Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FALKOWSKI JAKUB ks.

  ur. 29 IV 1775 w Budlewie k.Bielska Podlaskiego, zm. 2 IX 1848 w Warszawie, pedagog,zał. I n s t y t u t u Głuchoniemych.

  Po wstąpieniu 1792 do pijarów (imię zak. Zebedeusz odśw. Józefa Kalasantego) i studiach teol. oraz pedagog, wSzczuczynie i Łomży pracował od 1796 jako nauczyciel;1800 przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /2 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALSYFIKACJA

  (łac. falsus fałszywy, faceré wykonywać),postępowanie zmierzające do obalenia jakiegoś —> zdania,czyli wykazania jego fatszywości, przeciwstawne (alezachodzi między nimi log. asymetria) —> weryfikacji, czylipostępowaniu prowadzącemu do wykazania prawdziwości danegotwierdzenia; w naukach empirycznych f...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALKOWSKI ZYGMUNT

  Pseud. Jan Górski, ur. 20 VI1899 w Wólce Pietkowskiej (Białostockie), zm. 14 II 1965we Wrocławiu, badacz literatury, krytyk lit. i teatralny,poeta, tłumacz.

  Studiował polonistykę na Uniwersytecie Wil. (m.in. podkierunkiem S. Pigonia), a nast. w Paryżu (słuchał m.in.wykładów G. Lansona); 1934-36 pracował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /1 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAŁSZ

  (łac. falsitas), termin oznaczający niezgodnośćmiędzy intelektem twórczym i jego przedmiotem (przeciwstawnyprawdziwości).

  Istnieje:

  ° f. logiczny, czyli poznawczy- właściwość zdania względnie sądu, gdy jego treść niezgadza się ze stanem rzeczy, do którego się odnosi,

  ° f.metafizyczny, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALLEK WILHELM

  ur. 1888 w Łodzi, zm. 1941 w Brodach,krytyk lit., publicysta. Po studiach na UJ pracowałod 1915 j a k o nauczyciel języka pol. w łódzkich gimnazjach;od 1937 był członkiem komitetu redakcyjnego „Prac Polonistycznych",a od 1939 kierownikiem szkoły powsz. w Brodach;zamordowany przez gestapo.

  W dorobku F...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAŁSZERSTWO

  Podrobienie, sporządzenie lub zniszczenieczegoś w celu wprowadzenia w błąd lub wyrządzeniaszkody; może być przestępstwem mieszanym, czyli karanymprzez władzę kośc. i państw.; w prawie kan. wyróżnia się f.dokumentu, f. w prośbie o uzyskanie reskryptu kościelnego,f. w —» denuncjacji o popełnienie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /3 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALLICZNE KULTY

  (gr. fallos męski narząd płciowy),specyficzna odmiana kultu przyrody, w którym oddaje sięcześć siłom lub bóstwom płodności i urodzaju, symbolizowanymprzez męski narząd płciowy; spotykane u ludów rolniczychi myśliwskich, szczególnie w wielu kulturach wyższych,obok charakteru magicznego, zapewniającego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /2 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAMA

  (łac. formuła fama feri wieść niesie), w religiirzym. uosobienie wieści (pogłoski); jej plastyczne przedstawienieprzez Wergiliusza (Aen. IV 173-188) wpłynęło decydującona późniejsze przedstawienia poetyckie (Horacy,Carm. II 2,7-24; Owidiusz, Metam. XII 39-63; Waleriusz Flakkus, Argon. II 116-122).

  F...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALLIZE JOHANN OLAV bp.

  ur. 9 X I 1844 w Harlingenk. Wiltz (pn. Luksemburg), zm. 23 X 1933 w Luksemburgu,misjonarz w Norwegii.

  Po studiach teol. w pap. Kolegium Niem.-Węg. w Rzymieprzyjął 1871 święcenia kapł.; mianowany 1887 prefektemapost. Norwegii, po otrzymaniu sakry biskupiej był 1892-1921pierwszym wikariuszem apost. Norwegii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALKOWSKA JADWIGA

  ur. 30 X 1889 w Twerze,zm. 7 VIII 1944 w Warszawie, fizyk, pedagog, współzałożycielka—» harcerstwa w Polsce.

  Od 1908 studiowała fizykę na uniw. we Lwowie, uczestniczącw konspiracyjnym ruchu niepodległościowym (członekZarzewia, organizacji wojskowej Armia Pol.); współpracowałaz —> Eleusis; 1911...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /2 693

  praca w formacie txt

Do góry