Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EZDRASZA KSIĘGA

  Jedna z ksiąg dzieła kronikarskiego (->- Biblia II A Io) w -+ kanonie Pisma świętego (I, II), będąca kontynuacją 1 i 2 Krn.

  Pierwotnie Ezd i Ne traktowano jako 2 części jednej księgi, nawet jeszcze w LXX, w której Esdras II obejmuje Ezd (1—10) i Ne (11—22), a w Vg Ne nosi tytuł Liber Nehemiae qui et...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /4 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EYB ALBRECHT von

  ur. 24 VIII 1420 w Sommersdorf (k. Feuchtwangen w Bawarii), zm. 24 VII 1475 w Eichstätt (lub w Bamberdze), humanista.

  Kształcił się w Erfurcie, Pawii i Bolonii; by! kanonikiem w Eichstätt (1460), Bamberdze (1467) i Würzburgu (1473), a jako jeden z pierwszych niem. humanistów — twórcą niem. prozy, poetą i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EZECHIASZ

  (hebr. hiszkijjahu Jahwe jest moją mocą), król Judy (715-687 lub 721-693 prz.Chr.), syn Achaza, ojciec Manassesa (2 Kri 18-20: 2 Km 29-32; Iz 36-39; Syr 48, 17-25).

  1. Życie i działalność — Rządy E. przypadają na trudny okres historii królestwa judzkiego, osłabionego wojną syro-efra-imską oraz atakami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /4 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EYBLER JOSEPH LEOPOLD

  ur. 8 II 1765 w Schwechat (k. Wiednia), zm. 24 VII 1846 w Wiedniu, kompozytor i kapelmistrz.

  Studia muz. rozpoczął pod kierunkiem ojca i kontynuował 1776-79 u J.G. Albrechtsbergera, a nast. u J. Haydna i W.A. Mozarta, z którymi był zaprzyjaźniony; od 1792 był dyr. chóru przy kościele Karmelitów w Wiedniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EZECHIEL

  (hebr. jechezke'l, jechazzek'el Jahwe umocnił), prorok, syn kapłana Buziego; uprowadzony do Babilonii 597, osiadł z zesłanymi współziomkami w Tel Abib (pagórek kłosów), położonym nad Eufratem (w pobliżu Nippur).

  1. Życie i działalność E. przedstawia jego księga (-* E-zechiela księga), datująca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /9 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXSULTET IUBILO CURIA CAELI

  Hymn o św. — Elżbiecie Węgierskiej powstały w XV w. prawdopodobnie w konwencie franciszkanów w Legnicy, znaleziony przez H. Kowalewicza jedynie w 2 tarnt, zbiorach hymnów z XV-XVI w. (rpsBUWr IO 96,114); składa się z 6 strof po 3 rytmiczne wersety nierymowane. Sławi Elżbietę, która wzgardziła światem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXSULTET CLARO SIDERE

  Hymn o św. Wojciechu, występujący w niektórych brewiarzach praskich z XV w. oraz w brewiarzu krak. z ok. 1436-50 (rpsBKapKr 29); powstał przypuszczalnie w środowisku domin., co sugeruje pierwsza jego strofa, będąca przeróbką hymnu ku czci św. Piotra z Werony.

  Jest wezwaniem do radości z męczeńskiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXSULTET LAM ANGELICA, FESTIVA

  Hymn w oficjum ku czci św. Jadwigi Śląskiej we wrocł. rpsach z XIV w. (wchodzi w skład oficjum -* Laetare Germania) oraz w krak. psałterzach domin, z 1508 i 1509; wzywa do radości w dzień narodzin Świętej, nazywając ją nową -> Esterą z racji pokory, -*• Judytą z powodu umartwienia i pokonania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXSUL FAMILIA

  Konstytucja apost. o duszpast. opiece nad emigrantami, wyd. 1 VIII 1952 przez pap. Piusa XII (AAS 44(1952) 649-704; przekład pol. Studia polonijne 4(1981) 15-58) w celu zabezpieczenia im rei., mor. i społ. opieki (-> emigracyjne duszpasterstwo).

  W części hist, papież przytoczył liczne dowody troski...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /3 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EX OPERE OPERATO, ex opere operato — ex opere operands

  (łac. mocą dzieła dokonanego, mocą dokonującego dzieło), zwroty używane w teologii kat. na określenie — skuteczności samych -*> sakramentów bądź osobistego wkładu szafarza i przyjmującego w proces usprawiedliwienia i uświęcenia człowieka; mają duże znaczenie w teologii i ekum. dialogu.

  I. DZIEJE...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /14 347

  praca w formacie txt

Do góry