Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FANON

  (gr. peños chustka), orale, podwójna pelerynajedwabna w kształcie koła z wyhaftowanym z przodu krzyżem,której wierzchnią część wykładano na — o r n a t ; mylonyz —» manipularzem lub —» humerałem.

  Prawzorem f. mógłbyć efod arcykapłana żyd., welon używany przez bpówKościoła gr. albo rodzaj humerału;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FANATYZM

  (łac. fanaticus zagorzały, zaślepiony),bezkrytyczne zaangażowanie emocjonalne warunkujące —>przekonania w określonej dziedzinie (zwł. rei., polit., s p o ł . ,m o r . ) ; cechuje go bezwzględne realizowanie własnych przekonańza pomocą środków, często niezgodnych z obiektywnymizasadami etyki i zdrowego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /4 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FANTAZJA

  (gr. fantasia), psych, zdolność subiektywnegoprzedstawiania zjawisk nie istniejących lub dotychczasnie dostrzeganych na podstawie zdarzeń z przeszłości, polegającana twórczym integrowaniu materiału figuratywnego(wzrokowego, słuchowego, dotykowego) oraz słowno-logicznegow nowe —» wyobrażenia; jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /5 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FANFANI GIUSEPPE OP

  Imię zak. Ludwik, ur. 24 XI1876 w Pieve Santo Stefano (Toskania), zm. 25 X 1955 wRzymie, teolog, kanonista.

  Do zakonu wstąpił 1893 i po studiach filoz.-teol. w seminariachzak. we Florencji i Rzymie przyjął 1899 święceniak a p ł . ; 1903 uzyskał doktorat na Angelicum, gdzie zostałprof, teologii mor. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /1 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAMILIA PONTIFICIA

  Rodzina p a p . , zespół osób duchownychi świeckich pełniących rzeczywiste lub honor,funkcje przy —» papieżu j a k o głowie —» Stolicy Apostolskiejoraz władcy Państwa Wat. (—> Watykan); wraz z asystą p a p .(capello pontificia), czyli osobami towarzyszącymi papieżowij a k o głowie Kościoła kat. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /6 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FANTINI ALBERT OFMConv

  ur. w 2. pol. XV w. prawdopodobniew Bolonii, zm. 6 IX 1516 w Krakowie, filozof.

  Święcenia niższe przyjął 1494 i po studiach teol. uzyskał1502 d o k t o r a t na uniw. w Bolonii, na którym 1512-14 wykłada ł ; w Berlinie i Frankfurcie n. Menem przeprowadzał doświadczeniafizykalne (z tego powodu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /1 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FANGEN RONALD

  ur. 29 IV 1895 w Kragero (pd.-wsch.Norwegia), zm. 22 V 1946 w F o r n e b u k. Oslo, pisarz i dziennikarz.

  Podjął studia w Bergen, a uzupełniał je w Oksfordzieoraz Niemczech i Francji jako współpracownik różnychdzienników i czasopism norw.; deklarował się jako humanistapozostający w opozycji do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /1 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAMILIANIE, familiści, Family of Love, Huis der Liefde, familia caritatis

  Pseudomistyczno-panteistyczna sekta zainicjowana1540 w Emden (pn.-zach. RFN) przez kupcaHeinricha Niclaesa, propagująca —» antynomizm ( I ) .

  Dla szerzenia swych poglądów Niclaes odbywał podróże doHolandii, Flandrii, Francji i Anglii; wyznanie wiary opracował1575; na podstawie przypisywanego sobie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARA

  (niem. Pfarre), zwyczajowe określenie głównegokościoła parafialnego miasta (rzadziej samej parafii), a wmieście biskupim drugiego po katedrze.

  Przy niektórychznaczniejszych f. erygowano także kapituly (—» kolegiata).Kościoły farne j a k o ośrodki życia r e i . , m.in. —> bractw kościelnychi —» cechów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FANI VICENZO OFMCap

  ur. 1706 w Sanť Eraclio(Umbria), zm. 28 XI 1765 w Bagnocavallo k. Rawenny, kaznodzieja,pisarz biblijny.

  Do zakonu wstąpił 1721; po studiach filoz.-teol. w seminariumzak. przyjął ok. 1727 święcenia k a p ł . ; przez dłuższyczas był kaznodzieją, pozostawiając m.in. Orazioni sacre(Ve 1754); z zakresu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /1 022

  praca w formacie txt

Do góry