Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FALK ADALBERT

  ur. 10 VIII 1 8 2 7 w Mieczkowie k.Środy Śląskiej, zm. 7 VII 1 9 0 0 w Hamm (Westfalia), prus.minister kultu.

  J a k o syn pastora protest, wychowywany był w atmosferzegłęboko rei., dalekiej jednak od ortodoksji luterańskiej,co wywarło wpływ na jego stosunek do spraw k o ś c ; po studiachprawniczych we...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /2 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALKENBERG JAN OP

  ur. ok. 1 3 6 5 w Falkenbergu(wg niektórych historyków dzisiejsze Sokolniki n. Drwą),zm. ok. 1 4 3 5 prawdopodobnie we Wrocławiu, teolog polemista,inkwizytor.

  Studiował nauki wyzwolone na uniw. w Pradze, teologięna uniw. w Wiedniu ( 1 3 8 5 - 8 6 ) , a 1 3 8 6 wstąpił do zakonuw Niemczech; po studiach teol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /5 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALKENER MICHAŁ, Michał z Wrocławia

  ur. 1 4 6 0 weWrocławiu, zm. 9 XI 1 5 3 4 w Krakowie, filozof i teolog.

  Po studiach od 1 4 7 9 w Akademii Krak. uzyskał 1 4 8 1 tytuł bakalarza, a 1488 magistra artium, podejmując nast. (jakoextraneus) wykłady na tym wydz.; 1493-94 zajmował kolegiaturęastronomii Marcina Króla z Przemyśla, a 1494...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /2 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALKLANDY, Malwiny, Falkland Islands

  Archipelagzłożony z 2 dużych i ok. 200 małych wysp na Oceanie Atlantyckimw pobliżu pd. wybrzeży Argentyny, od 1833 zamorskaposiadłość Wielkiej Brytanii.

  F. odkryli 1520 Portugalczycy, a 1592 Anglicy; 1764 Francjaskolonizowała wsch. część F. (założyła port Louis), zach.- Anglia (założyła port...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALKNER, Falkoner THOMAS SJ

  ur. 6 X 1707 w Manchesterze,zm. 30 I 1784 w Plowden Hall (hrabstwo Salop wpd.-zach. Anglii), misjonarz, etnolog, lekarz.

  Pochodził z rodziny kalwińskiej; po studiach med. w Londynieprzybył do Buenos Aires, gdzie pod wpływem jezuitówprzeszedł na katolicyzm; 1732 wstąpił do zakonu i postudiach filoz.-teol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALIŃSKI KAROL CR

  ur. 30 I 1876 w Kamionce Strumüowejk. Lwowa, zm. 25 VII 1923 w Tarnowie, polonijnydziałacz religijny.

  Do zgrom, wstąpił 1896 w Krakowie i studia filoz.-teol.odbył na Gregorianum, a 1901 przyjął w Rzymie święceniak a p l . ; był prefektem zakładów wychowawczych w Krakowiei seminarium nauczycielskiego we...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /1 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALDISTORIUM

  (wł. faldistorio lub faldistoro), składanekrzesło bez oparcia z bocznymi poręczami, pokrytejedwabną tkaniną (wraz z poduszką koloru szat liturg.),umieszczone po lewej stronie o ł t a r z a , łatwe do przenoszenia;p e ł n i ł o również funkcję klęcznika.

  Używał go bp lub opat(zamiast tronu) podczas...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALEŃSKI FELICJAN

  ur. 5 VI 1825 w Warszawie, zm.10 XI 1910 , t a m ż e , pisarz, krytyk lit., tłumacz.

  Ucząc się 1 8 4 3 - 4 4 na Kursach Prawnych w Warszawie,należał do tajnego koła prawników; po zdekonspirowaniuukrywał się w Prusach Z a c h . ; od 1 8 4 5 pracował w BiblioteceZamoyskich; po okresie wiosny ludów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /4 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALERONE, Faleria

  Dawne bpstwo w środk. Włoszech(prow. Ascoli Piceno), istniejące w V w.; zniszczone w wynikunajazdów plemion barbarzyńskich (VI-IX w.), zostałowcielone do bpstwa Fermo; obecnie bpstwo tytularne; od1982 b p em tytularnym F. jest Wojciech Ziemba, bp pomocniczywarmiński.

   

  G. Fabiani, DHGE XVI 438-439; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALERYSTYKA

  (gr. falaron ozdoba), nauka pomocniczahistorii zajmująca się odznaczeniami i orderami, początkowodział —> heraldyki i —» numizmatyki.

  Powstanie f. związane jest z historiografią -» rycerskichzakonów. Podstawowe prace z zakresu f. powstawały od XVI w. głównie w ramach ich historiografii (m.in. F.J...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /1 692

  praca w formacie txt

Do góry