Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EVERYMAN

  (ang. każdy człowiek), typ -» moralitetu angielskiego z XV w. (pierwodruk z ok. 1509), wykazujący znaczne podobieństwo do flamandzkiego dramatu Elckerlijk P. Dorlan-dusa z ok. 1477 (pierwodruk 1495).

  Co do pierwszeństwa powstania utworów przeważa pogląd, że wcześniejszy był tekst ang.; wątek tematyczny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /3 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EVANS - PRITCHARD EDWARD EVAN

  ur. 21 IX 1902 w Crowborough (Sussex), zm. 11 IX 1973 w Oksfordzie, antropolog społeczny.

  Po studiach hist, na uniw. w Oksfordzie (1921-24) oraz antropologii społ. (1924-27) pod kierunkiem Ch.G. Sełigmana i B. -» Malinowskiego w Szkole Nauk Ekon. w Londynie rozpoczął 1926 badania etnograficzne w Sudanie (nad...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /4 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ÉVORA, Eboia

  Metropolia w pd. Portugalii z sufragania-mi Faro (1577) i Beja (1770); w czasach rzym. miasto z przydomkiem Libéralités Julia, nadanym przez Cezara.

  Od IV w. bpstwo E. podlegało metropolii Emerita Augusta; pierwszy bp Kwincjan brał udział 306 w synodzie w Elwirze. Po zdobyciu przez Maurów (715) do założenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EVANSVILLE

  Diecezja w Stanach Zjednoczonych (stan Indiana) utworzona 21 X 1944 z części terytorium archidiec. Indianapolis, sufr. Indianapolis ; na terytorium diecezji w Ferdinand benedyktynki założyły 1958 St. Benedict's College; diec. zajmuje 12976 km2 i liczy 435180 mieszk., w tym 89630 katolików, 70 parafii, 125...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EV ANGELU PRAECONES

  Encyklika pap. Piusa XII z 2 VI 1951 o misyjnej działalności Kościoła (AAS 43(1951) 497-528; Breviarium missionum, Wwa 1979, I 290-318).

  Wydana z okazji 25 rocznicy encykliki pap. Piusa XI -»• Rerum Ecclesiae, przedstawia dotychczasowe osiągnięcia Kościoła na polu mis. w związku z sytuacją w krajach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /2 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EVANGELISCH - CHRISTLICHE EINHEIT, L'Union Protestante Chrétienne

  Francusko-niemieckie stowarzyszenie ewangelickie, powstałe 14 X 1920 w Moguncji dla umacniania pokoju i przyjaźni między Francją i Niemcami.

  Inicjatorami byli ewang. duchowni Jules Rambaud z Francji i Walter Schmidt z Niemiec, którzy za cel przyjęli rozwijanie miłości w duchu Chrystusowym między...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EVANGELII NUNTIANDI

  Adhortacja pap. Pawła VIo-> ewangelizacji w świecie współczesnym, ogłoszona 8 XII 1975; uważana za najważniejszy pap. dokument dotyczący problematyki mis., zarysowanej przez Sobór Wat. II, zwł. w Konstytucji dogmatycznej o Kościele i Dekrecie o działalności misyjnej Kościoła, oraz na IV Synodzie Bpów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /5 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUZEBIUSZ Św.

  Papież, zm. 17 VIII 309 lub 310 na Sycylii, czczony jako męczennik.Prawdopodobnie Grek, syn lekarza; pontyfikat jego trwał 4 miesiące po pap. Marcelim I; uczestniczył w sporach między duchowieństwem a ludem rzym. dotyczących odstępców od wiary (lapsi) z czasów prześladowania chrześcijan pragnących...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUZEBIUSZ z VERCELLI Św. bp.

  ur. ok. 285 na Sardynii, zm. 1 VIII 371 w Vercelli (Piemont), teolog antyariański.

  1. Życie i działalność — W młodości kształcił się w Rzymie, gdzie przyjął święcenia lektoratu, a podczas pobytu w Vercelli wybrano go jednogłośnie I bpem tego miasta; pap. Juliusz I zaaprobował wybór i 345 udzielił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /3 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUZEBIUSZ z CEZAREI bp.

  ur. ok. 263 prawdopodob-bnie w Cezarei Palestyńskiej, zm. V 339 tamże, apologeta, biblista, historyk, zw. ojcem historii Kościoła.

  I. ŻYCIE — E. jako uczeń -» Pamfiliusza otrzymał wszechstronne wykształcenie w duchu poglądów Orygenesa i tradycji szkoły cezarejskiej (-> Cezarea Palestyńska). Po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /18 872

  praca w formacie txt

Do góry