Do góry