Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EUROPA - KOŚCIÓŁ KATOLICKI

  W I w. rozpoczęła się -* chrystianizacja cesarstwa rzym., w IV w. chrystianizacja Celtów i plemion germ., awVIw.-> rekatolicyzacja wyznających -> ar-ianizm, w VII w. chrystianizacja plemion słow., a w X i XI w. plemion ugrofińskich i bałtyckich; w XI w. utrwalił się podział E. chrześcijańskiej na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /17 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUSEBIUS GALLICANUS

  Umowny tytuł zbioru (Cołlectio gallicana), zawierającego 76 homilii i 9 mów, sporządzonego przez anonimowego kompilatora w \T-LX w., prawdopodobnie na podstawie zbiorów kazań i przemówień -*> Cezarego z Arles.

  Geneza nazwy wiąże się z historią poszukiwania autora zbioru. Nieznany kopista średniow., na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /3 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROPA - KOŚCIOŁY UNICKIE

  Pierwsze Kościoły unickie w E. powstawały po 1204 na eur. terytoriach -> cesarstwa łacińskiego; w wyniku zaś narzucenia prawosławnym przez krzyżowców hierarchii i obrządku łac. upadły wraz z panowaniem łacinników; z motywów polit, i inspiracji władców przywrócono je w następstwie zawarcia unii w ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /9 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUSTACHIA, Eustochia Św.

  ur. przed 367 w Rzymie, zm. prawdopodobnie 419 w Betlejem, córka rzym. patrycjusza Toksocjusza i św. Pauli ; od 382 wraz z matką korzystała z duchowego kierownictwa św. Hieronima, którego gościły w swoim domu w Rzymie;

  385 wraz z nim przeniosły się do Jerozolimy, a nast. do Betlejem; odwiedziły kilka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROPA - KOŚCIOŁY PRAWOSŁAWNE

  Prawosławie obejmowało w XI w. swym zasięgiem w E. ziemie cesarstwa bizant. (Płw. Bałk. po rzekę Drawę i Dunaj na pn., część pd. Półwyspu Apenińskiego, wsch. Sycylię i Kretę) oraz Ruś Kijowską, podległe jurysdykcji -»• Ekumenicznego Patriarchatu Prawosławnego w Konstantynopolu; w 2. poł. XI w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /15 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUSTACHIEWICZ SEWERYN

  ur. 19 VIII 1910 w Lublinie, zm. 20 III 1963 w Paryżu, działacz społeczno-polityczny.

  Podczas studiów prawniczych 1932-36 na KUL był działaczem ~* Odrodzenia(1934-35 prezes) orazred. pisma -*• „Nurty"; po studiach 1936-37 w Szkole Nauk Polit, w Warszawie pracował do 1939 w Ministerstwie Spraw Zagr.; w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROPA - KOŚCIÓŁ ORMIAŃSKI

  Należy do grupy Kościołów, które nie uznają autorytetu Chalcedońskiego Soboru (451) i nast. soborów powsz. ; powstanie skupisk wiernych w E. spowodowała masowa emigracja Ormian wskutek podboju -> Armenii (I) przez Bizancjum w X w., a nast. przez Turków Seldżuków w XI w. ;

  znaczny ośrodek orm. powstał w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUSTACHY z ALEKSANDRII

  Właśc. Said ibn Bitrik, ur. 17 VII 877 w Fustat (pod Kairem), zm. 11 V 940 w Aleksandrii, melchicki patriarcha, historyk.

  Pochodził z zamożnej rodziny; początkowo studiował medycynę i był lekarzem, a nast. poświęcił się studiom hist. ; 7II933 został patriarchą melchickim w Aleksandrii, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROPA - KOŚCIOŁY I WSPÓLNOTY PROTESTANCKIE

  Obejmują chrzęść, wyznania i ugrupowania rei. powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku -* reformacji, podczas której -+ ewangelickoaugsburski Kościół (luterański) przyjął się 1525-70 w Niemczech Środk. i Pn. (70% ludności) łącznie z -> Prusami (1525), Pomorzem Zach. (1534) i Ziemią Lubuską...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /9 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROPA - IDEA EUROPY

  Dla Greków, a potem staroż. Rzymian wyraz E. łączył się z mitem E. córki Agenora, króla Tyru, porwanej przez Zeusa przemienionego w byka i przeniesionej przezeń morzem na Kretę. Termin wywodzony dawniej z sem. erib (ciemność, zachód słońca) jest raczej gr. (szerokolicy).

  Nazwa E. stosowana najpierw do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /7 259

  praca w formacie txt

Do góry