Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EUTYCHIAN Św.

  Pap. 4 I 274(275?) - 7 Xn 282(283?); pochodził z Toskanii; o jego życiu brak wiadomości, a przypisywana mu legenda o męczeństwie jest nieprawdziwa, ponieważ w tym czasie chrześcijan nie prześladowano; pochowano go w katakumbach Kaliksta.

   

  Duchesne LP I 159; J. Wil pert, Die Papstgräberund die...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTANAZJA

  (gr. „dobra" śmierć), przyśpieszenie lub nie-zapobieganie śmierci mające na celu skrócenie -*• cierpienia, zwykle na życzenie chorego (-»• choroba).

  1. Termin e., oznaczający w tekstach staroż. (z III w. prz.Chr.) śmierć dobrą, łagodną i zaszczytną, ma niewiele wspólnego ze współcz. jego znaczeniem;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /11 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTYCHIUSZ św.

  Patriarcha ekumeniczny, ur. ok. 512 w Theium (Frygia), zm. 6 IV 582 w Konstantynopolu, obrońca prawowierności.

  Wychowywał się w Augustopolis (Frygia), a po studiach w Konstantynopolu wstąpił do klasztoru w Amasei Pontyjskiej; po przyjęciu święceń kapł. w Konstantynopolu wrócił do Amasei i został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /3 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTERIUSZ abp.

  Żył w V w. w Tianie (Kapadocja), zm. w Tyrze (Palestyna), zwolennik Nestoriusza.

  Informacja patriarchy Jana I z Antiochii, o rzekomych błędach apolinaryzmu zawartych w anatematyzmach Cyryla Aleks, przeciw Nestoriuszowi (-> anatematismata) przekazana E. przed Soborem Efes., zbliżyła go do partii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTYCHIUSZ, Eutychije

  ur. 1282 zapewne w Salonikach (pn. Grecja), zm. 1321 tamże, malarz „szkoły Milutina", króla serb., współtworzący z Michałem.

  Głównymi dziełami E. i Michała są m.in. freski Opłakiwanie Chrystusa, Pantokrator i monumentalne Zaśnięcie Maryi z 1295 (cerkiew św. Klemensa w Ochrydzie) oraz m.in. Zaśnięcie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTROPIUSZ Św. bp.

  zm. ok. 610, reformator życia zakonnego, pisarz ascetyczny.

  Był uczniem św. Donata (Jan z Biclar, Chroń. 18,5) i przyjacielem bpa Licyniana z Kartageny (Izydor z Sewilli, De vir. Ul. 45); zyskał sławę jako opat klasztoru Servitanum (580-589), w którym przywrócił karność zak.; odegrał ważną rolę na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUSTACHY z SEBASTY abp.

  ur. ok. 300, zm. 377 w Sebaście (Armenia), organizator życia monastycznego w Kapadocji (-> aerianie).

  Był synem Eulaliusza, ariańskiego bpa Sebasty, i uczniem Ariusza (Bazyli Wielki, Ep. 130,1; 223,3); początkowo nie dopuszczony do kapłaństwa przez bpa Eustachego z Antiochii (Atanazy Wielki, Ep. 7), został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /2 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUSTACHY RZYMSKI Św.

  Żył na przełomie I i II w., męczennik z okresu prześladowania chrześcijan za ces. Hadriana (117-138).

  Wg średniow. tradycji (przed chrztem Placyd) był dowódcą armii ces., wyróżniającym się zaletami umysłu i serca; nawrócony (wg legendy ukazał się mu podczas polowania Chrystus w postaci jelenia z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /5 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUSTACHY z ANTIOCHII św. bp.

  ur. w Side w Pamfilu (pd.-zach. Turcja), zm. ok. 337 w Trajanopolis (Tracja), obrońca wiary.

  Był bpem Beroei Syr., a od ok. 323 patriarchą Antiochii; był prześladowany za wiarę przez ces. Dioklecjana lub Licy-niusza; brał udział i prawdopodobnie przewodniczył obradom Soboru Nic. I; fałszywie oskarżony o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /2 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUSTACHY z JEROZOLIMY Św.

  Żył w VI w., mianowany 552 przez ces. Justyniana I Wielkiego patriarchą Jerozolimy na miejsce złożonego z urzędu patriarchy Makarego (zwolennika Orygenesa).

  Uczestniczył w Soborze Konstantynopolskim II i przyczynił się do zakończenia sporu o -»> Trzy Rozdziały; mimo opozycji mnichów z Nowej Ławry...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /730

  praca w formacie txt

Do góry