Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EXSULTET

  Wlaśc. Exsultet iam angelica turba caelorum, zw. praeconium paschale, orędzie wielkanocne związane z zapaleniem -> światła w Wigilię Paschalną (paschalne triduum), śpiewane przez -> diakona w formie -> prefacji (z prologiem).

  1. Geneza i dzieje — W pn. Italii, w Galii, Hiszpanii i pn. Afryce od IV w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /9 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXPERT HENRI

  ur. 12 V 1863 Bordeaux, zm. 18 VIII 1952 w Tourrette (Alpy Nadmorskie), muzykolog i bibliotekarz.

  Od 1881 uczył się w Paryżu w szkole muzyki kościelnej, zał. przez Louisa Niedermeyera; później studiował u C. Francka i E. Gigout; 1909-33 był bibliotekarzem, a od 1920 kierownikiem biblioteki w konserwatorium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /2 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXSULTET CAELUM GAUDHS

  Hymn o św. Wojciechu, używany na Węgrzech w XIV w., nie występujący w brewiarzach pol.; odpowiednik hymnicznej sekwencji Corona sanctitatis et immortalitatis; autor wysławia skuteczne zmagania się Świętego z trudnościami życia i obecne wstawiennictwo za ludźmi, a także prosi go, by pomógł im znaleźć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXPONIBÍLIA, propositiones exponibiles

  Zdania niejasne ze względu na ukrytą złożoność, wymagające wyjaśnienia; termin e. wprowadzono w XIII w.

  E. występują, jeśli:

  ° używa się wyrażeń synkategorema-tycznych, takich jak m.in. jedynie, oprócz, tylko, jako, o ile, niektórzy (np. jedynie weseli się śmieją = weseli się śmieją, a inni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXSULTET CAELUM LAUDIBUS ROMAE

  Hymn w I nieszporach na święto -* Śnieżnej Matki Bożej (5 VIII — rocznica konsekracji bazyliki S. Maria Maggiore w Rzymie), zachowany w brewiarzu wrocł. z ok. 1420 (dopisany w 2. poł. XV w. wraz z oficjum -> Veliere, Chrisie); wysławia Boga za oznaczenie śniegiem (w środku lata) miejsca budowy świątyni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXPOSITIO DOCUMENTIS MUNITA

  Żółta księga, zbiór 100 dokumentów z 1845-66 (oraz 3 dodatków) mówiących o stałych zabiegach podejmowanych przez pap. Piusa IX w celu usunięcia przeszkód w pracy Kościoła rzym.kat. i unickiego w Rosji i Królestwie Pol.; w języku wł. i franc, ukazał się 1866, a w łac. 1870.

  Podejmując 1843 negocjacje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /3 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EX MORE DOCTI MYSTICO

  Utwór przypisywany św. Grzegorzowi I Wielkiemu; od 1971 jego I cz. (5 zwrotek) stanowi hymn czytań niedzieli, a II cz. (4 zwrotki) — hymn laude-sów niedziel wielkiego postu; stawiając proroków i Chrystusa za wzór, zachęca on do postawy pokutnej — skupienia, powściągliwości języka, opanowania w jedzeniu i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXSULTET CAELUM LAUDIBUS TERRA

  Anonimowy hymn, prawdopodobnie z X w., na II nieszpory oficjum o a-postołach, będący wersją hymnu Exsultet orbis gaudiis, występującego do 1971 również w I nieszporach i laudesach; jest pieśnią radości nieba i ziemi sławiącą apostołów; zawiera także prośbę o uleczenie z grzechu, umocnienie w dobru...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXPOSITIO MISSAE

  (łac. wykład mszy), średniowieczny traktat uniw. lub podręcznik dla duchowieństwa z komentarzem (hist., dogm., prawnym i ascet.) do mszalnych modlitw oraz obrzędów (rubryki).

  E.m. miał formę wykładu modlitw i -> symbolu wiary Kościoła pierwotnego; początkowo poprzestawano na wyjaśnieniach modlitw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /5 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EX OMNIBUS AFFLICTIONIBUS

  Bulla wydana 1 X 1567 przez pap. Piusa V w celu zakończenia sporów wywołanych przez M. -> Bajusa na temat pogodzenia doktryny protest. o łasce (-> natura i łaska) z -» augustynizmem (II); papież odrzucił w niej 76 zdań doktrynalnych Bajusa (BF VII 110-127), stanowiących punkt wyjścia sporów wśród...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /650

  praca w formacie txt

Do góry