Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FAUST z BIZANCJUM

  Żył w IV lub na przełomieIV-V w., prawdopodobnie arm. k a p ł a n lub mnich, historyk.

  Napisał w 4 księgach dzieje —» Armenii ( I I ) , obejmująceokres ok. 320-387 (wydane pt. Biuzandaran Patmuťiunk',Kpol 17301, P'awstosi Biuzandac' woy Patmut'iun Hayoc'(Ve 18832), które przełożono na język franc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAULHABER MICHAEL kard.

  ur. 5 III 1869 w Klosterheidenfeld( D o l n a F r a n k o n i a ) , zm. 12 VI 1952 w Monachium,teolog, działacz kościelny.

  Po studiach filoz.-teol. 1889-92 w seminarium duch. wWiirzburgu przyjął 1892 święcenia kapł.; specjalizował sięna wydziale teol. w Wiirzburgu, gdzie 1895 uzyska! doktoratna podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /4 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FATIMSKA MATKA BOŻA - OBJAWIENIA

  Trwające od 13 V do 13 X w 13 dniu każdegomiesiąca (w sierpniu 19) poprzedzone zostały 1915-16trzykrotnym ukazaniem się anioła trojgu dzieciom - rodzeństwuMarto (7-letnia Hiacynta, zm. 1920 i 9-letni Franciszek,zm. 1919) oraz Łucji dos Santos (karmelitanka w Coimbrze);MB poleciła im modlitwę i pokutę za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /4 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAULKNER WILLIAM

  ur. 25 IX 1897 w New Albany,zm. 6 VII 1962 w Oksfordzie (stan Missisipi), pisarz.

  Dzieciństwo i młodość spędził w Oksfordzie, dokąd powróciłz frontu franc. I wojny świat, na studia; 1924 w NowymOrleanie zetknął się ze środowiskiem artyst.; 1925 podróżowałpo Francji i Włoszech, a 1927 powrócił do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /3 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FATIMSKA MATKA BOŻA - KULT

  Przy kaplicy objawień wzniesionej 1918-22zbudowano 1928-53 okazałą świątynię (od 1954 bazylika)MB Różańcowej wg p r o j e k t u G e r a r d a van Kriechena i AntonioLino (kolumnada) na planie lac. krzyża z 14 kaplicami,k t ó r e wraz z prezbiterium mają symbolizować 15 tajemnicróżańca; sanktuarium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /6 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FATIMSKA MATKA BOŻA - INSTYTUCJE

  Do obsługi chorych pielgrzymów przys a n k t u a r i um w Fatimie powstało 1924 stow. Pia Uniäo dosServidas de Nossa Senhora de Fátima (eryg. 1926, 1931otrzymało przywileje p a p . ) ; składa się z 4 sekcji - kapłanów,lekarzy, obsługujących transport chorych, pielęgniarzyi pielęgniarek; członkowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /4 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FATIHA

  (arab. komora, która się otwiera), początkowasura otwierająca —> Koran, zawierająca 7 wersów, zw. takżesurą uwielbienia, datowana na koniec I okresu mekkańskiego;najważniejsza modlitwa Koranu, została włączona do modlitwcodziennych i jest recytowana jako prośba o zdrowie,pomoc, także w trakcie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FATIMSKA MATKA BOŻA - ZGROMADZENIA ZAKONNE

  Pod wezw. M.B.F.powstało kilka zgromadzeń zak.:

  ° wynagrodzicielki MB Bolesnej z Fatimy, Irmas reparadorasde Nossa Senhora das Dores de Fátima, zał. 1926 wLizbonie przez ks. Manuela Nunes Formigäo i Cecylię Santos,a zatwierdzone 1949 przez bpa Leirii (od 1934 d om macierzystyw Fatimie); pełnią wieczystą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /4 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FATIMA (1)

  ur. ok. 606 w Mekce, zm. 632 w Medynie,córka Mahometa, uznana przez niego za jedną z 4 doskonałychkobiet islamu (obok Azji - żony faraona, która wychowałaMojżesza, Marii - wg Koranu córki Imrana, orazobok Chadidży - żony Mahometa, matki F . ) ; wraz z ojcemuszła 622 do Medyny, gdzie 623 poślubiła swego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /2 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FATUM

  (łac. „to, co zostało powiedziane", wróżba),uosobienie losu, konieczności w religii rzym.; identyfikowaneteż z wolą i wyrokami bogów (Wergiliusz, Aen. IV 614, VIII292; Horacy, Carm. III 3,57; Owidiusz, Met. XV 913-915),a p o t em z 3 —» Moj rami (tria F . ) ; w teogonicznych spekulacjachorfików i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 291

  praca w formacie txt

Do góry