Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FAMILIARIS CONSORTIO

  A d h o r t a c j a apostolska p a p .Jana Pawła II z 22 XI 1981 o zadaniach —» rodziny i małżeństwac h r z ę ś ć we współcz. świecie (AAS 74(1982) 81-191;tekst pol. w L'Osservatore Romano 2(1981) z. 11; Jan PawełII, Przyszłość idzie przez rodzinę, Pz 1983, 29-140 orazJ a n Paweł II, „F.c." Tekst i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /6 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FANKIDEJSKI JAKUB ks.

  ur. 23 V 1844 w Wielbrandowiek. Pelplina, zm. 6 VI 1883 w Pelplinie, pedagog, historyk.

  Po studiach teol. na uniw. w Münster i Fryburgu Br. przyjął1870 w Pelplinie święcenia k a p ł . ; 1870-82 był wik. kate d r a l n ym i nauczycielem Collegium Mariánům w Pelplinie;od 1875 należał do Tow. Naukowego w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAMILIARYZM

  (łac. familia rodzina), jednoczącawłaściwość relacji międzyosobowych (w małżeństwie, rodzinie,Kościele, społeczeństwie) kształtowanych przez nadprzyr.miłość; istnieje prototypicznie w życiu osób —> TrójcyŚwiętej, analogicznie w Kościele oraz jego wspólnotachi może być odniesiona do in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /3 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FANO

  Staroż. Fanum Fortunae, nast. Colonia Julia Faneslris.bpstwo w środk. Włoszech (prow. Pesaro i Urbino)podlegle bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.

  Miasto znane ze zwycięstwa konsulów rzym. LiwiuszaSalinatora i Klaudiusza Nerona (207 p r z . C h r . ) nad wojskamiHannibala, upamiętnionego wzniesieniem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /1 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FANARIOCI

  ( F a n a r - gr. dzielnica w K o n s t a n t y n o p o l u ) ,potomkowie chrzęść, rodzin gr. w Turcji, często polit, zwolennicywładców tureckich.

  F. stanowili ocalałą z tur. pogromu ludność zajętego 1453Konstantynopola (głównie pochodzącą z rodzin arystokratycznych),osadzoną w dzielnicy zw. Fanar...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /2 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAMAGUSTA

  Gr. Ammochostos, tur. Magosa, dawnebpstwo we wsch. części Cypru.

  F. założył w III w. prz.Chr. król egip. Ptolomeusz IIFiladelf pod nazwą Arsinoe (od imienia jego siostry); 1191podczas III wyprawy krzyżowej zdobył ją król ang. RyszardLwie Serce; wówczas powstało tu j e d n o z 4 łac. bpstw nawyspie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALL RIVER

  Diecezja w Stanach Zjedn. (stan Massachusetts)eryg. 12 I I I 1904, sufr. Bostonu; jej organizatorembyl bp William Stang (1904-07); w diec. F. istnieją liczne parafien a r . , m.in. 5 pol. (w 3 są również pol. szkoły) obsługiwanychgłównie przez franciszkanów konwentualnych;

  diecezjazajmuje 3107 km2 i liczy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALKOWSKI CZESŁAW bp.

  ur. 28 XI 1887 w Warszawie,zm. 25 V I I I 1969 w Łomży, teolog i historyk Kościoła.

  Studiował teologię 1904-08 w Akademii Duch. w Petersburgu,a od 1908 w Innsbrucku, gdzie 1910 przyjął święceniakapł. i 1913 uzyskał doktorat; wykładał (do 1917) homiletykę,historię Kościoła i literaturę pol. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /2 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAMILIA a DEO INSTITUTA

  Motu proprio p a p . JanaPawia II z 9 V 1981 powołujące do istnienia Pap. Radę doSpraw Rodziny (AAS 73(1981) 441-444; tekst pol. w L'OsservatoreR o m a n o 2(1981) nr 5).

  Opierając się na KK i K D K Soboru Wat. II J a n Paweł I I zaakcentowałrolę —> rodziny w Bożym planie zbawienia i jejposłannictwo w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /1 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALOCI - PULIGNANI MICHELE

  ur. 9 VII 1856 w Foligno,zm. 1 X 1940 tamże, działacz k o ś c , historyk.

  Święcenia kapł. przyjął 1879 w Rzymie w trakcie studiówteol. i kan., uwieńczonych uzyskaniem doktoratów; po powrocie1883 do Foligno pracował w duszpasterstwie par., anast. pełnił różne funkcje k o ś c , m.in. kanclerza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /2 680

  praca w formacie txt

Do góry