Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FASSEAU, Fachaux, Fachanat ARSÈNE THÉODORE OPraem

  ur. ok. 1725-30 w pd. Belgii, zm. 12 II 1777 wKrakowie, bibliotekarz.

  Do zakonu wstąpił w opactwieThenailles (Francja); 1760-68 zajmował się na Morawachpracą lit. i wydawaniem źródeł hist.; od 1768 porządkowałbibliotekę klasztoru Norbertanów w Czarnowąsach k.Opola, a od 1775 Bibliotekę UJ i stworzył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASADA

  (łac. fades forma zewn., oblicze, franc, façadeelewacja), frontowa elewacja budynku, zazwyczaj z głównymwejściem, od innych wyróżniona kompozycją architektonicznąi bogatszym ornamentem; stanowi integralny składnikbudowli sakr. i świeckich; pełni funkcję znaku w sensieikonicznym i symbolicznym; jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASSINI VICENZO MARIA OP

  ur. 19 V I I I 1738 w Racconigi( P i e m o n t ) , zm. 15 VII 1787 w Pizie, teolog, polemista.

  Do zakonu wstąpi! 1754 i po studiach filoz.-teol. w Comoi Bolonii przyjął 1760 święcenia kapł.; wykładał filozofię(wg D. Conciny OP), także kazuistykę w Brescii (1764-69),teologię mor. w Ferrarze (1769-72)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASADA - STAROŻYTNOŚĆ

  W antyku p o g a ń s k i m począwszyod architektury Egiptu wejściowa elewacja świątyni była wpełni ukształtowana; zamykała osiową aleję i wyróżniała siępylonami z inskrypcjami, posągami kapłanów, obeliskamiitp. (Karnak, 1200-945 p r z . C h r . ) .

  W architekturze Grecjikolumny otaczały bądź...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASTYDIUSZ bp.

  Bretończyk, żył na przełomie IV i Vw., pelagianin. Wg Gennadiusza (De vir. Ul. 57) F. napisałDe vita Christiana oraz De viduitate servanda; wg J. Morina,za którym opowiadają się K. Künstle, J. Baer i I. Kirmer,jest autorem Corpus Pelagianum (wydał C.P. Caspari pt.Briefe, Abhandlungen und Predigten aus den...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASADA - ŚREDNIOWIECZE

  1. Architektura p r z e d r o m a r i s k ai r o m a ń s k a - W okresie k a r o l i ń s k i m (Niemcy, pn.Francja) powstało nowe rozwiązanie f. zamykającej od wsch.atrium, polegające na utworzeniu westwerku, czyli poprzecznegomasywu zach. składającego się z grupy 3 wież - szerokieji masywnej wieży...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /8 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARUCHOWICZ, Faruchean, Faruchjan KRZYSZTOF

  Kaligraf i miniaturzysta z XVII w., czynny we Lwowie.

  Doznanych prac F. należą 2 przezeń przepisane i iluminowanerękopisy: Missale ad Romanům reformátům (dar dla abpaJ . T . Augustynowicza, BWat) oraz Liturgia Kościoła ormiańskiegow Polsce z miniaturami Trójcy Świętej i Apoteozy św.Onufrego (do II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASTYDIUSZ, Fastidiosus

  Żył n a p r z e ł o m i e V i V I w. wAfryce, duchowny ariański.

  Początkowo mnich, p o t em kapłankat., który za króla Wandalów Trazamunda (496-523),prawdopodobnie z obawy przed prześladowaniami (wg M.Meslina) lub w konsekwencji niemor. życia (wg Fulgencjuszaz Ruspe Contra sermonem F. ariani 22,1; PL...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASADA - OKRES NOWOŻYTNY

  1. Architektura r e n e s a n s o wa- Ok. pot. XV w. we Włoszech występowały 2 typy f.bezwieżowych: 1-kondygnacyjne z porządkiem architektonicznymopartym na motywie łuku triumfalnego (L.B. Albe r t i , kościół Š. A n d r e a w Mantui) i 2-kondygnacyjne z rozetąi górną kondygnacją ujętą w spływy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /9 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARVACQUES FRANÇOIS DESA

  ur. 1622 w Lille,zm. 30 VII 1689 w Lowanium, teolog.

  Do zak. wstąpił ok. 1641 w Lille; po przyjęciu święceńkapł. wykładał filozofię na uniw. w Douai; 1655 rozpocząłstudia historyczno-patrystyczne w Lowanium pod k i e r u n k i emaugustiańskiego teologa Ćh. Lupusa, a 1657 uzyskał doktora t ; nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 936

  praca w formacie txt

Do góry