Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EWOLUCJA

  (łac. evolvere wydobywać, rozwijać), proces jednokierunkowy, nieodwracalny, przebiegający w -> czasie, powodujący różnorodność i postęp szczebli organizacji materii, występujący w sferze zjawisk kosmologicznych i biologicznych; definicję tę przyjęła grupa ekspertów na zjeździe 1979 w Chicago pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJONIZM - W ASPEKCIE PSYCHOLOGICZNYM

  Wg poglądów H. Spencera opublikowanych w Principles of Psychology (Lo 1855) ciągły rozwój przyrody odnosi się również do rozwoju psychiki; polega on na ustawicznym różnicowaniu się najpierw czynności przystosowawczych, a nast. także organów lub ich części — odbieranie bodźców różnicuje się przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /7 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA - DZIEJE

  Idea e. u myślicieli staroż. (chiń., egip., gr.) wiąże się z próbą wyjaśnienia początków wszechświata i jego rozwoju. Najczęściej przyjmowano 4 lub 5 elementów (Chińczycy — wodę, drzewo, ogień, ziemię, złoto, Grecy zaś — wodę, powietrze, ogień, ziemię), z których przez stopniowe połączenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /11 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJONIZM - W ASPEKCIE ETYCZNYM

  E. oznacza bądź próbę zastosowania biol. teorii -*• ewolucji (I B) do określenia naczelnej zasady etycznej lub istoty powinności mor. ludzkiego postępowania, bądź próbę zastosowania idei postępu dla określenia treści szczegółowych norm etycznych lub mor. słuszności ludzkiego postępowania.

  Poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /7 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA - PROBLEMATYKA

  A. W ASPEKCIE KOSMOLOGICZNYM — określa różnicowanie się poziomów organizacji materii nieożywionej, rozważane w ramach -> kosmologii relatywistycznej.

  Pierwszą koncepcję e. struktur kosmicznych zaproponował G. Lemaitre w 30-ych latach XX w. w postaci tzw. hipotezy pierwotnego atomu'; wg niego e. ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /21 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXÁLTATE DOMINUM DEUM NOSTRUM

  Oficjum godzin kan. na święto -* Grobu Chrystusa, powstałe w XVIII w. dla -bożogrobców (II, IV) na podstawie wcześniejszego rymowanego oficjum Quam dulcís haec solemnia, z nowymi hymnami Sacri sepuleri gioriam oraz Audite tristes inferi; zatwierdzone 1742 nie upowszechniło się we wszystkich krajach (np...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJONIZM

  (łac. evolvere wydobywać, rozwijać), kierunek przyjmujący -*• ewolucję form organizmów oraz kultury od najprostszych do najbardziej złożonych pod względem organizacji; w aspekcie biologicznym — nauka o hist, przemianach gatunków istot żywych oraz mechanizmach i prawidłowościach tych przemian; w aspekcie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWARYST Św.

  Papież 97-105; wg Liber pontificate był synem zhellenizowanego Żyda z Betlejem i prawdopodobnie następcą pap. Klemensa I; informacje o jego męczeńskiej śmierci za ces. Trajana są niepewne; święto w MartRom 26 X.

   

  ASanc Oct XI 799-804; Duchesne LP I 126, III 72; Baudot-Chaussin X 886-887; J.P. Kirsch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELISTA

  Nazwa autorów -» Ewangelii włączonych do -*• kanonu Pisma świętego; do grupy e. należą -*• Jan Apostoł, -»• Łukasz Ewangelista, -*• Marek Ewangelista i -»• Mateusz Apostoł; natomiast nie zalicza się do niej autorów ewangelii apokryficznych (-*• apokryfy II A).

  W pismach NT nazywano e. Filipa Diakona (Dz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /1 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELISTA - KULT

  Poszczególnych e., rozwijający się w miejscach związanych z ich działalnością (Mateusza w Etiopii, Marka w Aleksandrii, nast. w Wenecji, Łukasza w Achai i Beocji, Jana w Jerozolimie i Efezie), stopniowo przenikał do liturgii rzym.; Jana czczono przypuszczalnie już w 1. poł. VI w. jako pierwszego z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /4 953

  praca w formacie txt

Do góry