Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FATIMA (2)

  Miejscowość w środk. Portugalii (okręgS a n t a r é m ) , od 1568 parafia należąca do p a t r i a r c h a t u Lizbony, od 1918 do diec. Leiria, 2500 mieszkańców na pocz.XX w., w 1980 ok. 6000; od 1917 ośrodek pątniczy ze świat,c e n t r um kultu —» Fatimskiej Matki Bożej i nar. s a n k t u a r i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAULHABER ANDREAS

  ur. 21 V 1713 w Kłodzku, zm.30 X II 1757 tamże, austr. duszpasterz.

  Studiował teologięw Pradze; 1750 przyjął święcenia kapł., po czym pełniłobowiązki duszpast. w Lądku Zdroju, Dusznikach Zdrojui Kłodzku; gdy po aneksji Kłodzka przez króla prus. FryderykaII Hohenzollerna zakazano m.in. praktykowania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FATIMSKA MATKA BOŻA

  Tytuł kultyczny -» MatkiBożej wywodzący się z objawień 1917 w —» Fatimie, w następstwiektórych powstało tam świat, centrum jej kultui nar. sanktuarium Portugalii; pod p a t r o n a t em M.B.F. rozwinęłysię stowarzyszenia i ruchy rei. oraz dzieła charytatywnei zak. zgromadzenia.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FATALIA LEGIS

  (łac. fatalis przeznaczony, zgubny,lex prawo), nazwa ustawowego terminu zw. zawitym alboprekluzyjnym, z upływem którego wygasają wszelkie uprawnienianiewykorzystane w czasie przepisanym przez prawo(kan. 1465 § 1, w KPK z 1917 kan. 1634 § 1).

  Wystąpił onjuż w prawie Dekretalów (c. 4 X, II, in Clem.), a jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FATALIZM

  (łac. fatum wola bogów, los, przeznaczeni e ) , wiara w przeznaczenie (—» predestynacja) jednostekludzkich oraz dziejów grup spol., zakładająca postawę biernejrezygnacji wobec nieuchronności zdarzeń lub ślepego losuoraz częściową lub całkowitą negację —» wolności i —* odpowiedzialnościczłowieka;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /12 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASZYZM

  (łac. fascis wiązka, związek), ruch polit.--społ. o własnej ideologii, mający oparcie w drobnomieszczaństwie,który doprowadził do powstania partii faszystowskichi ich —» dyktatury stanowiącej rodzaj —» totalitaryzmu,ukształtowany po I wojnie świat, we Włoszech, modyfikowanyw in. państwach Europy, a po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /14 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASADA - WSPÓŁCZESNOŚĆ

  Poszukiwanie nowych form naprzełomie X I X i XX w. pomniejszało znaczenie f., odnosiłosię do całej budowli, np. rzeźbiarsko-przestrzenne kompozycjesecesyjne (A. Gaudi, kościół Sagrada Familia z 1884--1926 w Barcelonie) czy neorom. bryły kościołów późnegohistoryzmu i wczesnego modernizmu. Po I wojnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /3 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARYZEIZM

  Postawa przesadnie formalistycznejwierności nakazom mor.-rei. z uszczerbkiem dla ich ducha,implikująca przy tym poczucie wyjątkowej własnej wartościmor.; nazwa wywodzi się od —* faryzeuszy, którzy odrzucalinajwiększe przykazanie miłości (Mt 22,34-40) w imię formalistycznejwierności prawu (Mt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /2 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FA SIEN, Fa Hsien, Fa Hien

  Żył ok. 374-460, chińskimnich buddyjski, kronikarz.

  Z chin. Ćz'ang-anu wyruszył 399 i wędrował 6 lat przezAzję Środk. (Tun-huang, Karaszar, Kucza, Chotan) doPeszawaru (Pakistan); nast. przez 6 lat zwiedzał w pn.Indiach ośrodki buddyjskie i święte miejsca (Gandhara,Takszasila, Mathura, Kanjakubdża...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARYZEUSZE

  (gr. farisaioi odłączeni, „separatyści"), stronnictwo rei.-polit, w —> judaizmie istniejące na przełomieI tysiąclecia prz.Chr. i po Chr. obok —> saduceuszów i —»esseńczyków.

  Geneza stronnictwa f. sięga rei.-nar. ruchu „gorliwych"(—* chasydyzm 1) z czasów —> Machabeuszów (1 Mch 2,42;7,13), a pierwsze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /5 253

  praca w formacie txt

Do góry