Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FAUN

  Staroitalski bóg pól, lasów, a zwł. trzód, chroniącyje przed wilkami; etymologia jego imienia (łac. faveosprzyjam) wskazuje na dobroć i łaskawość bóstwa (Serwiusz,Georg. I, 10; Makrobiusz, Saturn. I 12,22); f. nazywano teżbóstwa kozie i kosmate.

  F. udzielał ludziom podczas snu rad i wyroczni w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAVUS DISTILLANS

  Sekwencja ku czci św. Otylii(patronki Alzacji), prawdopodobnie autorstwa Floriana zeŚląska, znana jedynie z mszału z pocz. XVI w., pochodzącegoz klasztoru cystersów na Śląsku (BUWr I Q 198); częścioworymowana, składa się z 6 podwójnych strof nieregularnychi wiersza końcowego; sławi cudowne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAUSTBUCH

  Niem. jarmarczna księga lud. (Volksbuch),osnuta wokół zmitologizowanych dziejów Fausta(ok. 1480-1540) - uczonego i szarlatana, wędrownego lekarzai czarnoksiężnika, wymienionego m.in. 1507 w liścieo p a t a J. Tritheniusa OSÉ, a także w wypowiedziach M.Lutra i Ph. Melanchtona jako Georg, Jörg, Johann...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /5 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAUNT LAWRENCE ARTHUR SJ

  ur. 1552 w hrabstwieLeicester (Anglia), zm. 28 I I 1 5 9 1 w Wilnie, teolog polemista.

  Podczas prześladowań katolików w Anglii wyjechał doLowanium, gdzie w trakcie studiów human, wstąpił do zakonu(1570); 1573-76 studiował filozofię w Niemczech, a1576-80 teologię w Rzymie pod kierunkiem R o b e r t a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /2 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAYGIEL FRANCISZEK NIKODEM ks.

  ur. 20 IX 1777w Zarszynie k. Sanoka, zm. 10 III 1836 w Przemyślu.

  Postudiach filoz.-teol. we Lwowie przyjął 1800 święcenia k a p ł . ;od 1803 był proboszczem, a od 1809 dziekanem w Drohobyczu;z powodu patriotycznej postawy 1809 władze austr.nie dopuściły 1816 do jego nominacji na bpa koadiutora...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAUSTINOPOLIS

  (Zeive w pd. Turcji), bpstwo wmetropolii Tiana w rzym. prowincji Kapadocja I I ; miejscowośćwzmiankowana 176, a jej pierwszy hist, bp uczestniczy!w Soborze Efes. (431); znanych 3 bpów do VII w. i 1 z1369; od XX w. kat. bpstwo tytuł.; 1948-73 bpem tytularnymF. był Bernard Czapliński, bp pomocniczy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAURE GABRIEL

  ur. 12 V 1845 w Pamiers (dep. Ariège),zm. 4 XI 1924 w Paryżu, kompozytor, organista i pianista.

  Już 1854 otrzymał stypendium na naukę w szkole L. Niedermeyera w Paryżu, gdzie poznał gruntownie dawną muzykę,w tym także k o ś c , a po 11 latach nauki, głównie podk i e r u n k i em C. Saint-Saènsa, został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /2 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAUSTYN

  Kapłan rzymski, żył w IV w., zwolennikLucyfera z Cagliari; ok. 379-380 przeniósł się do Eleutheropolisw Palestynie.

  W De confessione verae fidei et ostentatione sacrae communioniset persecutione adversantium veritatis (PL 13, 81-107;CSEL 351; CChr 69, 359-391), zw. Libellus precum, adresowanymok. 384 do ces...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAURE GIOVANNI BATTISTA SJ

  ur. 25 X 1702 w Rzymie,zm. 5 IV 1779 w Viterbo (Lacjum), teolog, polemista.

  Do zakonu wstąpi! 1728; po studiach filoz.-teol. przyjął1735 święcenia kapł., a nast. wykładał filozofię i teologięw Kolegium Rzym.; uwięziony po kasacie zakonu (1773) wZamku św. Anioła został uwolniony 1775 przez pap...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAVARONI AGOSTINO, Augustyn z Rzymu OESA abp.

  ur. 1360 w Rzymie, zm. 1443 w P r a t o (Toskania), teolog.

  Do zakonu wstąpił 1384; po studiach teol. na uniw. wBolonii (i przyjęciu święceń kapl.) wykładał teologię - wBolonii (1388-92), Perugii (1411-16) i Florencji (1416-19);jako prowincjał, a nast. generał zakonu współdziałał w dziele jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 618

  praca w formacie txt

Do góry