Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EWALD JOHANNES

  ur. 18 XI 1743 w Kopenhadze, zm. 17 III 1781 tamże, poeta i dramaturg.

  Syn protest, kaznodziei i rei. poety Enewolda, podjął 1758 studia teol., które przerwał, i chcąc poprawić swoją sytuację materialną, wziął udział w wojnie 7-letniej najpierw w armii prus., a potem austr. ; schorowany powrócił 1760...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /2 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELIA

  (gr. euangelion dobra wiadomość, nowina), termin stosowany w NT na określenie radosnego zwiastowania nadejścia zbawienia dokonanego przez Boga w słowach, czynach i osobie Jezusa Chrystusa.

  Terminem e. posługiwano się w klasycznym języku gr. na oznaczenie nagrody za przyniesienie radosnej nowiny (Homer...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELIA - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

  W ST (LXX) czasownik euange-lizesthai i rzeczownik e. (tylko w liczbie mnogiej) mają zasadniczo znaczenie świeckie (zapłata za dobrą nowinę — 2 Sm 4,10 i sama radosna nowina — 2 Sm 18,20.22.25; 1 Kri 1,42; 2 Kri 7,9, Jr 20,15), ale w formie czasownikowej dostrzega się stopniowe przechodzenie do znaczenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /8 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELIA - W LITURGII

  Fragment (->- perykopa) jednej z 4 -* Ewangelii (E.), czytany (lub śpiewany) we mszy oraz podczas sprawowania sakramentów i sakramentaliów, a także w oficjum -*• godzin kanonicznych i podczas nabożeństw, wchodzący w skład -> czytań liturgicznych. Początkowo e. czytano z księgi Pisma Św., a potem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /18 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWAGRIUSZ PREZBITER

  Żył w 1. pol. V w. w pd. Galii, pisarz kościelny.

  Jego Altercatio inter Theophilum Christianům et Simonem iudaeum (PL 20,1165-1182; CSEL 45) z ok. 430 jest ostatnim wczesnochrześc. pismem polem, przeciw żydom (Gennadiusz, De vir. Ul. 50); ujęte w formę dialogu między chrześcijaninem i żydem, w 29...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWAGRIUSZ SCHOLASTYK

  ur. ok. 536 w Epifanii (n. Orontesem w zach. Syrii), zm. ok. 600 w Antiochii, gr. historyk Kościoła.

  W Antiochii był adwokatem (stąd przydomek Scholastyk); 588 towarzyszył wezwanemu do Konstantynopola patriarsze Grzegorzowi i bronił go wobec cesarza i synodu przed zarzutami.

  W dziele Ekklesiastike historia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWALD HEINRICH GEORG AUGUST

  ur. 16 XI 1803 w Getyndze, zm. 4 V 1875 tamże, orientalista, biblista, polityk.

  Po studiach teol. i orientalistycznych uzyskał 1823 w Getyndze doktorat z filozofii; 1822-24 był nauczycielem w gimnazjum w Wolfenbüttel, a nast. asystentem (1824-27) i profesorem (1827-37) na wydz. teologii w Getyndze, ze względów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /2 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWA z LIÈGE bł.

  ur. ok. 120510 w Liège, zm. ok. 1265 tamże, żyła w -* rekluzji przy tamt. kościele St. Martin.

  Głównym źródłem do poznania życia E. jest Vita bł. -* Julianny z Cornillon, której była powiernicą i uczestniczyła w jej staraniach o ustanowienie święta -» Bożego Ciała; pap. Urban IV przesłał do E...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWA — MARYJA

  Teologiczna analogia ukazująca rolę NMP w tajemnicy odkupienia przez przeciwstawienie do udziału pierwszej niewiasty -» Ewy w zaistnieniu grzechu pierworodnego.

  Stworzona jako „odpowiednia dla Adama pomoc" (Rdz 1,18), Ewa stała się „matką wszystkich żyjących" (Rdz 3,20), Maryja zaś przeznaczona przez Boga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /8 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWAGRIUSZ z ANTIOCHII, Euagrios bp.

  ur. w 1. poł. IV w. w Antiochii, zm. ok. 394 tamże, pisarz kościelny.

  Był urzędnikiem i 362 z bpem Euzebiuszem z Vercelli udał się do Italii, gdzie pozostał do 373; w tym okresie nauczył się języka łąc. i prawdopodobnie przyjął święcenia kapł. ; w Rzymie zaprzyjaźnił się ze św. Hieronimem;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 330

  praca w formacie txt

Do góry