Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EWANGELICKOAUGSBURSKI KOŚCIÓŁ - MISJE

  Prowadziły od XVII w. poszczególne Kościoły krajowe oraz powstałe później w Niemczech, Szwajcarii i w krajach skandynawskich -*• misyjne towarzystwa K.e., działające w -»- Afryce (IV C), -*• Ameryce Łacińskiej (IV), -* Australii (IV C), Azji (IV E), -» Kanadzie (IV) i ->• Stanach Zjednoczonych (IV); w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELICKOAUGSBURSKI KOŚCIÓŁ - STRUKTURA

  Strukturę Kościoła, jego organizację, porządek nabożeństw, strój liturg. itp. uważa się w K.e. za sprawy drugorzędne i dlatego pod tym względem w poszczególnych Kościołach istnieją często znaczne różnice. W zasadzie łączy je doktryna w zakresie zagadnień podstawowych, a różnią formy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /9 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELICKIE CZASOPISMA

  Periodyki wydawane dla duchowieństwa i wiernych Kościołów ewangelickich (-» ewangelickoaugsburski Kościół, -» ewangelickoreformowany Kościół) przez instytucje kościelne i zborowe w celach informacyjnych, duszpasterskich, oświatowych i wychowawczych.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELICKOAUGSBURSKI KOŚCIÓŁ - TEOLOGIA

  K.e. za podstawową dziedzinę teol. uznaje dogmatykę, którą uważa nie tyle za naukę o wczesnokośc. dogmacie, ile za opis świadectwa wiary Kościoła (-* dogmat DI). Za autorytatywną normę przyjmuje Pismo Św., wiążąc przedreformacyjne dogmaty z reformacyjnym sposobem poznania istoty wiary, wyrosłej z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /18 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELICKIE CZASOPISMA - DZIEJE

  W Polsce już w XVII w. ewangelicy podjęli inicjatywę wydawniczą, publikując druk ulotny pt. „Nowiny z Poznania o gwałtownym zburzeniu zborów ewangelickich, przy tym i zniesienie potwarzy o Toruniu" (To 1614), w języku pol. i niem., uważany za pierwsze czasopismo toruńskie; kolejne próby działalności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /12 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELICKOAUGSBURSKI KOŚCIÓŁ - DZIEJE TEOLOGII i DUCHOWOŚCI

  Odczytanie i rozumienie treści Ewangelii przez teologów -* reformacji ukształtowało religijność -f luteranizmu oraz wywarło znaczny wpływ na teol. formację K.e.; Biblia znalazła się w centrum zainteresowania nie tylko teologów, ale także i wiernych, dla których M. Luter przetłumaczył na język niem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /23 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELIARZ - W KOŚCIOŁACH WSCHODNICH

  E. ołtarzowy jest bogato iluminowany, przeważnie z ikonami Zmartwychwstanie Chrystusa (pośrodku okładki) oraz 4 ewangelistów (w jej narożnikach).

  Do najcenniejszych greckich rpsów e. zalicza się —

  ° purpurowy E. z Rossano z VI w. (katedra), bogato iluminowany, napisany złotymi i srebrnymi literami na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /9 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELIA DZIECIŃSTWA

  Nazwa odnoszona do 1 i 2 rozdz. Ewangelii -> Mateusza Apostoła i -> Łukasza Ewangelisty, zawierających opisy poczęcia, narodzenia i dziecięcych lat życia -» Jezusa Chrystusa.

  1. Aspekt historyczny — Wartość historyczna treści 1-2 Mt i Łk pozostaje przedmiotem dyskusji naukowych. Egzegeci liberalni (R...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /14 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELIARZ

  Łac. evangelista, quattuor evangelia, gr. tetra euangeiion, księga liturgiczna zawierająca pełny tekst wszystkich Ewangelii (-> Ewangelie), zastępowana od XI w. zbiorem samych perykop (-»- ewangelistarz).

  E. był zwykle bogato iluminowany (od V w.) i oprawiany w kość słoniową, srebro, drogie kamienie;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELIARZ - W KOŚCIELE ZACHODNIM

  W XIII w., gdy perykopy włączono do -*• mszału, używano e. (a częściej ewangelistarza) jedynie podczas mszy uroczystej do śpiewu -*• ewangelii przez diakona; ostatecznie e. zastąpiono mszalnym -*• lekcjonarzem.

  Do najważniejszych e., ze względu na układ -> czytań liturgicznych, zalicza się — Io...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /16 466

  praca w formacie txt

Do góry