Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FARIOLA

  (gr. ferraiolon, arab. fryuï), obszerny płaszczz jedwabiu, atłasu czy też lekkiego sukna, koloru czerwonego,fioletowego lub czarnego, sięgający do ziemi, noszony nasutannie jako uroczysty strój kardynała, bpa lub kapłana,przy szyi nieco zmarszczony i wszyty w sztywny kołnierz.

  F. była do 1963...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAREL GUILLAUME

  ur. 1489 w Gap (Hautes-Alpes),zm. 13 IX 1565 w Neuchâtel, szwajc. reformator.

  Studia teol. odbywał w Paryżu, jednakże wskutek wystąpieńprzeciw kultowi świętych, zmuszony do opuszczeniamiasta, przybył 1521 do Meaux, gdzie uległ wpływom doktrynyM. Lutra; był uczniem Erazma z R o t t e r d a m u i J. —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARNBOROUGH

  Opactwo benedyktyńskie p o d wezwaniemśw. Michała w Anglii (hrabstwo H a m p s h i r e ) .Jego początki związane są z franc, cesarzową Eugenią,żoną Napoleona III, która wyemigrowała 1870 do Anglii;

  w F. wybudowała kościół z kryptą, gdzie złożono zwłokijej męża i jej syna księcia Napoleona...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARFA

  Dawne opactwo benedyktyńskie w środk. Włoszech(1261-1841 niezależne), zał. w VI w. przez Wawrzyńca,bpa Spoleto przy istniejącym od pocz. V w. sanktuariummaryjnym.

  W końcu VI w. zniszczone przez Longobardów, a odnowionena przełomie VII i VIII w. przez opata Tomasza,uzyskało 775 j a k o j e d n o z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /3 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARNESE

  Arystokratyczny ród wł. (od 1545 książęcy),panujący 1545-1731 w księstwie Parmy i Piacenzy, zasłużonydla dziejów Kościoła, kultury i historii Włoch oraz EuropyZ a c h . ; należąc do obozu gwelfów (—> gibelini i gwelfowie)pozostał wierny Stolicy Apost.; do arystokracji rzym. weszliF. przez związki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /8 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARGES ALBERT SS

  ur. 9 XI 1848 w Beaulieu-sur--Dordogne (dep. Corrèze), zm. 9 VI 1926 w Beaulieu, filozof.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. Saint-Sulpicew Paryżu przyjął 1872 święcenia kapł. i wstąpił do zgromadzenia.Wykładał w seminariach duch. w Bourges i Nantes,a 1882-86 był dyr. seminarium sulpicjanów w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARAS

  Meroickie Phrs, średniow. Pachoras, staroż.miasto nubijskie w pn. Sudanie na granicy z E g i p t em (1964zalane wodami zbiornika asuańskiego).

  Od czasów Średniego i Nowego Państwa Egip. było F.ważnym ośrodkiem adm. (sanktuarium bogini H a t h o r - PaniIbszek), rozbudowanym za rządów T u t e n c h a m o n...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /7 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARABI al -, Alfarabi

  ur. ok. 870 w F a r a b ( T u r k i e s t a n ) ,zm. 950 w Damaszku, filozof arabski. Kształcił się w Bagdadzieu chrzęść, lekarza Junusa ibn Malty, a później w Charaniepod kierownictwem chrzęść, filozofa J u h a n a ibn Chajlana;powróciwszy do Bagdadu kontynuował studia nad dziełamiArystotelesa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /3 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARADAY MICHAEL

  ur. 22 IX 1791 w Newington Butts k. Londynu, zm. 25 VIII 1867 w H a m p t o n Court k.Londynu, fizyk i chemik.

  Był samoukiem; od 1813 l a b o r a n t em i od 1815 asystentem H. Davy'ego; 1827 został prof, chemii w Royal Institution;skroplił większość gazów, odkrył prawo indukcji elektromagnetycznej(1831)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /2 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARAFANGANA

  Diecezja w pd.-wsch. części RepublikiMalgaskiej eryg. 8 IV 1957 z części terytorium diec. Fort--Dauphin, sufr. Fianarantsoa; zajmuje 20 390 km2 i liczy698 000 mieszk., w tym 45 300 katolików, 19 parafii, 5 księżydiec. i 22 zak., 27 zakonników, 66 sióstr.

   

  AAS 49(1957) 947-949, 51(1959) 449-451; Guida delle...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /384

  praca w formacie txt

Do góry