Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EVANGELICA TESTIFICATIO

  Adhortacja pap. Pawła VI o regulacji procesu odnowy życia zakonnego, reformowanego wg doktrynalnych oraz kanonicznych podstaw sprecyzowanych na Soborze Watykańskim U (KK, DZ) i ramowych wytycznych norm wykonawczych (-» Ecclesiae sanctae IV), ogłoszona 29 VI 1971 (AAS 63(1971) 497-526; przekład pol. w: Paweł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUZEBIUSZ z DORYLEUM bp.

  Żył w V w. w Doryleum (Eskisehir w zach. Turcji), teolog, obrońca prawowierności.

  Był retorem w Aleksandrii, gdzie w mowie wygłoszonej 228 na Boże Narodzenie wystąpił przeciw poglądom Nestoriusza; 448 został bpem w Doryleum; stwierdziwszy brak ortodoksji u -*• Eutychesa, wniósł 448 przeciw niemu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EVANGELICAL ASSOCIATION

  Wspólnota metodystycz-na w Ameryce Pn., zapoczątkowana w XIX w. przez wędrownego kaznodzieję luterańskiego Jacoba Albrechta (zm. 1808).

  Albrecht, działacz od 1791 episkopalnego Kościoła meto-dystycznego (-> metodyści) w Pensylwanii, Wirginii i Marylandzie, z powodu braku uznania dla jego pracy, wraz ze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /3 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUZEBIUSZ z EMESY bp.

  ur. ok. 295 w Edessie, zm. 359 w Antiochii, pisarz i teolog semiariański.

  Pochodził z arystokratycznej rodziny chrzęść; studiował w Edessie, Scytopolis, Cezarei Palest., Aleksandrii oraz Antiochii (-» antiocheńska szkoła egzegetyczna) i był pod wpływem ariań-skiego bpa Patrofila ze Scytopolis i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /3 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EVANGELICAL and REFORMED CHURCH

  Wspólnota ewangelicko-unijna powstała 1934 w Stanach Zjednoczonych z połączenia Evangelical Synod of North America oraz Reformed Church in the United States, skupiających ewangelików amerykańskich pochodzenia niemieckiego.

  Synod gen. w Lancaster (1940) zatwierdził prezbiterialny ustrój wspólnoty i określił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUZEBIUSZ z NIKOMEDII

  Bp ariański, ur. pod koniec III w. prawdopodobnie w Syrii, zm. ok. 341-342, działacz i polityk.

  Studiował u Lucjana z Antiochii (-> antiocheńska szkoła egzegetyczna) razem z Ariuszem (Teodoret HE I 4); najpierw został bpem Bejrutu, a po 318 dzięki poparciu ces. Licyniusza, bpem Nikomedii (Sozomen 115); był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /2 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTYMIUSZ z JEROZOLIMY Św.

  ur. ok. 377 w Melitene (obecnie Malatya we wsch. Turcji), zm. 20 I 473 w Sahel (k. Jerozolimy), anachoreta.

  1. Życie i działalność — w wieku 19 lat przyjął święcenia kapł. i został wizytatorem bpstwa Melitene; 406 odwiedził wspólnoty anachoreckie w Ziemi Świętej i wraz z przyjacielem Theoktistosem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /2 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EVANGELICAL UNITED BRETHREN CHURCH

  Wspólnota ewangelicka powstała w Stanach Zjedn. z połączenia Church of the United Brethren in Christ i Evangelical Church na doktrynalnych podstawach metodyzmu (-> metodyści); w Europie znana jako Evangelische Gemeinschaft (-> Evangelical Association).

  Powstanie wspólnoty związane jest z działalnością...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUZEBIUSZ z OSTRZYHOMIA bł.

  zm. 20 I 1270 w Pilis (k. Budapesztu), eremita, założyciel zakonu -*• paulinów.

  Pochodził z bogatej rodziny; był kanonikiem katedry w Ostrzyhomiu; od 1216 za zgodą bpa z kilkoma towarzyszami wiódł życie pustelnicze na górze Pilis; ok. 1250 założył wspólnotę zak., przyjmując surową regułę eremitów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTYMIUSZ ZIGABENOS, Eutymiusz Zigadenos

  zm. po 1118, teolog i egzegeta bizantyjski.

  Był mnichem w Konstantynopolu; odznaczał się znajomością gramatyki, retoryki i teologii; na polecenie ces. Aleksego I Komnena (1081-1118) napisał dzieło polem.-dogm. Panoplia dogmatike (PG 130, 20-1360), złożone z prologu i 28 rozdz., wymierzone przeciwko...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 714

  praca w formacie txt

Do góry