Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EXSEQUATUR - PLACET

  (łac. exsequi wykonywać, piacere zgadzać się), pozwolenie władzy świeckiej na ogłaszanie lub wykonywanie aktów władzy kośc. (papieży, soborów, bpów, synodów) w granicach danego państwa; terminem e. (exsequatiir) dawniej oznaczano udzielanie pozwolenia w stosunku do -»• aktów Stolicy Apostolskiej (czyli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /5 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EX OMNIBUS CHRISTIANI ORBIS REGIONIBUS

  Encyklika pap. Benedykta XIV wydana 16 X 1756 w celu złagodzenia sporów i niepokojów religijnych we Francji, wywołanych bullą pap. Klemensa XI -* Unigenitus z 8 IX 1713, potępiającą 101 jansenistycznych zdań P. Quesnela.

  Bulla pap. z 1713 spowodowała rozdwojenie wśród duchowieństwa; jej przeciwnikom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /1 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EX IMPOSITA NOBIS

  Bulla cyrkumskrypcyjna, ustalająca organizację terytorialną Kościoła w Królestwie Pol., wydana 30 VI 1818 przez pap. Piusa VII.

  Była wynikiem rokowań prowadzonych w Rzymie pomiędzy ros. ambasadorem AJ. Italińskim i przydanym mu 30 III 1817 L. Potockim, a sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kard. E...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /3 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXCELSAM PAULI GLORIAM

  Hymn (od 1971) w II nieszporach święta Nawrócenia Pawła Apostoła (21 I), powstały na podstawie hymnu -> Paule doctor egregie.

  Utwór składa się z 6 zwrotek; sławi apost. gorliwość Pawła w głoszeniu ewangelii Jezusa Chrystusa, równą co do intensywności z jego wcześniejszym zaangażowaniem w zwalczanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXECRABILIS

  Bulla pap. Piusa II potępiająca apelację od decyzji papieża do przyszłego soboru, ogłoszona 18 I 1460.

  Była odpowiedzią na apelację uniwersytetu paryskiego przeciw rozpisanej przez Piusa II dziesięcinie tur. ; traktuje taki akt jako sprzeczny z prawem kan. i szkodliwy dla utrzymania porządku w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EX CATHEDRA

  Zwrot uwydatniający fakt uroczystego, nadzwyczajnego i nieomylnego nauczania papieża (-> nieomylność papieża), który występuje jako najwyższy pasterz i nauczyciel Kościoła oraz działa na mocy swej najwyższej władzy apost., określając prawdę wiary lub moralności w sposób zobowiązujący wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /2 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJONIZM - W ASPEKCIE BIOLOGICZNYM

  Po wydaniu dzieła Ch. -»• Darwina O pochodzeniu gatunków (1859), w którym przedstawił on ideę -*• ewolucji (uzasadnienie twierdzeń—obecne organizmy mają wspólnych przodków, proces rozwoju form żywych jest deterministyczny i poznawalny, mechanizmy rozwoju form żywych działają nadal), zapoczątkowano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /9 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJONIZM - W ASPEKCIE FILOZOFICZNYM

  Problematykę e. zapoczątkował H. Spencer, a rozwijali lamarkiści i darwiniści o orientacji filoz. oraz biologowie o nastawieniu teor. (-* biologia teoretyczna) i filozofowie przyrody (-*• przyrody filozofia), podejmujący zagadnienia filoz. związane z procesem -> ewolucji.

  E. dotyczy małego odcinka życia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /16 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWODIUSZ bp.

  ur. ok. 354-365 w Tagaście (obecnie Suk Ahras w Algierii), zm. ok. 426 w Uzalis (obecnie el-Alia w Tunezji), pisarz kościelny.

  Pracował w administracji państw.; chrzest przyjął od -* Augustyna (Conf. IX 8,17), któremu towarzyszył podczas pobytu w Ostii, gdzie był obecny przy śmierci jego matki Moniki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /1 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJONIZM - W ASPEKCIE KULTUROWYM

  E. jest kierunkiem zakładającym rozwój kultury od form najprostszych do najbardziej złożonych, przyjmującym nieustanny postęp ludzkości; łącznie z teorią -* degeneracji i cykli stanowi ahist. ujęcie dziejów ludzkości ; dominował w naukach etnologicznych (->• etnologia) i religioznawczych (->•...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /13 273

  praca w formacie txt

Do góry