Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FALCONIERI

  Arystokratyczna rodzina w ł . , wywodzącasię z patrycjatu flor.; w XIII-XV w. byli F. priorami RepublikiFlor.; wzbogaceni na sukiennictwie i handlu zaliczali siędo największych bankierów Europy, którym papieże (zwł.Marcin IV) zlecali prowadzenie finansów własnych i Kuriirzym.; wierni Stolicy Apost...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /4 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALĘCKI STANISŁAW bp.

  ur. 1516 w Falęcicach k.Grójca, zm. prawdopodobnie 9 II 1581 w Gnieźnie.

  Postudiach na Akademii Krak., gdzie 1542 uzyska! b a k a l a u r e a t ,a 1545 d o k t o r a t , był scholastykiem w kolegiacie św. Michaław Płocku; z nominacji króla Zygmunta II Augusta otrzyma!(przed 1551) opactwo cysterskie w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALCONIUS, Sokół, Sokołowicz TOMASZ

  Żył w XVIw., teolog —» braci polskich, przedstawiciel —» tryteizmu.Pochodził prawdopodobnie z Małopolski i j a k o duchownykat. pracował w Lublinie; po przejściu na kalwinizm, byłkaznodzieją na dworze wojewody wil. M.K. Radziwiłłazw. Czarnym; 1 5 6 3 uczestniczył w synodzie kalwińskim wPińczowie, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /2 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALIBOGOWSKI, Chwalibogowski KRZYSZTOF FRANCISZEK ks.

  Żył w 2. pot. XVI w. i 1. pol. XVII w., pochodziłz woj. sieradzkiego, poeta.

  W młodości przez pewien czas był w niewoli moskiewskiej;w starszym wieku przyjął święcenia kapł. i został zarządcąfarnej szkółki we Lwowie.

  Napisał Diseurs marnotractwai zbytku Korony Polskiej (1625; zawiera m.in. dialog...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALDA

  (niem. falten układać fałdy), wydłużona,szeroka, jedwabna szata pontyfikalna papieża, wkładana nasutannę, zakończona t r e n e m ; wyszła z użycia po śmierci p a p .Jana XXIII (zm. 1 9 6 3 ) .

  Pochodzenie f. jest nieznane, a pierwszą wzmiankę o niejj a k o szacie liturg. zawiera ceremoniał Paride de...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALASZOWIE, Felasze

  (w narzeczu geez falasa wędrować),tzw. czarni Żydzi (różniący się j e d n a k od Murzynów)zamieszkujący wysokogórskie krainy Uegera i Semien na pn.od j e z i o r a T a n a w Etiopii (—> Afryka I 1).

  Pochodzenie etniczne F. nie jest bliżej znane; sami F.uważają się za potomków królowej Saby i Salomona;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALCONI JAN CHRZCICIEL

  Daty życia nie znane, wł.sztukator i budowniczy działający 1625-60 w Polsce, główniew Małopolsce i na Lubelszczyźnie, przedstawiciel rzym.szkoły rzeźbiarskiej.

  Posiadał 2 król. serwitoraty - na prace w stiuku od ZygmuntaIII Wazy i 1639 na dzieła tzw. małej architektury wmarmurze od Władysława IV. Do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /3 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALCONI JUAN OdeM

  ur. 1596 w Fiñana k. Kadyksu,zm. 31 V 1638 w Madrycie, pisarz ascetyczny.

  Do zakonu wstąpił 1611 i po studiach filoz.-teol. na uniw.w Salamance przyjął 1620 święcenia k a p ł . ; 1621-26 wykładałteologię w seminariach zak. w Segowii, Valladolid i Alcaláde H e n a r e s , a od 1626 prowadził w Madrycie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALANGA, Obóz Narodowo - Radykalny

  Pol. organizacjafaszystowska, działająca 1935-39, związana 1937-38 zObozem Zjednoczenia N a r . ; w czasie okupacji 1941-44 działaczeF. brali udział w konspiracyjnej Konfederacji N a r o d uPolskiego.

  Działała głównie w środowisku akademickim, robotniczymi drobnomieszczańskim; w szczytowym okresie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAKIR

  (arab. fukara ubodzy), asceta lub mistyk poświęcającysię wyłącznie medytacjom i modlitwie, zamieszkaływ meczecie albo przy mogiłach świętych lub męczenników,związany z — sufizmem; w Iranie i Turcji nazywa się go—> derwiszem; w znaczeniu szerszym (rozpowszechnionym wEuropie) - wędrujący asceta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt

Do góry