Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FAJĘCKI ALEKSANDER ks.

  ur. 23 IV 1881 w Warszawie,zm. 4 III 1944 tamże, kanonista, publicysta.

  Po przyjęciu 1904 święceń kapł. kontynuował 1906-10 studiateol. w Akademii Duch. w Petersburgu; 1914-21 był red.WAW, a od 1918 pierwszym kanclerzem warsz. kurii metropo l . ; studiował prawo kan. na UW, gdzie 1925 uzyskał doktoratna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAGNANI BONI PROSPERO

  ur. 2 VII 1588 w Sant'Angeloin Vado (prow. Pesaro i U r b i n o ) , zm. 17 VIII 1678 wRzymie, kanonista i teolog moralista.

  Po studiach na uniw. w Perugii uzyskał 1608 d o k t o r a t obojgapraw i nauczał prawa kan. w uniwersytecie rzym. Sapienza;od 1610 był przez wiele lat s e k r e t a r z em Kongr. Soboru...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FÀGÀRAS, Fägäras - Alba Julia

  Metropolia unicka wRumunii, powstała z istniejącego od 1571 bpstwa Silvas dlaRumunów prawost., przeniesionego 1585 do Alba Juliai obejmującego Siedmiogród.

  W celu przeciwdziałania propagandzie luteranizmu (szerzonegoprzez niem. mieszczan) i kalwinizmu (narzucanegoRumunom przez szlachtę węg.) bp Teophilos...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /3 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FADA N' GOURMA

  Diecezja w Burkina Faso ( d o 1984Górna Wolta) eryg. 16 VI 1964 z istniejącej od 8 II 1959apost. prefektury F., sufr. Wagadugu; zajmuje 73 618 km2i liczy 662 648 mieszk., w tym 17 650 katolików, 12 parafii,7 księży diec. i 17 zak., 24 zakonników, 56 sióstr.

   

  AAS 51(1959) 683-684, 57(1965) 213-215; Guida delle...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAENZA

  łac. Faventia, bpstwo w środk. Włoszech, sufr.Bolonii (od 1854); powstało w III w.; jego pierwszy hist,bp uczestniczył 313 w synodzie rzym.; w V w. było sufr.Rawenny, nast. bpstwem, wyjętym, a od XII w. ponowniesufr. Rawenny;

  1509-1860 F., należała do Państwa Kośc. (zprzerwą 1797-1814); w celu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /2 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FACIENTI QUOD IN SE BONUM EST DEUS NON DENEGAT GRATIAM

  ( ł a c. Bóg nie odmawia łaski temu,k t o wykonuje działanie samo w sobie d o b r e ) , aforyzm wskazującyna relację między —» naturą i łaską w człowieku; wyrażapogląd, że ten, kto wykonuje czyn dobry, osiąga w sobiedyspozycję sprzyjającą udzieleniu mu przez Boga łaski.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FABRICIUS JOHANN ALBERT

  ur. 11 XI 1 6 6 8 w Lipsku,zm. 16 I 1 7 3 6 w Hamburgu, teolog luterański, historyk literatury.

  Pracę nauk. rozpoczął 1 6 9 4 j a k o bibliotekarz w Hamburgu;od 1 6 9 9 był t am prof, gimnazjum ( 1 7 0 8 - 1 1 r e k t o r e m ) ; profesuryna uniw. nie przyjął; j a k o historyk literatury staroż.wydał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FACTO VERBO CUM SANCTISSIMO, ex audientia Sanctissimi

  (łac. po rozmowie z papieżem), formuła wskazującana uzyskanie zatwierdzenia pap., stosowana w —»reskryptach Stolicy Apostolskiej, jeśli ich udzielenie z pewnościąlub prawdopodobnie przekracza zakres zwyczajnychuprawnień danej —> kongregacji rzymskiej; zaliczana jest do—* klauzul apostolskich.

  Takie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FABRICY GABRIEL OP

  ur. ok. 1 7 2 5 w Saint-Maximin(Prowansja), zm. 1 8 0 0 w Rzymie, bibliotekarz, archeolog,biblista.

  Po wstąpieniu w Aix-en-Provence do zakonu, studiachfiloz.-teol. w seminariach zak. i przyjęciu święceń kapl. (ok.1 7 5 0 ) , przybył 1 7 6 0 do Rzymu, gdzie w klasztorze S. Mariasopra Minerva wykładał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FACULTATES QUINQUENNALES

  (łac. uprawnieniapięcioletnie), stale uprawnienia udzielania task należącedo kompetencji —> papieża, przyznawane przez niego na 5lat ord. diecezji za pośrednictwem Kongr. Bpów, a w krajachmis. za pośrednictwem Kongr. Rozkrzewiania Wiary.

  Za twórcę f.q. można uważać p a p . Urbana V I I I , który...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /3 313

  praca w formacie txt

Do góry