Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FEDERACJA KLASZTORÓW

  Kolegialna osoba p r a w n aobejmująca przynajmniej 3 samodzielne klasztory żeńskie tejsamej rodziny zak., z zachowaniem własnych s t a t u t ów i autonomii;f.k. eryguje na prawie papieskim Kongregacja Zak.i Instytutów Świeckich - j a k o krajowe, międzynar. bądź j a k ofederację federacji (—* konfederacja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /2 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEDERACJA MIĘDZYNARODOWA UNIWERSYTETÓW KATOLICKICH, Federation Internationale des Universités Catholiques (FIUC)

  Związek mający na celu rozwójstudiów i badań nauk. na kat. uczelniach oraz ich wzajemnąwspółpracę; eryg. 28 VI 1948 przez Kongr. Seminariówi Uniwersytetów początkowo pod nazwą F o e d e r a t i o Universi t a t um Catholicarum, a zatwierdzony przez pap. Piusa XIIlistem apost. Catholicas studiorum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /6 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEBADIUSZ (Foegadius, Soebadius, Segatius, Fedarius) Św. bp.

  ur. na pocz. IV w., zm. po 392 w Agen (AkwitaniaZ a c h . ) , polemista antyariański (—» arianizm II 2).

  Bpem został prawdopodobnie po 343. Opierając się naT e r t u l i a n a Adversus Praxeam oraz Adversos Hermogenemi Hilarego z Poitiers Opus historicum adversas Valentem etUrsacium, napisał 357-358...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEDERACJA NIEMIECKICH EWANGELICKICH TOWARZYSTW MISYJNYCH (FNETM), Deutscher Evangelischer Missionstag

  (do 1933 D e u t s c h e r EvangelischerMissionsbund), zał. 1922 zjednoczenie 34 niem. towarzystwmis., reprezentujących ewang. i wolne Kościoły, oraz 8 organizacjiewang. o zasięgu światowym.

  W sklad F N E TM wchodzą także organizacje studentów,kobiet i lekarzy, budzące powołania mis. i kształcące...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FEBRONIANIZM

  Doktryna kan.-teol. dotycząca ustrojuKościoła krajowego i akcentująca jego autonomię wobecStolicy Apost.; nazwa pochodzi od pseudonimu JustinusFebronius, którym bp J . N . von —» Hontheim (pozostającypod wpływem Z.B. van —»• Espena) podpisał dzieło Destatu Ecclesiae et legitima potestate romani pontificis...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /5 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FÉCAMP

  (łac. fici campus pole figowe), dawne opactwobenedyktynów na pn.-wsch. od Hawru; wg legendy morzewyrzuciło tu pień figi z kroplami krwi Chrystusa zebranymipodczas męki przez Nikodema i ukrytymi w nim z obawyprzed Żydami przez jego b r a t a n k a Izaaka.

  Założone ok. 660 przez hrabiego Waninga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /4 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAVIER ALFONS CM bp.

  ur. 22 IX 1837 w Marsannay-la-Côte k. Dijon, zm. 4 IV 1905 w Pekinie, misjonarz.

  Do zakonu wstąpił 1858 i po studiach teol. przyjął 1861święcenia k a p ł . ; 1862 wyjechał do Chin; od 1870 działał wPekinie j a k o misjonarz i tłumacz, 1897 został bpem koadiutorem,a 1899 wikariuszem apost. Pekinu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAUST z MILEWE bp.

  ur. przed 350 w Milewe (Numidi a ) , zm. przed 400, przywódca afryk. —» manicheizmu.

  Słynął z wymowy i erudycji; przez pewien czas przebywałw Rzymie; po przyjeździe do Kartaginy (383) prowadziłdyskusje z Augustynem, wówczas zwolennikiem manicheizmu(—» Augustyn I), osłabiając w nim wbrew...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAVOR IURIS

  (łac. przychylność prawa), zasada gwarantującaokreślonym osobom lub instytucjom opiekęi ochronę prawa; w KPK f.i. cieszy się małżeństwo (kan.1060; w KPK z 1917 kan. 1014), które z chwilą zawarcia z—> domniemania prawa uchodzi za ważne tak długo, dopókij e go nieważność nie wykaże się prawomocnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAUST z RIEZ bp.

  ur. przed 410 w B r e t a n i i , zm. ok.495, pisarz kościelny, w pd. Francji czczony j a k o święty.

  Po wstąpieniu do klasztoru w Lerynie pozostawał podwpływem św. H o n o r a t a , 434 został t am o p a t e m ; bronił (ok.452) wewn. autonomii klasztoru, przeciw ingerencjom Teodorabpa Fréjus (Mansi VII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /2 517

  praca w formacie txt

Do góry